en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
3/2008
vol. 46
 
Share:
Share:
more
 
 

Editorial

Online publish date: 2008/07/09
Article file
- Od redakcji.pdf  [0.02 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Szanowni Państwo,
Wśród prac oddawanych do publikacji w Reumatologii dominuje w ostatnich miesiącach temat zastosowania leków biologicznych w reumatologii. Publikacje te obejmują całość zagadnienia, a więc zdobyte doświadczenia po stosowaniu dostępnych w Polsce preparatów, kryteria doboru chorych i wskazania do stosowania tych leków w reumatoidalnym zapaleniu stawów, a także dalsze możliwości modyfikowania odpowiedzi immunologicznej chorych na układowe zapalne choroby tkanki łącznej nowymi preparatami. Z obowiązku redaktora zastanawiałem się, czy postępujemy słusznie, poświęcając większość miejsca w zeszycie jednemu tematowi, ale wydaje mi się, że podobne wrażenie dominowania tematu leczenia biologicznego odniosły osoby uczestniczące w czerwcowym Kongresie EULAR w Paryżu. Niedaleka przyszłość jak zawsze zweryfikuje panujący obecnie trend, by orzec, czy mamy do czynienia z przemijającą modą, czy wchodzimy na nową drogę postępowania terapeutycznego. Dla lekarzy praktyków publikujemy prezentacje dwóch bardzo rzadkich, ale też i bardzo interesujących przypadków, a mianowicie zespołu Andersen i Tawila oraz wrodzonej alkaptonurii. Na koniec mamy przyjemność przekazać Państwu niezwykle istotną dla naszego środowiska wiadomość. Otóż w odpowiedzi na staranie wydawnictwa Termedia otrzymaliśmy z Thompson Reuters Scientific Institute certyfikaty potwierdzające indeksację Reumatologii w Science Citation Index Expanded (Sci-Ex). Oznacza to, że od liczby cytowań prac publikowanych w Reumatologii zależy przyznanie nam pierwszego impact factor. Otrzymaliśmy szansę i to od nas zależy, czy będziemy potrafili ją wykorzystać, czy nadal będziemy narzekać, że nikt nie dostrzega naszej wielkości. Aby pomóc osobom, które mają trudności z pisaniem w języku angielskim, Wydawnictwo zatrudni tłumacza, żeby dobre prace pisane w języku polskim były dostępne dla czytelników anglojęzycznych. Zachęcamy i czekamy!

redaktor naczelny
prof. dr hab. med. Jacek Pazdur
Copyright: © 2008 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.