en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
6/2005
vol. 43
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Editorial

Jacek Pazdur

Ru 2005: 43, 6: 299
Online publish date: 2005/12/22
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Szanowni Czytelnicy,

Ogólnopolskie zjazdy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, na których prezentowane są osiągnięcia poszczególnych ośrodków, wręczane nagrody i wyróżnienia oraz planowana strategia dalszego rozwoju naukowego w kraju, z natury rzeczy nie mogą być organizowane zbyt często. W kilku oddziałach PTR organizowane są zatem doroczne konferencje naukowo-szkoleniowe, skupiające zainteresowanych podejmowanymi przez te ośrodki tematami. Najdłuższą tradycję, a jednocześnie chyba najliczniejsze audytorium mają Dni Reumatologiczne, organizowane przez prof. Leszka Szczepańskiego na Lubelszczyźnie. Chociaż ziemia lubelska nie leży w centrum naszego kraju, co roku spotykają się tutaj reumatolodzy z całej Polski i to z pewnością nie z powodu walorów krajoznawczych Lubelszczyzny. Podstawową wartością tych spotkań jest prezentacja postępów nauki w połączeniu z możliwością praktycznego ich wykorzystania. Streszczenia prac wygłaszanych na konferencjach są zazwyczaj ogłaszane w formie materiałów kongresowych. Wydaje się jednak, że taka forma nie jest satysfakcjonująca ani dla odbiorcy wiadomości ze względu na ograniczoną możliwość przekazania informacji, ani dla autora, któremu taka prezentacja nie przysparza liczby publikacji w dorobku naukowym. Ze względu na wysoki poziom, większość prezentowanych prac niewątpliwie warta jest upowszechnienia, redakcja Reumatologii postanowiła zatem opublikować wybrane prace prezentowane na konferencji VII Lubelskie Dni Reumatologiczne w jednolitym bloku, ale z zachowaniem regulaminu publikacji naukowych. Mamy nadzieję, że ta decyzja spotka się z przychylnością Czytelników.
Wydarzeniem jesieni była już IV Wielkopolska Konferencja Reumatologiczna, zorganizowana w Kołobrzegu, na której zostały wręczone statuetki Salix aurea za osiągnięcia w dziedzinie reumatologii. O tym spotkaniu informujemy na stronie 387 naszego czasopisma.
Zeszyt, który trzymacie Państwo w ręku, jest już 6. numerem naszego dwumiesięcznika – ostatnim – w 2005 r. Redakcja Reumatologii składa zatem wszystkim naszym Czytelnikom serdeczne życzenia zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia, a także pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów i zadowolenia z pracy zawodowej w nadchodzącym Nowym Roku 2006.


prof. dr hab. med. Jacek Pazdur
redaktor naczelny


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.