eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Punktacja MNiSW 2015: 10
Index Copernicus Value 2014: 8,13 (87,52)

Kwartalnik Studia Medyczne/Medical Studies przyjmuje do druku prace w języku angielskim z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz z dziedzin pokrewnych: psychologii, etyki, historii medycyny, organizacji ochrony zdrowia. Prace mogą mieć charakter oryginalny, poglądowy i kazuistyczny. Redakcja dopuszcza do publikacji prace z historii medycyny, listy do redakcji, recenzje książek i sprawozdania ze zjazdów naukowych.

Studia Medyczne/Medical Studies są czasopismem ogólnomedycznym obejmującym badania podstawowe, problemy kliniczne oraz szeroko pojętą tematykę z dziedziny nauk o zdrowiu.

Kwartalnik Studia Medyczne/Medical Studies to czasopismo skierowane do lekarzy różnych specjalności oraz przedstawicieli nauki o zdrowiu, psychologii, etyki i menedżerów ochrony zdrowia.

Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie plus wydania specjalne
Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).

Nakład: do 2500 egz.

redaktor naczelny
Stanisław Głuszek

z-cy redaktora naczelnego
Stanisław Bień, Marianna Janion

sekretarz redakcji
Edyta Suliga, Anna Kamińska

redaktorzy tematyczni

Stanisław Bień
Marianna Janion
Dorota Kozieł
Grazyna Nowak-Starz
Zbigniew Śliwiński

redaktor statystyczny
Małgorzata Misztal

redaktorzy językowi
Richard Ashcroft
Timothy Alexander
Beata Pasturczak-Lewandowska
Arleta Czarnik

Rada Naukowa
prof. Matteo Bassetti (Włochy)
prof. Robert Bucki (Pennsylvania, USA)
prof. Jean-Pierre Chambon (Francja)
prof. Antonio Cicchella (Włochy)
prof. Roberto Coppola (Włochy)
prof. Stanislav Czudek (Istebna, Czechy)
prof. Sławomir Dutkiewicz (Kielce, Warszawa)
prof. Peter D. Fomin (Kijów, Ukraina)
prof. Zbigniew Formella (Włochy)
dr hab. n. med. Stanisław Góźdź (Kielce)
prof. Pavol Holeczy (Czechy)
doc. Helena Kaducakova (Słowacja)
prof. UJK Maciej Kielar (Kielce, Warszawa)
prof. Tomasz Kostka (Łódź)
prof. UJK Ireneusz Kotela (Kielce)
prof. Mirosław Kowalski (Zielona Góra)
dr Dorota Kozieł (Kielce)
prof. Zoran Krivokapic (Serbia)
prof. UJK Wiesław Kryczka (Kielce)
prof. UJK Włodzisław Kuliński (Kielce, Warszawa)
prof. Anton Lacko (Słowacja)
prof. Almantas Maleckas (Kowno)
prof. Koichi Nariyama (Japonia)
doc. Paweł Mroczkowski (Magdeburg, Niemcy)
prof. UJK Grażyna Nowak-Starz (Kielce)
prof. Siarhei Panko (Brześć, Białoruś)
prof. Tomasz Rogula (Cleveland, USA)
prof. UJK Wojciech Rokita (Kielce)
prof. Grażyna Rydzewska (Kielce, Warszawa)
prof. Andrzej Rydzewski (Kielce, Warszawa)
prof. UJK Marek Sikorski (Kielce)
prof. UJK Edyta Suliga (Kielce)
prof. UJK Mieczysław Szalecki (Kielce)
prof. UJK Monika Szpringer (Kielce)
prof. Andrew Ukleja (Cleveland, USA)
prof. Aliaksander Varabei (Mińsk, Białoruś)
prof. UJK Jacek Wilczyński (Kielce)
prof. Beata Wożakowska-Kapłon (Kielce)

Redaktorzy tematyczni
prof. UJK Bidziński Mariusz
prof. Chazan Bogdan
prof. Dutkiewicz Sławomir
prof. Głuszek Stanisław
dr hab. n. med. Góźdź Stanisław
dr Grabowska Urszula
dr Horecka-Lewitowicz Agata
prof. Janion Marianna
prof. UJK Kielar Maciej
dr Kozieł Dorota
dr Krekora-Wollny Katarzyna
dr n. hum. Król Halina
lek. Lech Jacek
dr Lewitowicz Piotr
prof. Malarewicz Andrzej
dr Matykiewicz Jarosław
prof. UJK Nowak-Starz Grażyna
dr Półrola Paweł
prof. UJK Rokita Wojciech
prof. UJK Sikorski Marek
dr Stępień Renata
prof. UJK Suliga Edyta
prof. UJK Szalecki Mieczysław
dr Szczepanowska – Wołowiec Beata
dr Szerla Małgorzata
prof. UJK Szpringer Monika
prof. UJK Śliwiński Zbigniew
prof. UJK Wilczyński Jacek
dr Wiraszka Grażyna
dr Wolak Przemysław

Recenzenci prac zgłoszonych do „Studiów Medycznych” w 2014 roku.pdf


Copyright: © 2017 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. To jest artykuł Open Access rozpowszechniany na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.
eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe