en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
6/2007
vol. 45
 
Share:
Share:
more
 
 

Editorial

Jacek Pazdur

Reumatologia 2007;45, 6: 313-313
Online publish date: 2007/12/20
Article file
- wstepniak.pdf  [0.08 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 

Szanowni Państwo,

Mogło się wydawać, że ogromne przyspieszenie możliwości uzyskiwania informacji przez Internet zmniejszy liczbę uczestników kongresów i innych spotkań naukowych. Jednak w ostatnich latach daje się zauważyć przeciwna tendencja. Liczba uczestników kongresów EULAR przed 10 laty sięgająca 5 tys. przekroczyła w tym roku 10 tys., stwarzając coraz większe trudności organizatorom. Podobne zjawisko obserwujemy także w kraju. Jeszcze kilka lat temu uczestników Lubelskich Dni Reumatologicznych udawało się pomieścić w niewielkich salach, atrakcyjnie położonych miejscowości regionu lubelskiego, natomiast w ostatnim spotkaniu uczestniczyło ponad 600 osób i tylko zlokalizowanie konferencji w nowym ośrodku kongresowym w Kazimierzu Dolnym zapewniło odpowiednie warunki do spotkania. Jak wiadomo, Lubelskie Dni Reumatologiczne mają charakter konferencji naukowo-szkoleniowych i w ramach tego spotkania prezentowane są postępy badań klinicznych, a w szczególności aktualne możliwości diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami reumatycznymi. Wydaje się zatem, że magnesem przyciągającym na spotkania naukowo-szkoleniowe znaczną liczbę słuchaczy jest niedobór publikacji z zakresu medycyny praktycznej. Redakcja Reumatologii – pragnąc wypełnić tę lukę – postanowiła w porozumieniu z organizatorem konferencji prof. dr. hab. Leszkiem Szczepańskim, opublikować na łamach czasopisma konferencyjne prezentacje w postaci artykułów w przeważającej oczywiście części przeglądowych, ale także doniesień oryginalnych i spostrzeżeń klinicznych. Po zebraniu materiałów okazało się, że objętość prac nadesłanych do druku dwukrotnie przekracza limit pojedynczego zeszytu wydawanego co dwa miesiące, a to oznacza konieczność niełatwej selekcji artykułów przygotowywanych dużym nakładem pracy. Z pomocą przyszło wydawnictwo Termedia, podejmując się tym razem publikacji zeszytu o podwójnej objętości, za co Redakcja składa serdeczne podziękowanie. Mamy nadzieję, że nasza decyzja jednorazowego odstępstwa od przyjętej formy Reumatologii będzie przychylnie oceniona przez czytelników, a w okresie świątecznym znajdzie się trochę więcej czasu na przejrzenie opasłego zeszytu.

W imieniu zespołu redakcji oraz naszej Rady Programowej wszystkim czytelnikom składam serdeczne życzenia Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiego powodzenia zarówno w życiu osobistym, jak i w działalności zawodowej w Nowym Roku 2008.redaktor naczelny

prof. dr hab. med. Jacek Pazdur
Copyright: © 2007 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.