eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
3-4/2020
vol. 15
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Book review

Eric Kandel: Zaburzony umysł. Co nietypowe mózgi mówią o nas samych

Dominika Dudek
1

1.
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2020; 15, 3–4: 145–146
Online publish date: 2020/12/08
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Eric Kandel, laureat Nagrody Nobla z 2000 r., neurobiolog i psychiatra, to jeden z najwybitniejszych umysłów, inspirujących badaczy mózgu.
Jego korzenie tkwią w Galicji: ojciec urodził się w Olesku koło Lwowa, a matka w Kołomyi, na zachodniej Ukrainie. Uczony przyszedł na świat w Wiedniu w czasie, gdy jeszcze praktykował tam Zygmunt Freud. Do Stanów Zjednoczonych jego rodzinę wygnał nazistowski terror. W pamięci dziesięcioletniego wówczas chłopca pozostał bezmiar zła, jakiego dopuszczali się w imię chorej ideologii przedstawiciele narodu wielkich poetów, muzyków i filozofów.
Pod wpływem tych doświadczeń Erica Kandela nurtowało pytanie, w jaki sposób jednostki dokonują wyborów moralnych, jakie mechanizmy kierują je ku złu i czy można uleczyć rozchwianą psychikę. Odpowiedzi szukał początkowo w naukach humanistycznych: historii i literaturze, następnie zwrócił się ku medycynie, by specjalizując się w psychoanalizie, realizować swoją fascynację ludzkim umysłem. Odkrył jednak, że droga do poznania umysłu wiedzie przez badanie mózgu. Zdecydował nie podejmować praktyki psychoanalityka, lecz poświęcić się nauce. W ten sposób zaczęła się jego przygoda z neurobiologią, która doprowadziła go do przełomowego odkrycia, że uczenie się, nabywanie doświadczenia zmienia połączenia pomiędzy neuronami w mózgu. To powoduje, że mózg każdej osoby jest jedyny i niepowtarzalny, różni się od mózgów innych ludzi. Badania Kandela stały się kamieniem milowym w poznaniu związków neurobiologii z procesami psychicznymi i psychoterapią (Kandel 1998).
W tym miejscu warto wrócić na moment do początku jego drogi zawodowej. Wybór psychiatrii był podyktowany fascynacją psychoanalizą i pracami Zygmunta Freuda. Kandel marzył, aby podstawą psychologii i psychoterapii stała się znajomość układu nerwowego. W Projekcie naukowej psychologii pisał w sposób radykalny i nieznajdujący zrozumienia wśród jemu współczesnych, że to czego doświadczamy jako świadome i nieświadome przetwarzanie informacji, ma odzwierciedlenie w architekturze neuronalnej mózgu i układu nerwowego. „Kuracja mówieniem” może przekształcić połączenia nerwowe i zmienić charakter doświadczeń psychicznych (Freud 1953; Schore 1997; Conzolino 2004).
Kandel nie poprzestał na pracy naukowej i publikowaniu wyników swoich badań. Zajął się...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe