en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
3/2009
vol. 47
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

Europejski Kongres Reumatologiczny, EULAR 2009 Kopenhaga, 10–13 czerwca 2009 r.

Bożena Moskalewicz

Reumatologia 2009; 47, 3: 173–175
Online publish date: 2009/08/11
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

W dorocznym europejskim Kongresie poświęconym reumatologii wzięło udział ponad 14 tys. uczestników. Aktywne uczestnictwo – prezentacje ustne i plakatowe – w 151 sesjach zgłosiło 1750 osób. W programie umieszczono ponadto 450 wykładów obejmujących nauki kliniczne, innowacje w praktyce terapeutycznej, problemy nowoczesnej oceny wyników leczenia, rezultaty badań podstawowych, zapobieganie, promocję zdrowia, rehabilitację, a także współwystępowanie chorób reumatycznych i układu krążenia, choroby reumatyczne wieku rozwojowego, wczesny okres zapalnych chorób reumatycznych.
Edukacyjna działalność EULAR może poszczycić się pierwszymi absolwentami dwuletniego kursu z reumatologii prowadzonego systemem on-line. Egzamin końcowy złożyło w maju br. 123 specjalistów. Kolejny kurs rozpocznie się we wrześniu 2009 r. Dzięki adresowi www.eular-onlinecourse.org można kontynuować szkolenia w formie elektronicznej. Nowością jest również wydane przez EULAR Kompendium chorób reumatycznych, stanowiące odpowiednik 300 godzin wykładów wybitnych specjalistów w tej dziedzinie.
Poważnym osiągnięciem stało się rozpoczęcie programu chorób reumatycznych rzadko występujących (Orphan Diseases) i wdrożenie projektu EUMUSC oceniającego rozpowszechnienie chorób reumatycznych w Europie – z udziałem 23 krajów, w tym Polski.
Tegoroczny konkurs o Nagrodę Edgara Stene’a, zaadresowany do osób chorych na choroby reumatyczne, wygrała 19-letnia Emmi Myöhänen z Helsinek, opisująca swoje życie codzienne z twardziną linijną – rzadką, ale groźną chorobą. Polska praca konkursowa, którą napisała Violetta Łodyga ze Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków w Zbąszyniu, została wyróżniona opublikowaniem w książce Edgar Stene Prize 2009, pięknie wydanej przez Stały Komitet Osób Chorych na Choroby Reumatyczne EULAR. Komitet ten, noszący skrót PARE, integrujący stowarzyszenia osób chorych na choroby reumatyczne ze wszystkich krajów Europy, obrał w tym roku strategię otwarcia na inne organizacje o podobnym profilu i przyjął dwa nowe zgłoszenia.
Wspomniane wyżej badanie epidemiologiczne EUMUSC, obejmujące całą Europę, rozpocznie się w tym roku, ale przykładami już zakończonych ciekawych studiów epidemiologicznych nad częstością występowania chorób układu ruchu były wystąpienia z Litwy i Finlandii.
Doktor Jolanta Dadoniene szacuje, że co drugi chory na reumatoidalne zapalenie stawów mieszkający w Wilnie jest niesamodzielny finansowo i życiowo, zależny od...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.