en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
4/2007
vol. 45
 
Share:
Share:
more
 
 

Editorial

Jacek Pazdur

Online publish date: 2007/08/30
Article file
- od redakcji.pdf  [0.02 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Szanowni Państwo,

Charakterystyczne dla sezonu urlopowego zmniejszenie intensywności prac badawczych skutkuje zmniejszeniem liczby artykułów przesyłanych do publikacji, dlatego w bieżącym numerze naszego czasopisma jest mniej niż zwykle prac oryginalnych. Wykorzystujemy zatem okres wakacyjny na publikację prac przeglądowych, oczekujących w kolejności na druk, z nadzieją, że w deszczowe dni czytelnicy zainteresowani postępem medycyny zechcą się z nimi zapoznać.

Gromadzone przez lata spostrzeżenia kliniczne dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania glikokortykosteroidów oraz wyniki podstawowych badań mechanizmu działania tych leków są co kilka lat analizowane w celu ich optymalnego wykorzystania. Publikujemy zatem pracę prof. Stefana Mackiewicza, pamiętającego pierwsze próby zastosowania hydrokortyzonu w chorobach reumatycznych w Polsce, dotyczącą tego zagadnienia.

Lekami równie potężnymi w działaniu przeciwzapalnym i immunosupresyjnym jak glikokortykosteroidy, a jednocześnie z bardziej ograniczonym zakresem działań niepożądanych wydają się preparaty z nowej generacji leków biologicznych. Ostatnio badania nad skutecznością i bezpieczeństwem tych leków prowadzone były w licznych ośrodkach reumatologicznych na całym świecie. Uzyskiwane rezultaty są na tyle dobre, że coraz to nowy preparat zostaje zarejestrowany na rynku farmaceutycznym i znajduje zastosowanie, mimo ogromnych kosztów leczenia. Nowym lekiem tej generacji na rynku polskim jest abatacept, którego ocenę prezentuje zespół prof. Jacka Szechińskiego z Wrocławia.

Tłumacząc się brakiem czasu, zapominamy często o psychice chorego człowieka. Celem publikacji artykułu dr Bożeny Moskalewicz jest zwrócenie uwagi czytelników na ten niezwykle istotny element terapii, decydujący często o przywróceniu choremu człowiekowi możliwości udziału w życiu zawodowym i społecznym.

Wiele lat temu uczestniczyłem w kongresie, na którym przedmiotem żartów (oczywiście w gronie zaufanych kolegów) stało się doniesienie radzieckich uczonych o dobrych wynikach leczenia głodówką chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Przypomniałem sobie to zdarzenie, biorąc do ręki nadesłane do redakcji artykuły na temat roli leptyny, które przekazuję czytelnikom Reumatologii wraz z osobistą refleksją, że żadne spostrzeżenie uczciwego naukowca nie powinno być lekceważone.

Pozostałe artykuły to, naszym zdaniem, dobre prace kliniczne, w których autorzy przekazują dużo wiedzy przydatnej w codziennej praktyce lekarskiej. Sprawozdania z ważnych spotkań reumatologów uczestniczących w życiu nauki, ilustrowane zdjęciami ważnych osobistości środowiska lekarskiego, zamykają zawartość oddawanego w ręce czytelników zeszytu.


redaktor naczelny

prof. dr hab. med. Jacek Pazdur
Copyright: © 2007 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.