eISSN: 2299-0046
ISSN: 1642-395X
Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
5/2018
vol. 35
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Review paper

Cellulite: a cosmetic or systemic issue? Contemporary views on the etiopathogenesis of cellulite

Kamila Tokarska, Sławomir Tokarski, Anna Woźniacka, Anna Sysa-Jędrzejowska, Jarosław Bogaczewicz

Adv Dermatol Allergol 2018; XXXV (5): 442-446
Online publish date: 2018/07/19
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cellulite (also known as gynoid lipodystrophy or orange peel syndrome) is one of the most common lipodystrophy syndromes, which affects millions of post-adolescent women. Cellulite is manifested by topographic disorders of subcutaneous tissue such as nodules, edema, and abnormal fibrosis. It is located mainly on the pelvic area, especially on the buttocks. Its pathogenesis is complexed and unclear. There are several theories about its pathophysiology. Hormonal disorders, endothelial dysfunction and genetic predispositions are taken under consideration.
keywords:

cellulite, endothelial dysfunction, adiponectin, hormonal disorders

references:
Załęska-Żyłka I. Cellulit jako problem medyczny. Probl Hig Epidemiol 2008; 89: 487-91.
Rossi A, Vergnanini A. Cellulite: a review. J Eur Acad Dermatol Venereol 2000; 14: 251-62.
Gałązka M, Galęba A, Nurein H. Cellulit jako problem medyczny i estetyczny – etiopatogeneza, objawy, diagnostyka i leczenie. Hygeia Public Health 2014; 49: 425-30.
Adamski Z. Kaszuba A. Dermatologia dla kosmetologów. PZWL, Warsaw 2010.
Ahima R, Flier J. Adipose tissue as an endocrine organ. Trends Endocrinol Metab 2000; 11: 327-32.
Faraj M, Lu H, Cianflone K. Diabetes, lipids, and adipocyte secretagogues. Biochem Cell Biol 2004; 82: 170-90.
Ignaciuk A. Diagnostyka kliniczna – cellulite. Mag Med Estet 2004; 1: 15-7.
Lupi O, Semenovitch I, Treu C, et al. Evaluation of the effects of caffeine in the microcirculation and edema on thighs and buttocks using the orthogonal polarization spectral imaging and clinical parameters. J Cosmet Dermatol 2007; 6: 102-7.
Janda K, Tomikowska A. Cellulit – przyczyny, profilaktyka, leczenie. An Acad Med Stetinensis 2014; 60: 29-38.
Smalls L, Hicks M, Passeretti D, et al. Effect of weight loss on cellulite: gynoid lypodystrophy. Reconstr Surg 2006; 118: 510-6.
Drąg J, Goździalska A, Jaśkiewicz J. Udział hormonów płciowych w patofizjologii cellulitu. Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krakow 2013.
Frandofert M, Goździalska A, Jaśkiewicz J. Lipodystrofia jako problem czasów współczesnych. Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krakow 2013.
Rossi A, Vergnanini A. Cellulit – praca przeglądowa. Derm Estet 2002; 1: 4-10.
Pieniążkiewicz J. Cellulit – profilaktyka i zwalczanie. Współ-praca kosmetologa z lekarzami różnych specjalizacji. Raabe, Warsaw 2006.
Terranova F, Berardesca E, Maibach H. Cellulite: nature and aetiopathogenesis. Int J Cosmet Sci 2006; 28: 157-67.
Skowrońska B, Fichna M, Fichna P. Rola tkanki tłuszczowej w układzie dokrewnym. Endokrynol Otył Zab Przem Mat 2005; 3: 21-9.
Poulos S, Hausman D, Hausman G. The development and endocrine functions of adipose tissue. Mol Cell Endocrinol 2010; 323: 20-34.
Emanuele E, Minoretti P, Altabas K, et al. Adiponectin expression in subcutaneous adipose tissue is reduced in women with cellulite. Int J Dermatol 2011; 50: 412-6.
Prins JB. Adipose tissue as an endocrine organ. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2002; 16: 639-51.
Kershaw E, Flier J. Adipose tissue as an endocrine organ. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 2548-56.
Kowalska K. Naturalne związki zaangażowane w kontrolę masy tkanki tłuszczowej w badaniach in vitro. Postepy Hig Med Dosw 2011; 65: 515-23.
Tomczyk M, Nowak W, Jaźwa A. Śródbłonek w fizjologii i patogenezie chorób. Postep Biochem 2013; 4: 357-64.
Lumeng C, Bodzin J, Saltiel A. Obesity induces a phenotypic switch in adipose tissue macrophage polarization. J Clin Invest 2007; 117: 175-84.
Łuczak M, Drzewiecka H, Jagodziński P. Czynnik indukowany HIF. Nowiny Lekarskie 2009; 78: 237-48.
Biesaga B. Regulacja ekspresji białka HIF 1 jako nowa strategia celowanej terapii nowotworów złośliwych. Nowotw J Oncol 2008; 3: 255-9.
Emanuele E, Bertona M, Geroldi D. A multilocus candidate approach identifies ACE and HIF1A as susceptibility genes for cellulite. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010; 24: 930-5.
Baranowska B, Bik W. Fizjologiczna rola adiponektyny. Postep Nauk Med 2010; 6: 503-8.
Ewart A, Perry C, Connell J, et al. The role of insulin and the adipocytokines in regulation of vascular endothelial function. Clin Sci 2004; 107: 519-32.
Tan K, Xu A, Chow W. Hypoadiponectinaemia is associated with impaired endothelium-dependant vasodilatation. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 765-9.
Shimabukuro M, Higa N, Asahi T. Hypoadiponectinaemia is closely linked to endothelial dysfunction in man. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88: 3236-40.
Jasińska A, Pietruczuk M. Adipocytokines – proteins of multidirectional function. J Labor Diagn 2010; 3: 331-8.
Guzik T, Mangalat D, Korbut R. Adipocytokines – novel link between inflammation and vascular function? J Physiol Pharmacol 2006; 57: 5028-65.
Karbowska J, Kochan Z. Leptyna jako hormon łączący otyłość z dysfunkcją mięśnia sercowego. Postep Hig Med Dosw 2012; 66: 267-74.
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe