eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
5

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
CiteScore 2019
0,106
 
Kwartalnik Studia Medyczne/Medical Studies przyjmuje do druku prace w języku angielskim z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz z dziedzin pokrewnych: psychologii, etyki, historii medycyny, organizacji ochrony zdrowia. Prace mogą mieć charakter oryginalny, poglądowy i kazuistyczny. Redakcja dopuszcza do publikacji prace z historii medycyny, listy do redakcji, recenzje książek i sprawozdania ze zjazdów naukowych.

Studia Medyczne/Medical Studies są czasopismem ogólnomedycznym obejmującym badania podstawowe, problemy kliniczne oraz szeroko pojętą tematykę z dziedziny nauk o zdrowiu.

Kwartalnik Studia Medyczne/Medical Studies to czasopismo skierowane do lekarzy różnych specjalności oraz przedstawicieli nauki o zdrowiu, psychologii, etyki i menedżerów ochrony zdrowia.

Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie plus wydania specjalne
Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).

Nakład: do 2500 egz.

redaktor naczelny
Stanisław Głuszek (Jan Kochanowski University, Poland)

z-cy redaktora naczelnego
Tomasz Rogula (Jan Kochanowski University, Poland, Cleveland Clinic USA)
Marianna Janion (Jan Kochanowski University, Poland)

sekretarz redakcji
Edyta Suliga (Jan Kochanowski University, Poland)
Anna Kamińska (Jan Kochanowski University, Poland)

redaktorzy tematyczni
Robert Bucki (Jan Kochanowski University, Poland)
Marianna Janion (Jan Kochanowski University, Poland)
Dorota Kozieł (Jan Kochanowski University, Poland)
Grażyna Nowak-Starz (Jan Kochanowski University, Poland)
Tomasz Rogula (Jan Kochanowski University, Poland, Cleveland Clinic USA)
Zbigniew Śliwiński (Jan Kochanowski University, Poland)

redaktor statystyczny
Małgorzata Misztal

redaktorzy językowi
Timothy Alexander
Beata Pasturczak-Lewandowska
Arleta Czarnik


RECENZENCI PRAC ZGŁOSZONYCH DO _STUDIÓW MEDYCZNYCH_ W 2016 ROKU.pdf


Copyright: © 2017 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. To jest artykuł Open Access rozpowszechniany na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.
eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe