eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
6

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
CiteScore 2018
0,106
 
Kwartalnik Studia Medyczne/Medical Studies przyjmuje do druku prace w języku angielskim z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz z dziedzin pokrewnych: psychologii, etyki, historii medycyny, organizacji ochrony zdrowia. Prace mogą mieć charakter oryginalny, poglądowy i kazuistyczny. Redakcja dopuszcza do publikacji prace z historii medycyny, listy do redakcji, recenzje książek i sprawozdania ze zjazdów naukowych.

Studia Medyczne/Medical Studies są czasopismem ogólnomedycznym obejmującym badania podstawowe, problemy kliniczne oraz szeroko pojętą tematykę z dziedziny nauk o zdrowiu.

Kwartalnik Studia Medyczne/Medical Studies to czasopismo skierowane do lekarzy różnych specjalności oraz przedstawicieli nauki o zdrowiu, psychologii, etyki i menedżerów ochrony zdrowia.

Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie plus wydania specjalne
Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).

Nakład: do 2500 egz.

redaktor naczelny
Stanisław Głuszek (Jan Kochanowski University, Poland)

z-cy redaktora naczelnego
Tomasz Rogula (Jan Kochanowski University, Poland, Cleveland Clinic USA)
Marianna Janion (Jan Kochanowski University, Poland)

sekretarz redakcji
Edyta Suliga (Jan Kochanowski University, Poland)
Anna Kamińska (Jan Kochanowski University, Poland)

redaktorzy tematyczni
Robert Bucki (Jan Kochanowski University, Poland)
Marianna Janion (Jan Kochanowski University, Poland)
Dorota Kozieł (Jan Kochanowski University, Poland)
Grażyna Nowak-Starz (Jan Kochanowski University, Poland)
Tomasz Rogula (Jan Kochanowski University, Poland, Cleveland Clinic USA)
Zbigniew Śliwiński (Jan Kochanowski University, Poland)

redaktor statystyczny
Małgorzata Misztal

redaktorzy językowi
Timothy Alexander
Beata Pasturczak-Lewandowska
Arleta Czarnik

Rada Naukowa
Prof. Matteo Bassetti (University of Udine Italy)
Prof. JKU Waldemar Brola (Jan Kochanowski University, Poland)
Prof. Robert Bucki (Jan Kochanowski University, Poland)
Prof. Jean-Pierre Chambon (Lettres Sorbone Universite, France)
Prof. Antonio Cicchella (Universita di Bologna, Italy)
Prof. Roberto Coppola (School of Medicine Rome Italy)
Prof. Stanislav Czudek (Lektor European Institute for Telesurgery Strasbourg)
Prof. Peter D. Fomin (National Academy of Sciences of Ukraine)
Prof. Zbigniew Formella (Salesian University Italy)
Prof. Makoto Funaki (Tokushima University Hospital, Japan)
Prof. Michel Gagner (Hospital du Sacre Coeur in Montreal, USA)
Prof. JKU Stanisław Góźdź (Jan Kochanowski University, Poland)
Prof. Pavol Holeczy (Slovak Medical Association)
Prof. JKU Andrzej Jaroszyński (Jan Kochanowski University, Poland)
Dr Nelroy G. Jones (University Hospitals Cleveland Medical Center, USA)
Doc. Helena Kaducakova (Univerrzita v Ružomberku, Slovakia)
Prof. JKU Maciej Kielar (Jan Kochanowski University, Poland)
Prof. Tomasz Kostka (Medical University of Lodz, Poland)
Prof. Ireneusz Kotela (Jan Kochanowski University, Poland)
Prof. JKU Aldona Kowalska (Jan Kochanowski University, Poland)
Prof. JKU Dorota Kozieł (Jan Kochanowski University, Poland)
Prof. Zoran Krivokapic (Serbian Academy of Sciences and Arts)
Prof. Anton Lacko (Univerrzita v Ružomberku, Slovakia)
Dr Ilya Levental (The University of Texas Health Science Center at Houston, USA)
Prof. Almantas Maleckas (University of Health Sciences, Kaunas)
Prof. Cezary Marcinkiewicz (Department of Bioengineering at Temple University, USA)
Dr Michal Marzec (The Children’s Hospital of Philadelphia, USA)
Prof. Akira Miyauchi (Kuma Hospital, Japan)
Prof. Paweł Mroczkowski (Elisabeth-Hospital Kassel, Germany)
Prof. Koichi Nariyama (Osaka Sangyo University, Japan)
Prof. Anna Nasierowska-Guttmejer (Jan Kochanowski University, Poland)
Prof. Dawid Nocca (Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier)
Prof. JKU Grażyna Nowak-Starz (Jan Kochanowski University, Poland)
Prof. Siarhei Panko (Jan Kochanowski University, Poland)
prof. Elizabeth Patterson (The University of Melbourne)
Prof. Alejandro Pazos (University of A Coruña, A Coruña, Espana)
Prof. JKU Tomasz Rogula (Jan Kochanowski University, Poland, Cleveland Clinic USA)
Prof. JKU Wojciech Rokita (Jan Kochanowski University, Poland)
Prof. Eric Rullier (University Bordeaux)
Prof. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska (Jan Kochanowski University, Poland)
Prof. Się Sai (National Institute of Radiological Sciences Japan)
Prof. JKU Marcin Sadowski (Jan Kochanowski University, Poland)
Prof. Paul Savage (Brigham Young University, USA)
prof. Stephen K Smith (The University of Melbourne)
Prof. Zbigniew Siudak MD, PhD (Jan Kochanowski University, Poland)
Prof. JKU Piotr Sobolewski (Jan Kochanowski University, Poland)
Prof. JKU Edyta Suliga (Jan Kochanowski University, Poland)
Prof. JKU Monika Szpringer (Jan Kochanowski University, Poland)
prof. Kyoichi Takaori (Kyoto University Graduate School of Medicine)
Prof. Andrew Ukleja (Harvard Medical School, USA)
Dr Qi Wen (Worcester Polytechnic Institute, USA)
Prof. JKU Jacek Wilczyński (Jan Kochanowski University, Poland)
Prof. Beata Wożakowska-Kapłon (Jan Kochanowski University, Poland)
Prof. JKU Rafał Zieliński (Jan Kochanowski University, Poland)
prof. Aliaksandr Varabei (Regional Clinical Hospital Białoruś)

RECENZENCI PRAC ZGŁOSZONYCH DO _STUDIÓW MEDYCZNYCH_ W 2016 ROKU.pdf


Copyright: © 2017 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. To jest artykuł Open Access rozpowszechniany na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.
eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe