en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
3/2007
vol. 45
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Centenary of the Polish Society of Internal Medicine. Rheumatological aspects The Second Part: The Fifth National Educational Conference ”Internal medicine 2006” Warsaw, June 9-10, 2006 The World Assembly of Internists Katowice, September 8, 2006 The Second European Day of Internal Medicine Krakow, September 9, 2006

Eugeniusz Józef Kucharz

Online publish date: 2007/07/02
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Rok 2006 i początek roku 2007 był czasem obchodów stulecia Towarzystwa Internistów Polskich. W drugiej części sprawozdania omówione zostaną zagadnienia związane z reumatologią, przedstawione podczas V Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich i części międzynarodowej obchodów stulecia.
W dniach 9–10 czerwca 2006 r. w Sali Kongresowej w Warszawie odbyła się V Krajowa Konferencja Szkoleniowa Towarzystwa Internistów Polskich, będąca konferencją jubileuszową włączoną w obchody stulecia Towarzystwa. Obrady w Sali Kongresowej otworzył przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Andrzej Szczeklik. Następnie w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej przemawiał Konstanty Radziwiłł. Historię Towarzystwa Internistów Polskich przedstawił Eugeniusz J. Kucharz. Gośćmi konferencji byli – C. Sanderson Hedberg, prezydent American College of Physicians i Daniel Sereni, prezydent European Federation of Internal Medicine (fot. 1.). Omówili oni rolę internisty w USA i Europie. Następnie o problemach interny w Polsce mówił Jacek Imiela. W ciągu 2 dni wygłoszono wiele prelekcji, będących przeglądem interny, w tym wykład Chory z zapaleniem stawów, przedstawiony przez Irenę Zimmermann-Górską. Wspomnieć należy też o pełnej humanistycznych treści prezentacji Andrzeja Szczeklika, noszącej tytuł Medycyna w poszukiwaniu duszy, której wysłuchać można było pierwszego dnia konferencji.
Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem lekarzy z całej Polski i potwierdziła, że jest jedną z najważniejszych imprez szkoleniowych organizowanych corocznie w naszym kraju.
Międzynarodowe spotkanie w Katowicach było przygotowywane od dawna. Już pod koniec ubiegłego wieku rozważaliśmy ubieganie się o prawo do organizacji Światowego Kongresu Medycyny Wewnętrznej, ale brak centrum kongresowego i bazy hotelowej dla kilku tysięcy uczestników sprawił, że odstąpiliśmy od tych planów. Wybór padł na spotkanie elit internistycznych, aby przy mniejszej liczbie uczestniczących zachować wysoką rangę imprezy. Podstawą do zaproszenia gości musiała być oficjalna impreza. Postanowiliśmy ubiegać się o możliwość organizacji Zgromadzenia Generalnego Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej (European Federation of Internal Medicine – EFIM). Wielu zaskoczy, że prawo do organizacji tego typu imprezy jest przedmiotem intensywnych zabiegów wielu miast, a zwykle przyjeżdżają one z bogatą ofertą promującą sieci hotelowe, regiony, linie...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.