eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

2/2017
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Dwuzadaniowe ćwiczenia funkcjonalne jako efektywny sposób poprawy równowagi dynamicznej osób z niepełnosprawnością intelektualną – kontynuacja projektu

Edyta Mikołajczyk
1
,
Agnieszka Jankowicz-Szymańska
2

1.
Department of Physiotherapy, University of Physical Education, Krakow, Poland
2.
Institute of Health Sciences, State Higher Vocational School, Tarnow, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (2): 102–109
Data publikacji online: 2017/06/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Zaburzenia równowagi są powszechne u osób z niepełnosprawnością intelektualną (ID).

Cel pracy: Celem kontynuowanych badań jest sprawdzenie, czy wydłużenie programu dwuzadaniowych ćwiczeń o charakterze funkcjonalnym z wykorzystaniem niestabilnego podłoża o kolejne 12 tygodni wpłynie na zmianę poziomu równowagi dynamicznej młodzieży z ID, a także jak będą kształtować się te zmiany po zaprzestaniu ćwiczeń po 8-tygodniowym okresie wakacji.

Materiał i metody: Siedemnastu uczestników z ID w wieku 14–16 lat przez kolejne 12 tygodni wykonywało ćwiczenia funkcjonalne w warunkach niestabilnego podłoża (grupa E), a 17 osób z ID stanowiło kontrolę (C). Równowagę dynamiczną oceniono trzykrotnie: po pierwszym etapie ćwiczeń (badanie 2.), po kolejnych 12 tygodniach (badanie 3.) i po 8-tygodniowym okresie wakacji (badanie 4.). Wykorzystano platformę stabilometryczną ALFA AC International East.

Wyniki: Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w grupie E pod względem równowagi dynamicznej pomiędzy badaniem 2. a badaniem 3. Jednak średnie wartości wszystkich parametrów w grupie E w badaniu 3. były nieznacznie lepsze niż w badaniu 2. i istotnie lepsze niż w grupie C. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w grupie E pomiędzy badaniem 3. a badaniem 4.

Wnioski: Wydłużenie udziału w programie pozwoliło utrwalić równowagę dynamiczną. Przerwanie ćwiczeń na okres 8 tygodni spowodowało spadek poziomu równowagi, chociaż wyniki wciąż były lepsze niż na początku projektu. Dwuzadaniowe ćwiczenia oparte na aktywnościach dnia codziennego połączone ze stymulacją reakcji równoważnych mogą poprawić równowagę dynamiczną osób z ID, ale powinna ona być wciąż stymulowana.

Introduction: Balance disorders are common in people with intellectual disability (ID).

Aim of the research: The continuation of the project is aimed at finding out whether extension of the unstable surface dual-task functional exercises programme by another 12 weeks affects the level of dynamic balance in adolescents with ID and what those changes are like after the 8-week summer holidays.

Material and methods: A total of 17 adolescents with ID aged 14–16 years (E) performed functional exercises for another

12 weeks on unstable surfaces, and a group of 17 individuals with ID were the controls. Dynamic balance was assessed three times: after the first stage of the programme (test 2), after another 12 weeks (test 3), after the 8-week holiday (test 4). ALFA AC An International East stabilometric platform was used for measurements.

Results: No statistical differences were discovered in group E, in dynamic balance assessment between test 2 and 3; however, the mean scores in group E, in test 3, were slightly better than in test 2, and notably better than in group C. No significant differences between test 3 and 4 were found in group E either.

Conclusions: Extension of the intervention program helped to maintain improved dynamic balance. Discontinuation of the program for the period of 8 weeks resulted in decreased level of balance; however, it was still higher than at the beginning of the project. Dual-task functional exercises based on activities of daily living (ADLs) and stimulation of righting reactions may enhance dynamic balance in individuals with ID, but it should be constantly stimulated.
słowa kluczowe:

niepełnosprawność intelektualna, ćwiczenia dwuzadaniowe, równowaga dynamiczna

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe