eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

3/2017
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Czas snu a ryzyko rozwoju otyłości – badanie przekrojowe

Edyta Suliga
,
Dorota Koziel
,
Elżbieta Cieśla
,
Dorota Rębak
,
Stanisław Głuszek

Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (3): 176–183
Data publikacji online: 2017/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Dotychczas nie wyjaśniono w pełni zależności między dłuższym czasem snu a ryzykiem wystąpienia otyłości oraz wpływu płci na tę zależność.

Cel pracy: Zbadanie zależności między deklarowanym czasem snu a wskaźnikiem masy ciała (BMI) i procentową zawartością tłuszczu w ciele (%BF), a także ustalenie, czy relacje te są takie same u mężczyzn i u kobiet.

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 10 367 osób w wieku od 37 do 66 lat. Do oceny ryzyka (OR) wystąpienia nieprawidłowych wartości BMI oraz procentowej zawartości tłuszczu (%BF) w poszczególnych grupach czasu trwania snu zastosowano regresję logistyczną. Jako poziom referencyjny przyjęto sen trwający 7–8 godzin w ciągu nocy.

Wyniki: U mężczyzn ryzyko wystąpienia otyłości było istotnie większe tylko w grupie osób śpiących ≤ 6 godzin (OR = 1,18, 95% CI: 1,08–1,28; p < 0,05), natomiast u kobiet tylko wśród śpiących ≥ 9 godzin (OR = 1,14, 95% CI: 1,02–1,26; p < 0,05). Ryzyko rozwoju otyłości określanej na podstawie %BF było wyższe jedynie u osb śpiących ≥ 9 godzin. W modelu adiustowanym okazało się ono istotne u ogółu uczestników (OR = 1,28, 95% CI: 1,07–1,53; p < 0,05) oraz u kobiet (OR = 1,14, 95% CI: 1,03–1,27; p < 0,05).

Wnioski: U kobiet większe ryzyko otyłości wiązało się z dłuższym czasem snu (≥ 9 godzin), natomiast u mężczyzn stwierdzono tendencję do występowania otyłości w powiązaniu z krótszym snem (≤ 6 godzin). Fizjologiczne konsekwencje czasu trwania snu mogą się więc różnić u kobiet i u mężczyzn.

Introduction: So far, the association between a longer sleep duration, state of health, and the risk of obesity and the influence of gender on the association between sleep duration and the risk of obesity has not been fully explained.

Aim of the research: To examine the relationships between self-reported sleep duration, body mass index (BMI), and body fat percentage (%BF), and also to determine whether such associations are the same in men and in women.

Material and methods: This study included 10,367 participants aged 37 to 66 years. Logistic regression was applied for risk assessment of the prevalence of abnormal BMI values and %BF in groups of sleep duration. Sleep of 7–8 h per night was adopted as a reference level.

Results: In men, the risk of obesity was significantly greater only in the group sleeping ≤ 6 h (OR = 1.18, 95% CI: 1.08–1.28; p < 0.05); however, in women, only among those sleeping ≥ 9 h (OR = 1.14, 95% CI: 1.02–1.26; p < 0.05). The risk of obesity, determined on the basis of %BF, was higher only in individuals sleeping ≥ 9 h. In the adjusted model, it turned out to be significant in the general study population (OR = 1.28, 95% CI: 1.07–1.53; p < 0.05) and in women (OR = 1.14, 95% CI: 1.03–1.27; p < 0.05).

Conclusions: In women, a greater risk of obesity was related to a longer sleep duration (≥ 9 h), whereas in men, the tendency of obesity occurrence along with shorter sleep (≤ 6 h). Thus, the physiological consequences of sleep duration may be different in women than in men.
słowa kluczowe:

kobiety, mężczyźni, wskaźnik masy ciała, czas snu, procent tłuszczu w ciele

POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe