eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Current issue Archive About the journal Editorial board Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

1/2021
vol. 18
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Errata do artykułu: Leczenie odleżyn – zalecenia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Część II

Maria T. Szewczyk
,
Justyna Cwajda-Białasik
,
Paulina Mościcka
,
Katarzyna Cierzniakowska
,
Dariusz Bazaliński
,
Arkadiusz Jawień
,
Anna Spannbauer
,
Anna Polak
,
Maciej Sopata
,
Elżbieta Kozłowska
,
Aleksandra Popow
,
Renata Jabłońska
,
Joanna Przybek-Mita
,
Regina Sierżantowicz
,
Izabela Kuberka
,
Robert Ślusarz
,
Beata Mrozikiewicz-Rakowska
,
Maria Kózka
,
Urszula Jakubowska
,
Marta Bakowska
,
Zofia Augusewicz
,
Irena Samson

LECZENIE RAN 2021; 18 (1): 27
Online publish date: 2021/03/15
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
LECZENIE RAN 2020; 17 (4): 151-184

Przed częścią „Opatrunki hydrożelowe” na str. 170 powinien znaleźć się następujący tekst:
Opatrunki hydrowłókniste bez jonów srebra i z jonami srebra Hydrowłókna zbudowane są z karboksymetylocelulozy sodowej, głównego składnika opatrunków hydro­koloidowych. Płyn wysiękowy pochłaniany jest do wnętrza włókien i tam zatrzymywany. Budowa opatrunku i jego skład w znaczny sposób zwiększają możliwość retencji, a wysięk jest absorbowany bezpośrednio w strukturę włókna. Opatrunek w kontakcie z wysiękiem ulega przemianie w przezroczysty żel, dokładnie wypełniający łożysko rany, bez pozostawiania pustych przestrzeni. Podczas wypełniania rany głębokiej należy postępować delikatnie, ponieważ po wchłonięciu wysięku opatrunek przybiera kształt rany. Zmiany opatrunku są niebolesne, a dzięki wertykalnemu mechanizmowi pochłaniania wysięku opatrunek zmniejsza ryzyko wystąpienia maceracji skóry wokół rany. Opatrunki hydrowłókniste powinny być stosowane w ranach ze średnim i obfitym wysiękiem. Przykłady opatrunków: Aquacel®, Aquacel®Ag+ Extra™, Aquacel®Ag, Aquacel®Ag Extra™, Aquacel® Extra™.


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe