ISSN: -
Polish Journal of Pathology Supplement
Current supplement Archive Polish Journal of Pathology
1/2014
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Diagnostyka różnicowa zmian przedrakowych: polipy i zespoły polipowatości jelita (zespoły polipów uwarunkowane dziedzicznie)

Andrzej Mróz

Pol J Pathol 2014; 65 (4) (suplement 1): S12-S25
Online publish date: 2015/02/10
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

1. Wstęp

Badanie kolonoskopowe ze względu na swoją dostępność i coraz doskonalszą technikę stanowi podstawową metodę w diagnozowaniu i usuwaniu zmian przedrakowych w jelicie grubym i dystalnym odcinku jelita krętego. Coraz częściej też kolonoskopia jest wykorzystywana w programach badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Tak dzieje się również w Polsce, gdzie program badań przesiewowych jest prowadzony od 2000 r., jako jeden z pierwszych w Europie. Lekarz endoskopista identyfikuje i w miarę możliwości usuwa polipy i zmiany polipowate z jelita. Jest to jeden z podstawowych materiałów we współczesnej diagnostyce biopsyjnej. Określenie „polip” odnosi się jedynie do makroskopowej oceny wyniosłości śluzówki. Zmiany te mogą być uszypułowane, półuszypułowane, siedzące lub nawet płaskie i na tej podstawie są kwalifikowane przez endoskopistę zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, przede wszystkim klasyfikacją paryską z 2002 r. Cechy makroskopowe bywają dość charakterystyczne dla konkretnego typu polipa, jednak dopiero diagnoza patomorfologiczna jednoznacznie określa typ polipa, a co za tym idzie – zagrożenie przemianą złośliwą, i determinuje dalsze postępowanie profilaktyczne i terapeutyczne. Należy zauważyć, że oprócz zmian przedrakowych, które zwiększają ryzyko rozwoju raka jelita grubego, w jelicie występują też polipy nienowotworowe i hamartomatyczne, które nie złośliwieją, ale są sygnałem ostrzegawczym dla częstszego nowotworzenia w obrębie przewodu pokarmowego i poza nim. Morfologicznie polipy jelita grubego dzieli się na zmiany nabłonkowe, zapalne i związane z zaburzeniami ukrwienia. Istnieje także grupa nowotworowych zmian nienabłonkowych, ktore zostały przedstawione w innym rozdziale niniejszego opracowania (patrz rozdział Nowotwory i rozrosty mezenchymalne ściany przewodu pokarmowego). Badanie morfologiczne stanowi podstawę podziału polipów jelita, zmiany te zaś wiążą się z różnie wysokim ryzykiem rozwoju zmiany złośliwej, na drodze różnych szlaków genetycznych przemian. Polipy mogą występować jako zmiany pojedyncze lub w zespołach polipowatości jelita grubego i cienkiego. Poniżej przedstawiono zasady morfologicznej diagnostyki różnicowej polipów jelita grubego opartej na klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO, 2010).

2....


View full text...

Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe