eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

MNiSW
10
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
6

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
CiteScore 2018
0,106
 
Kwartalnik Studia Medyczne/Medical Studies przyjmuje do druku prace w języku angielskim z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz z dziedzin pokrewnych: psychologii, etyki, historii medycyny, organizacji ochrony zdrowia. Prace mogą mieć charakter oryginalny, poglądowy i kazuistyczny. Redakcja dopuszcza do publikacji prace z historii medycyny, listy do redakcji, recenzje książek i sprawozdania ze zjazdów naukowych.

Studia Medyczne/Medical Studies są czasopismem ogólnomedycznym obejmującym badania podstawowe, problemy kliniczne oraz szeroko pojętą tematykę z dziedziny nauk o zdrowiu.

Kwartalnik Studia Medyczne/Medical Studies to czasopismo skierowane do lekarzy różnych specjalności oraz przedstawicieli nauki o zdrowiu, psychologii, etyki i menedżerów ochrony zdrowia.

Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie plus wydania specjalne
Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).

Nakład: do 2500 egz.

redaktor naczelny
Stanisław Głuszek

z-cy redaktora naczelnego
Tomasz Rogula, Marianna Janion

sekretarz redakcji
Edyta Suliga, Anna Kamińska

redaktorzy tematyczni
Robert Bucki
Marianna Janion
Dorota Kozieł
Grazyna Nowak-Starz
Tomasz Rogula
Zbigniew Śliwiński

redaktor statystyczny
Małgorzata Misztal

redaktorzy językowi
Timothy Alexander
Beata Pasturczak-Lewandowska
Arleta Czarnik

Rada Naukowa
prof. Matteo Bassetti (Italy)
prof. UJK Waldemar Brola (Kielce, Poland)
prof. Robert Bucki (USA)
prof. Jean-Pierre Chambon (France)
prof. Antonio Cicchella (Italy)
prof. Roberto Coppola (Italy)
prof. Stanislav Czudek (Czech Republic)
prof. Peter D. Fomin (Ukraine)
prof. Zbigniew Formella (Italy)
prof. Makoto Funaki (Japan)
prof. Michel Gagner (USA)
prof. UJK Stanisław Góźdź (Kielce, Poland)
prof. Pavol Holeczy (Czech Republic)
prof. UJK Andrzej Jaroszyński (Kielce, Poland)
dr Nelroy G. Jones (USA)
doc. Helena Kaducakova (Slovakia)
prof. UJK Maciej Kielar (Kielce, Warsaw, Poland)
prof. Tomasz Kostka (Łodź, Poland)
prof. Ireneusz Kotela (Kielce, Warsaw, Poland)
prof. UJK Aldona Kowalska (Kielce, Poland)
prof. UJK Dorota Kozieł (Kielce, Poland)
prof. Anton Lacko (Słovakia)
dr Ilya Levental (USA)
prof. Almantas Maleckas (Lithuania)
prof. Cezary Marcinkiewicz (USA)
dr Michal Marzec (USA)
prof. Akira Miyauchi (Japan)
prof. Paweł Mroczkowski (Germany)
prof. Koichi Nariyama (Japan)
prof. Anna Nasierowska-Guttmejer (Kielce, Warszawa, Poland)
prof. Dawid Nocca (Francja)
prof. UJK Grażyna Nowak-Starz (Kielce, Poland)
prof. Siarhei Panko (Belarus)
Prof. Alejandro Pazos (Espana)
prof. UJK Tomasz Rogula (USA)
prof. UJK Wojciech Rokita (Kielce, Poland)
Prof. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska (Kielce, Warsaw, Poland)
prof. UJK Marcin Sadowski (Kielce, Poland)
prof. Paul Savage (USA)
dr hab. Zbigniew Siudak (Kraków, Poland)
prof. UJK Piotr Sobolewski (Kielce, Poland)
prof. UJK Edyta Suliga (Kielce, Poland)
prof. UJK Monika Szpringer (Kielce, Poland)
prof. Andrew Ukleja (USA)
dr Qi Wen (USA)
prof. UJK Jacek Wilczyński (Kielce, Poland)
prof. Beata Wożakowska-Kapłon (Kielce, Poland)
prof. UJK Rafał Zieliński (Kielce, Poland)


RECENZENCI PRAC ZGŁOSZONYCH DO _STUDIÓW MEDYCZNYCH_ W 2016 ROKU.pdf


Copyright: © 2017 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. To jest artykuł Open Access rozpowszechniany na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.
eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe