en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
6/2006
vol. 44
 
Share:
Share:
more
 
 

Editorial

Jacek Pazdur

Online publish date: 2006/12/15
Article file
- Wstepniak.pdf  [0.04 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Szanowni Państwo!

Pomimo powszechnego już wykorzystywania Internetu do wymiany myśli i doświadczeń, nie maleje na szczęście potrzeba kontaktów bezpośrednich w środowiskach osób o wspólnych zainteresowaniach. Organizowane przez EULAR międzynarodowe kongresy reumatologów gromadzą co roku tysiące uczestników, potwierdzając potrzebę tych kontaktów. Krajowe zjazdy reumatologów odbywają się co
4 lata, a więc zbyt rzadko, aby mogły zbliżać środowisko polskich reumatologów. Dlatego podjęta przed 9 laty przez prof. Leszka Szczepańskiego inicjatywa organizowania regionalnych dorocznych spotkań naukowo-szkoleniowych pod nazwą Dni Lubelskich przerodziła się z czasem w wydarzenie o randze krajowej, gromadzące kilkuset uczestników. Zdaniem członków Rady Programowej Reumatologii prace prezentowane na konferencji o nazwie Lubelskie Dni Reumatologiczne (zorganizowanej tym razem w Kielcach) w dniach 8–10 czerwca 2006 r., zebrane przez prof. Szczepańskiego i przesłane nam do opublikowania, ze względu na ich wartość merytoryczną i dydaktyczną warte są upowszechnienia. Naukowo-szkoleniowy charakter konferencji sprawia, że liczba prac przeglądowych przewyższa liczbę prac oryginalnych, co nie jest zgodne z zasadami naszego czasopisma. Zważywszy jednak, że wielu czytelników ma wciąż jeszcze trudności ze swobodnym czytaniem publikacji w językach obcych, upowszechnienie aktualnych poglądów na patogenezę, nowoczesną diagnostykę, a w szczególności leczenie chorób reumatycznych wydaje się niezbędne. Mamy nadzieję, że także kazuistyka kliniczna będzie dla wielu lekarzy interesującą i pouczającą lekturą.
Mając na względzie czas niezbędny do wykonania wszystkich czynności technicznych związanych z edycją zeszytu od chwili podpisania do druku, obawiam się, że zeszyt ten nie będzie już prezentem pod choinkę. Niemniej w imieniu całej Redakcji składam Państwu serdeczne życzenia zdrowych
i wesołych świąt Bożego Narodzenia, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej w nadchodzącym Nowym Roku 2007.

redaktor naczelny
prof. dr hab. med. Jacek Pazdur
Copyright: © 2006 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.