eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
2/2015
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Eklektyczne lub mieszane podejście w fizjoterapii pacjentów po udarze – opis przypadku

Emilia Mikołajewska

Studia Medyczne 2015; 31 (2): 122–128
Data publikacji online: 2015/07/13
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zachorowalność na udary i związane z tym koszty rosną wraz ze starzeniem się populacji oraz zmianą trybu życia w krajach rozwiniętych. Dalsze badania powinny lepiej zidentyfikować modyfikowalne i niemodyfikowalne czynniki decydujące o słabych wynikach u chorych po udarach. Kompleksowa rehabilitacja tej grupy pacjentów ciągle wymaga nowych rozwiązań. Jednym z nich jest podejście eklektyczne lub mieszane, uznawane za syntezę tradycyjnych metod, technik i narzędzi, lecz ciągle wymaga ono wielu badań. Celem pracy jest przybliżenie omawianego podejścia na podstawie przedstawionego opisu przypadku, a także ocena, na ile obecne możliwości w tym zakresie są wykorzystywane w codziennej praktyce klinicznej.

The prevalence of stroke, and its associated costs, are going to rise with the aging population and changes in lifestyle in developing countries. Further research should better identify modifiable and non-modifiable determinants of poor outcomes in stroke survivors. Complex rehabilitation of post-stroke survivors still needs novel solutions. An eclectic/mixed approach to intervention, regarded as synthesis of the classical intervention methods, techniques, and tools, may be regarded as one of them, but it still needs more research. The aim of the article is to familiarise the aforementioned approach based on the presented case report and to investigate the extent to which available opportunities of an eclectic/mixed approach to physiotherapy is being exploited.
słowa kluczowe:

fizjoterapia, udar, neurorehabilitacja, podejście eklektyczne, podejście mieszane

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.