eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MNiSW
100
GOOGLE H5
8

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.10

Journal Citation Indicator
 

Kwartalnik „Medical Studies/Studia Medyczne” ma na celu publikowanie prac oryginalnych, opartych na dowodach wynikających z badań i prac poglądowych będących przedmiotem zainteresowania klinicystów i badaczy z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinach: biologii medycznej, nauk farmaceutycznych, nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu oraz z obszarów pokrewnych: psychologii zdrowia, etyki, prawa, historii medycyny.

Kwartalnik Studia Medyczne/Medical Studies przyjmuje do druku prace w języku angielskim.


Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie plus wydania specjalne


Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).Nakład: do 2500 egz.redaktor naczelny


Stanisław Głuszek (Jan Kochanowski University, Poland)z-cy redaktora naczelnego


Tomasz Rogula (Jan Kochanowski University, Poland, Cleveland Clinic USA)


Marianna Janion (Jan Kochanowski University, Poland)sekretarz redakcji


Edyta Suliga (Jan Kochanowski University, Poland)


Anna Lewandowska (Jan Kochanowski University, Poland)redaktorzy tematyczni


Robert Bucki (Jan Kochanowski University, Poland)


Marianna Janion (Jan Kochanowski University, Poland)


Dorota Kozieł (Jan Kochanowski University, Poland)


Grażyna Nowak-Starz (Jan Kochanowski University, Poland)


Tomasz Rogula (Jan Kochanowski University, Poland, Cleveland Clinic USA)


Zbigniew Śliwiński (Jan Kochanowski University, Poland)redaktor statystyczny


Małgorzata Misztalredaktor językowy


Timothy Alexanderredaktor Wydawnictwa


Beata Pasturczak-Lewandowska


Copyright: © Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. To jest artykuł Open Access rozpowszechniany na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.


Prawa do artykułu są zazwyczaj przenoszone przez autorów na właściciela czasopisma, który udostępnia go na licencji Creative Commons. Jeżeli jednak autor nie chce przenieść praw autorskich na wydawcę, może skontaktować się z redakcją i ustalić odrębne zasady – na jakich redakcja może opublikować artykuł w czasopiśmie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z redakcją.

eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.