ISSN: 1895-4588
Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques/Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne Supplement
Current supplement Archive Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
1/2009
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Choroba refluksowa przełyku – zalecenia dla praktyki klinicznej

Grzegorz Wallner, Michał Solecki, Wiesław Tarnowski, Tadeusz Wróblewski, Edward Stanowski, Andrzej Budzyński, Maciej Michalik

Videosurgery and other miniinvasive techniques 2009; 4 (Suppl 1): S53–S61
Online publish date: 2009/10/16
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe