eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MEiN
140
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.11

Journal Citation Indicator
 


Kwartalnik Studia Medyczne/Medical Studies przyjmuje do druku prace w języku angielskim z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz z dziedzin pokrewnych: psychologii, etyki, historii medycyny, organizacji ochrony zdrowia. Prace mogą mieć charakter oryginalny i poglądowy.

Studia Medyczne/Medical Studies są czasopismem ogólnomedycznym obejmującym badania podstawowe, problemy kliniczne oraz szeroko pojętą tematykę z dziedziny nauk o zdrowiu.

Kwartalnik Studia Medyczne/Medical Studies to czasopismo skierowane do lekarzy różnych specjalności oraz przedstawicieli nauki o zdrowiu, psychologii, etyki i menedżerów ochrony zdrowia.

Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie plus wydania specjalne
Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).

Nakład: do 2500 egz.

redaktor naczelny
Stanisław Głuszek (Jan Kochanowski University, Poland)

z-cy redaktora naczelnego
Tomasz Rogula (Jan Kochanowski University, Poland, Cleveland Clinic USA)
Marianna Janion (Jan Kochanowski University, Poland)

sekretarz redakcji
Edyta Suliga (Jan Kochanowski University, Poland)
Anna Lewandowska (Jan Kochanowski University, Poland)

redaktorzy tematyczni
Robert Bucki (Jan Kochanowski University, Poland)
Marianna Janion (Jan Kochanowski University, Poland)
Dorota Kozieł (Jan Kochanowski University, Poland)
Grażyna Nowak-Starz (Jan Kochanowski University, Poland)
Tomasz Rogula (Jan Kochanowski University, Poland, Cleveland Clinic USA)
Zbigniew Śliwiński (Jan Kochanowski University, Poland)

redaktor statystyczny
Małgorzata Misztal

redaktor językowy
Timothy Alexander

redaktor Wydawnictwa
Beata Pasturczak-Lewandowska


RECENZENCI PRAC ZGŁOSZONYCH DO _STUDIÓW MEDYCZNYCH_ W 2016 ROKU.pdf


Copyright: © 2017 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. To jest artykuł Open Access rozpowszechniany na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.
Prawa do artykułu są zazwyczaj przenoszone przez autorów na właściciela czasopisma, który udostępnia go na licencji Creative Commons. Jeżeli jednak autor nie chce przenieść praw autorskich na wydawcę, może skontaktować się z redakcją i ustalić odrębne zasady – na jakich redakcja może opublikować artykuł w czasopiśmie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z redakcją.
eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.