facebook
eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank
3/2012
vol. 99
 
Share:
Share:
Book review

Dermatologia kliniczna

Richard Weller
,
John Hunter
,
John Savin
,
Marc Dahl

Online publish date: 2012/06/25
Article file
Get citation
 
 
Jest to tłumaczenie IV wydania (2008) książki pt. „Clinical dermatology” autorstwa brytyjskich i amerykańskich dermatologów, którego polskim redaktorem naukowym jest prof. Grażyna Chodorowska. Autorzy podręcznika, dermatolodzy z dużym doświadczeniem klinicznym i dydaktycznym, skierowali go przede wszystkim do lekarzy ogólnych (rodzinnych), do których zgłasza się bardzo wielu pacjentów z problemami dermatologicznymi, a także studentów i lekarzy rozpoczynających specjalizację z dermatologii. Podręcznik przedstawia w sposób prosty i jasny podstawy diagnostyki najczęstszych chorób skóry, tak aby korzystający z niego lekarze nauczyli się patrzeć na skórę, ponieważ – co podkreślają autorzy – dermatologia kliniczna jest specjalnością wizualną.

W pierwszym rozdziale omówiono w skrócie epidemiologię chorób skóry w Wielkiej Brytanii oraz wpływ zmian skórnych na jakość życia pacjentów. Rozdział drugi zawiera niezbędne dane o budowie i funkcjach skóry ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w reakcjach immunologicznych. W rozdziale trzecim zebrano wskazówki dotyczące diagnostyki zmian skórnych, podając szczegółowo, jak zbierać wywiad oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę w badaniu pacjenta dermatologicznego. Omówiono bardzo dokładnie typy wykwitów pierwotnych i wtórnych, terminologię dermatologiczną oraz wybrane techniki specjalne i badania dodatkowe pomocne w diagnostyce chorób skóry. Następne rozdziały (4.–25.) dotyczą kliniki chorób skóry i są zróżnicowane. Rozdziały omawiające choroby najczęstsze (np. łuszczyca, choroby alergiczne, choroby infekcyjne, nowotwory skóry) są obszerne, natomiast w pozostałych przedstawiono tylko wybrane jednostki chorobowe, nie zajmując się chorobami rzadkimi i tzw. kazuistyką dermatologiczną.

Układ wszystkich rozdziałów jest jednolity, wszystkie zawierają wiele prostych i czytelnych tabel i schematów oraz zdjęć typowych dla danej choroby zmian skórnych, co niewątpliwie ułatwia przyswajanie wiadomości oraz podnosi walory dydaktyczne publikacji. W części klinicznej omówiono ponadto występowanie chorób skóry w zależności od wieku (rozdział 15.), zmiany skórne w wybranych okolicach ciała (rozdział 13.), a także choroby skóry związane z chorobami narządów wewnętrznych, nowotworami i przeżywanymi przez pacjentów emocjami. Zebranie tych wiadomości w odrębnych rozdziałach jest bardzo cenne i stanowi pewne novum w podręcznikach dermatologicznych.

W rozdziałach dotyczących leczenia chorób skóry (27.–29.) podano podstawowe wiadomości dotyczące zasad leczenia miejscowego oraz przedstawiono fizykalne metody terapii stosowane w dermatologii. Uzupełnieniem tych rozdziałów są dwa dodatki, w których w szczegółowych tabelach zamieszczono dane dotyczące brytyjskich i amerykańskich preparatów do stosowania miejscowego (dodatek 1.) i ogólnego (dodatek 2.).

Książka została bardzo starannie wydana, tłumaczenie nie budzi zastrzeżeń, natomiast niektóre zdjęcia kliniczne są mało czytelne.

Podsumowując – „Dermatologia kliniczna” stanowi ważną pozycję wśród podręczników dermatologii, skierowaną do lekarzy ogólnych i lekarzy innych specjalności, ale może być ona również pomocna specjalistom dermatologom w ich codziennej praktyce lekarskiej.Maria Błaszczyk
Copyright: © 2012 Polish Dermatological Association. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.

Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.