en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
1/2011
vol. 49
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

European Federation of Internal Medicine Scientific Day, Lucerne, 24–25 September 2010

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2011; 49, 1: 78–79
Online publish date: 2011/03/16
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Kongres Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej planowany na rok 2010, który miał być zorganizowany w Sztokholmie, został odwołany ze względów finansowych. Na posiedzeniu w marcu 2010 r., kiedy poinformowano o odwołaniu Kongresu, podjęto decyzję o zorganizowaniu „Dnia Naukowego” (EFIM Scientific Day) jako zastępczej imprezy naukowej. Trudu organizacji konferencji „w ostatniej chwili” podjęła się Verena Brinner kierująca Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych w Lu­cernie.

W Szpitalu Kantonalnym odbyło się spotkanie składające się z trzech wy­kładów i dwóch sesji dyskusji panelo­wych. Wygłoszono następujące wy­kłady: „Szczepienia u dorosłych” (Javier Garau – Hiszpania), „Metabolizm żelaza” (Clara Camaschella – Włochy) i „Zato­rowość płucna” (Ferenc Follath – Szwajcaria). Dyskusje panelowe dotyczyły standardów postępowania w leczeniu przeciwzakrzepowym (przewodniczący sesji: Pier Mannucci – Włochy) oraz roli medycyny wewnętrznej w całości systemu lecznictwa (przewodniczący sesji – Werner Bauer). Szczególnie utkwił mi w pamięci wykład o metabolizmie żelaza, w którym pokazano wiele nowych elementów powiązania metabolizmu żelaza z regulacją zapalenia. Mówiono też o defektach uwarunkowanych genetycznie białek regulatorowych i tym samym nawiązano do przypominanej ostatnio często wśród reumatologów roli heptydyny w rozwoju niedokrwistości chorób przewlekłych oraz roli tocilizumabu w jej leczeniu.

Wieczorem uczestnicy konferencji spotkali się w restauracji Zunfthaus zu Pfisten na kolacji wydanej przez organizatorów.

Drugiego dnia odbyło się posiedzenie Rady Administracyjnej Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej (EFIM Administrative Council). W tej Radzie każdy kraj Federacji, a właściwie jego towarzystwo medycyny wewnętrznej, jest reprezentowany przez dwóch delegatów. Delegatami Towarzystwa Internistów Polskich do Rady EFIM są Anna Kotulska i Eugeniusz J. Kucharz. Podczas posiedzenia mówiono o kolejnym kongresie, który ma się odbyć w Atenach i według organizatorów będzie dobrze przygotowaną imprezą. Kolejne kongresy są planowane w Madrycie i Pradze. Kandydatami do zorganizowania kongresu w 2014 r. były Genewa i Moskwa. Wstępnie uzgodniono, że kongres w 2014 r. odbędzie się w Genewie, a następny w 2015 r. w Moskwie. Wybrano też nowe osoby do władz EFIM. Funkcję prezesa objął dotychczasowy elekt – Ramos Pujol z Hiszpanii, prezesem elektem została Domenica Capellini (Włochy), a nowym członkiem Komitetu Wykonawczego...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.