eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2019
vol. 35
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Diagnostyka zespołów z ucisku w praktyce neurologicznej

Dominik Siutka
1
,
Katarzyna Bonek
2
,
Malgorzata Fudala
1
,
Waldemar Brola
3, 4

1.
Department of Neurology with Stroke Unit, Regional Hospital, Skarżysko-Kamienna, Poland
2.
Department of Neurology, Regional Hospital, Kielce, Poland
3.
Department of Neurology, Specialist Hospital, Końskie, Poland
4.
Faculty of Medicine and Health Sciences, Institute of Physiotherapy, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (3): 230-237
Data publikacji online: 2019/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zespoły z ucisku są zagadnieniem wielodyscyplinarnym. Z problemem uszkodzenia nerwów obwodowych spotyka się wielu specjalistów, jednak to zadaniem neurologa jest identyfikacja nerwu i lokalizacja poziomu jego uszkodzenia. Do uszkodzenia nerwów dochodzi w cieśniach anatomicznych oraz w miejscach przebiegu nerwów pod powierzchnią skóry. Zespoły z ucisku objawiają się niedowładami mięśni oraz dolegliwościami czuciowymi, takimi jak parestezje, drętwienia i bóle. Objawy występują w zakresie zaopatrzenia czuciowego i ruchowego danego nerwu. Diagnostyka obejmuje ocenę kliniczną, testy prowokacyjne, diagnostykę elektrofizjologiczną i badania obrazowe. Leczenie dzieli się na zachowawcze i operacyjne. Większa dostępność badań elektrofizjologicznych w ostatnich latach umożliwia precyzyjną diagnostykę różnicową poszczególnych zespołów i wybór optymalnego leczenia. W pracy przedstawiono obraz kliniczny najczęstszych zespołów z ucisku i rolę badań elektrofizjologicznych w ich rozpoznawaniu i leczeniu.

Compression syndromes are a multidisciplinary issue. Many specialists are involved in the problem of peripheral nerve injury, but it is the neurologist’s task to identify the nerve and locate the level of its damage. The nerve damage occurs in the anatomic isthmus and in the area of the nerves’ course under the surface of the skin. Compression syndromes manifest themselves with muscle weakness and sensory ailments such as paraesthesia, numbness, and pain. Symptoms occur in the sensory and motor supply of a given nerve. In diagnostics, we use clinical evaluation, provocative tests, electrophysiological diagnostics, and imaging examinations. Treatment is divided into conservative and operational. The increased availability of electrophysiological research in recent years allows for precise differential diagnosis of individual compression syndromes and the selection of optimal treatment. In this study, a clinical picture of the most frequent syndromes of compression syndromes and the role of electrophysiological research in their diagnosis and treatment are presented.
słowa kluczowe:

zespoły z ucisku, mononeuropatie, obwodowy układ nerwowy, zespół cieśni nadgarstka, badania elektrofizjologiczne

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe