eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
 
1/2016
vol. 32
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł redakcyjny

Epidemiologia ostrego zapalenia trzustki w Polsce – wybrane problemy

Dorota Kozieł
1
,
Stanisław Głuszek
1, 2

1.
Department of Surgery and Surgical Nursing with Research Laboatory, Institute of Medical Sciences, Faculty of Medicine and Health Science, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
2.
Clinical Department of General, Oncological and Endocrinological Surgery, Regional Hospital, Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2016; 32 (1): 1–3
Data publikacji online: 2016/04/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
W ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowań na ostre zapalenie trzustki (OZT) w wielu krajach. Analiza wyników nielicznych polskich badań epidemiologicznych pozwala przypuszczać, że Polska należy do krajów o jednym z najwyższych współczynników zachorowalności – 72,1/100 000. Współczynnik zachorowalności w województwie świętokrzyskim wynosi 99,9/100 000. Po raz pierwszy na OZT chorowało 79,7/100 000 osób. Główną przyczyną zachorowania polskich pacjentów jest kamica żółciowa, która odpowiada za 34% przypadków. Alkohol jest przyczyną OZT u 24,1% chorych. Stwierdza się ponadto wzrost częstości występowania OZT o ciężkim przebiegu. Chociaż u większości pacjentów choroba ma przebieg łagodny, to w przypadku ciężkiej postaci śmiertelność kształtuje się na poziomie 30–60%.

In recent years in many European countries, an increase has been observed in the incidence of acute pancreatitis (AP). Analysis of the results of scarce Polish epidemiological studies suggests that Poland belongs to the countries with the highest incidence rate – 72.1/100 000. The incidence rate in the Kielce region is 99.9/100 000 and 79.7/100 000 patients who experienced the first episode of pancreatitis. The main cause of contracting the disease is gallstones, responsible for 34% of cases, while alcohol is the cause of AP in 24.1% of patients. In recent years, an increase has been noted in the incidence of AP with a severe course. Although in the majority of patients the course of the disease is mild, in the severe form mortality remains within the range 30–60%.
słowa kluczowe:

epidemiologia, ostre zapalenie trzustki, częstość, śmiertelność

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.