eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2018
vol. 34
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Czynniki medyczne determinujące jakość życia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Kamila Rachubińska
,
Dorota Wnuk
,
Alicja Jeżuchowska
,
Dominika Kaska
,
Anita Rybicka
,
Szymon Grochans
,
Marzanna Stanisławska
,
Elżbieta Grochans

Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (3): 211–217
Data publikacji online: 2018/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Choroba Leśniowskiego-Crohna należy do przewlekłych schorzeń, które wpływają na funkcjonowanie i życie chorych. Duże znaczenie ma dobra jakość życia chorych, ponieważ umożliwia lepsze funkcjonowanie we wszystkich wymiarach. Istotne jest poznanie różnych czynników, które wpływają na ocenę jakości życia.

Cel pracy
Określenie czynników, które oddziałują na jakość życia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna.

Materiał i metody
Badania prowadzono metodą sondażu diagnostycznego wśród 100 dorosłych pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna hospitalizowanych w Klinice Gastroenterologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, zgodnie z zasadami deklaracji helsińskiej. Zastosowano standaryzowany kwestionariusz do oceny jakości życia SF-36v2 oraz kwestionariusz w formie własnej ankiety. Zebrany materiał poddano analizie statystycznej.

Wyniki
Wykazano statystycznie istotny wpływ czasu trwania choroby na ocenę jakości życia w zakresie funkcjonowania społecznego i zdrowia psychicznego (p < 0,05). Przebieg choroby oddziaływał na wszystkie domeny i wymiary jakości życia (p < 0,05), natomiast metoda leczenia statystycznie istotnie wpływała tylko na funkcjonowanie fizyczne (p < 0,05). Liczba hospitalizacji badanych w ostatnim roku miała istotny wpływ tylko w wybranych domenach (p < 0,05).

Wnioski
Przebieg choroby w największym stopniu oddziaływał na jakość życia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Istotnymi czynnikami były metoda leczenia oraz czas trwania choroby.Introduction
Crohn’s disease is a chronic condition that affects the functioning and life of the patients. Quality of life of patients affected by the disease is of particular importance because it allows better functioning in all dimensions of life. It is essential to identify the numerous factors that affect the patients’ of quality of life.

Aim of the research
To search for medical factors that influence the quality of life of patients affected by Crohn’s disease.

Material and methods
The study was conducted using a diagnostic survey. The study group comprised 100 adult patients with Crohn’s disease hospitalised in the Gastroenterology Clinic of the Autonomous Public Hospital Complex No.1 of Pomeranian Medical University in Szczecin. The study was conducted in accordance with the Declaration of Helsinki. The standardised quality of life questionnaire SF-36v2 and an original questionnaire were used. The collected data were statistically analysed.

Results
The analysis demonstrated a statistically significant effect of disease duration on quality of life as regards social functioning and mental health (p < 0.05). The course of the disease was found to affect all domains and dimensions of quality of life (p < 0.05). Treatment modality had a statistically significant influence only on the domain of physical functioning (p < 0.05). The number of hospitalisations in the year preceding the study was found to have a significant effect only on particular domains (p < 0.05).

Conclusions
The course of the disease had the most significant effect on the quality of life of patients with Crohn’s disease. Other significant factors are determining the tailored method of treatment and disease duration.

słowa kluczowe:

jakość życia, choroba Leśniowskiego-Crohna, czynniki medyczne

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe