eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Punktacja MNiSW 2015: 10
Index Copernicus Value 2014: 8,13 (87,52)

Kwartalnik Studia Medyczne/Medical Studies przyjmuje do druku prace w języku angielskim z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz z dziedzin pokrewnych: psychologii, etyki, historii medycyny, organizacji ochrony zdrowia. Prace mogą mieć charakter oryginalny, poglądowy i kazuistyczny. Redakcja dopuszcza do publikacji prace z historii medycyny, listy do redakcji, recenzje książek i sprawozdania ze zjazdów naukowych.

Studia Medyczne/Medical Studies są czasopismem ogólnomedycznym obejmującym badania podstawowe, problemy kliniczne oraz szeroko pojętą tematykę z dziedziny nauk o zdrowiu.

Kwartalnik Studia Medyczne/Medical Studies to czasopismo skierowane do lekarzy różnych specjalności oraz przedstawicieli nauki o zdrowiu, psychologii, etyki i menedżerów ochrony zdrowia.

Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie plus wydania specjalne
Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).

Nakład: do 2500 egz.

redaktor naczelny
Stanisław Głuszek

z-cy redaktora naczelnego
Stanisław Bień, Marianna Janion

sekretarz redakcji
Edyta Suliga, Anna Kamińska

redaktorzy tematyczni

Stanisław Bień
Marianna Janion
Dorota Kozieł
Grazyna Nowak-Starz
Zbigniew Śliwiński

redaktor statystyczny
Małgorzata Misztal

redaktorzy językowi
Richard Ashcroft
Timothy Alexander
Beata Pasturczak-Lewandowska
Arleta Czarnik

Rada Naukowa
Prof. Matteo Bassetti (Italy)
Prof. Robert Bucki (USA)
Prof. Jean-Pierre Chambon (France)
Prof. Antonio Cicchella (Italy)
Prof. Roberto Coppola (Italy)
Prof. Stanislav Czudek (Czech Republic)
Prof. Peter D. Fomin (Ukraine)
Prof. Zbigniew Formella (Italy)
Prof. Makoto Funaki (Japan)
Prof. JKU Stanisław Goźdź (Kielce, Poland)
Prof. Pavol Holeczy (Czech Republic)
doc. Helena Kaducakova (Slovakia)
Prof. JKU Maciej Kielar (Kielce, Warsaw, Poland)
Prof. Tomasz Kostka (Łodź, Poland)
Prof. Ireneusz Kotela (Kielce, Warsaw, Poland)
Prof. Mirosław Kowalski (Zielona Gora, Poland)
Prof. JKU Dorota Kozieł (Kielce, Poland)
Prof. JKU Wiesław Kryczka (Kielce, Poland)
Prof. JKU Włodzisław Kuliński (Kielce, Warsaw, Poland)
Prof. Anton Lacko (Słovakia)
Dr Ilya Levental (USA)
Prof. Almantas Maleckas (Lithuania)
Prof. Cezary Marcinkiewicz (USA)
Dr Michal Marzec (USA)
Prof. Akira Miyauchi (Japan)
Prof. Paweł Mroczkowski (Germany)
Prof. Koichi Nariyama (Japan)
Prof. JKU Grażyna Nowak-Starz (Kielce, Poland)
Prof. Siarhei Panko (Belarus)
Prof. JKU Tomasz Rogula (USA)
Prof. JKU Wojciech Rokita (Kielce, Poland)
Prof. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska (Kielce, Warsaw, Poland)
Prof. Andrzej Rydzewski (Kielce, Warsaw, Poland)
Prof. Paul Savage (USA)
Prof. JKU Marek Sikorski (Kielce, Poland)
Prof. JKU Edyta Suliga (Kielce, Poland)
Prof. JKU Mieczysław Szalecki (Kielce, Poland)
Prof. JKU Monika Szpringer (Kielce, Poland)
Prof. Andrew Ukleja (USA)
Dr Qi Wen (USA)
Prof. JKU Jacek Wilczyński (Kielce, Poland)
Prof. Beata Wożakowska-Kapłon (Kielce, Poland)

Redaktorzy tematyczni
prof. Bidziński Mariusz
prof. Chazan Bogdan
prof. Głuszek Stanisław
dr hab. n. med. Góźdź Stanisław
dr Grabowska Urszula
dr Horecka-Lewitowicz Agata
prof. Janion Marianna
dr hab. n. med. Kielar Maciej
dr hab. n. o zdr. Kozieł Dorota
dr Krekora-Wollny Katarzyna
dr n. hum. Król Halina
lek. Lech Jacek
dr Lewitowicz Piotr
prof. Malarewicz Andrzej
dr Matykiewicz Jarosław
dr hab. n. hum. Nowak-Starz Grażyna
dr Półrola Paweł
dr hab. n. med. Rokita Wojciech
dr hab. n. med. Sikorski Marek
dr Stępień Renata
dr hab. n. o zdr. Suliga Edyta
dr hab. n. med. Szalecki Mieczysław
dr Szczepanowska-Wołowiec Beata
dr Szerla Małgorzata
dr hab. n. hum. Szpringer Monika
dr hab. n. med. Śliwiński Zbigniew
dr hab. n. o kf. Wilczyński Jacek
dr Wiraszka Grażyna
dr Wolak Przemysław

Recenzenci prac zgłoszonych do „Studiów Medycznych” w 2014 roku.pdf


Copyright: © 2017 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. To jest artykuł Open Access rozpowszechniany na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.
eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe