eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2015
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Duże ropnie na granicy segmentu VII i VIII wątroby leczone skutecznie farmakologicznie – empirycznie dobraną antybiotykoterapią – u choregona cukrzycę

Marta Malinowska
,
Beata P. Kraśnicka-Sokół
,
Krzysztof Filczak
,
Marek Kochmański

Medical Studies/Studia Medyczne 2015; 31 (3): 203–206
Data publikacji online: 2015/10/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Ropnie wątroby są zmianami ogniskowymi miąższu wątroby o etiologii bakteryjnej, amebowej lub grzybiczej. Rzadko udaje się je wyleczyć jedynie metodą farmakologiczną przy ujemnych wynikach posiewów krwi. W pracy przedstawiono przypadek 62-letniego mężczyzny leczącego się z powodu nadciśnienia tętniczego i cukrzycy typu 2, u którego rozpoznano ropnie wątroby. U chorego zastosowano dwuetapową antybiotykoterapię empiryczną. W pierwszym etapie (złożona antybiotykoterapia) w warunkach szpitalnych podawano cefuroksym, gentamycynę i metronidazol. Po 10-krotnej redukcji wartości stężenia białka C-reaktywnego oraz uzyskaniu poprawy klinicznej pacjenta wypisano do domu. W drugim etapie leczenia (ambulatoryjnym) stosowano ceftibutyn, metronidazol i flukonazol. Przy ponownej hospitalizacji stwierdzono znaczne zmniejszenie wymiaru ropni wątroby. Przypadek konsultowano 2 razy bakteriologicznie (zaakceptowano leczenie), a wyniki badań obrazowych przesłano na konsylium chirurgiczne, gdzie potwierdzono skuteczność leczenia farmakologicznego i nie zakwalifikowano chorego do leczenia operacyjnego. W obserwacji 8-miesięcznej nie stwierdzono nawrotu choroby, a w obrazie tomografii komputerowej jamy brzusznej opisano jedynie zmiany bliznowate w wątrobie.

Liver abscesses are focal necroinflammatory lesions of bacterial, fungal, or amoebic origin. Pharmacological treatment is rarely sufficient if negative blood cultures are present. The report presents the case of a 62-year-old man with hypertension and type 2 diabetes, diagnosed with liver abscesses. The patient received two-stage empirical antibiotic therapy. Firstly in the hospital setting – cefuroxym, gentamicin, and metronidazole. After a 10-fold reduction in C-reactive protein and clinical improvement the patient was discharged home. In the second stage – ceftibutyn, metronidazole, and fluconasol were used in the outpatient setting. During rehospitalisation, a significant reduction in the size of abscesses was noted. The patient was twice consulted bacteriologically (treatment was accepted) and his computed tomography (CT) scans were sent for surgical consultation, which confirmed the effectiveness of the drug treatment and did not qualify for surgical treatment. In the 8-month follow-up there was no relapse and CT scans showed only scarring of the liver.
słowa kluczowe:

stany gorączkowe, ropnie wątroby, antybiotykoterapia

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe