eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
4/2020
vol. 36
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Doświadczenia personelu pielęgniarskiego w opiece nad chorymi na COVID-19 – badanie jakościowe

Elham Kheirandish
1
,
Mozhgan Rahnama
2
,
Abdolghani Abdollahimohammad
2
,
Hajar Noorisanchooli
3
,
Zohrehsadat Hashemi
4

1.
Student Research Committee, Nursing and Midwifery School Zabol University of Medical Science, Zabol, Iran
2.
Department of Nursing, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran
3.
Faculty Member of Nursing and Midwifery School, Zhedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
4.
School of Nursing and Midwifery, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (4): 239–245
Data publikacji online: 2020/12/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Personel pielęgniarski sprawujący bezpośrednią opiekę nad chorymi na COVID-19 narażony jest nie tylko na zakażenie, lecz także liczne wyzwania o charakterze fizycznym i psychicznym oraz stres. Czynniki te mogą mieć negatywny wpływ na jakość opieki nad pacjentami. Doświadczenie pielęgniarek może być przydatne przy planowaniu bezpiecznego systemu opieki zdrowotnej na wypadek epidemii i należy je wykorzystywać przy identyfikacji problemów oraz opracowywaniu rozwiązań. Cel pracy: Opisanie doświadczeń personelu pielęgniarskiego związanych z opieką nad pacjentami chorymi na COVID-19.

Materiał i metody
Badanie jakościowe z wykorzystaniem analizy treści przeprowadzono w grupie 10 pielęgniarek od 10 maja do 30 sierpnia 2020 r. na oddziale dla chorych na COVID-19 w szpitalu klinicznym Amir Al-Momenin w mieście Zabol w południowo-wschodnim Iranie. Dane zebrano metodą częściowo ustrukturyzowanych wywiadów i przeanalizowano, stosując podejście zaproponowane przez Graneheima i Lundmana.

Wyniki
W analizie uwzględniono następujące czynniki główne i dodatkowe: doświadczenie pielęgniarek związane z opieką nad pacjentami z COVID-19, wieloaspektowość opieki sprawowanej nad chorymi, wyzwania i wymogi związane z pracą w okresie pandemii COVID-19, obawa przed zakażeniem oraz samoopieka.

Wnioski
Wyniki wskazują, że w dobie COVID-19 personel pielęgniarski kładzie szczególny nacisk na wszechstronną opiekę nad pacjentami, stawianie czoła wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem oraz samoopiekę.Introduction
Nurses at the frontline of providing direct care to COVID-19 patients are at risk of infection, exposure to severe physical and mental challenges and stress, which can have negative consequences for patient care. The nurses’ experiences can be useful for planning a safe healthcare system in the face of infective pandemics. So, their experiences should be used to identify and solve the related problems, because by using the experiences of these nurses, the relevant problems can be identified. Aim of the research: This study aimed to describe COVID-19 nurses’ experiences of caring.

Material and methods
This qualitative content analysis study was conducted on 10 nurses of the COVID-19 ward of the educational Amir Al-Momenin Hospital from 10 May to 30 August, 2020 in Zabol, southeast Iran. Data were collected using semi-structured interviews. The data were analysed using the Graneheim and Lundman approach.

Results
The present qualitative content analysis was conducted on 10 nurses of a COVID-19 ward. The following main themes and sub-themes were included: COVID-19 nurses’ experiences of caring, multiple aspects of caring for COVID-19 patients, the challenges and requisites of COVID-19 care, and the fear of being infected by the virus and the nurses’ protective self-care.

Conclusions
The results show the importance of taking care of patients, meeting the existing safety challenges and being able to take good care of themselves.

słowa kluczowe:

COVID-19, samoopieka, badania jakościowe, opieka nad pacjentem

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe