en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
5/2010
vol. 48
 
Share:
Share:
more
 
 
Short communication

Exchange of Therapeutic Excellence in Rheumatoid Arthritis “extRA”
Toronto, July 8-9, 2010

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2010; 48, 5: 358-359
Online publish date: 2010/11/16
Article file
- Sprawozdanie.pdf  [0.69 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
W dniach 8–9 lipca 2010 r. w słynnym Mount Sinai Hospital w Toronto odbyło się szkolenie doskonalące w zakresie reumatologii, ze szczególnym naciskiem na problematykę reumatoidalnego zapalenia stawów. Nosiło ono nazwę „Exchange of Therapeutic Excellence in Rheumatoid Arthritis”, a określono je akronimem „extRA”. W Rebecca MacDonald Centre for Arthritis and Autoimmune Disease, kierowanym przez prof. dr. Edwarda C. Keystone’a, spotkało się 17 uczestników szkolenia z różnych krajów. W kursie uczestniczyli reumatolodzy z Francji (Patrick Boumier), Niemiec (Jürgen Wollenhaupt), Irlandii (Mark Phelan i Killian O’Rourke), Jamajki (Désirée Tulloch-Reid), Kataru (Samar Abdul Razaq Al-Emadi i Mohamed Hammoudeh), Tajwanu (Hsin-Hua Chen, Kuang-Yung Huang, Cheng-Han Wu) i Turcji (Ender Terziog˘lu). Z Polski w kursie udział wzięli Marzena Olesińska i Eugeniusz J. Kucharz. Trzy osoby uczestniczące w kursie reprezentowały kraj gospodarzy, w tym przybyła z Argentyny do Kanady Ines Colmegna.
Zebranych przywitał kierownik kursu Edward C. Keystone, po czym pierwszy wykład wygłosiła Katherine Simonovitch. Nosił on tytuł Genetic dissection of rheumatoid arthritis – the end of the beginning. Drugi wykład, zatytułowany Newer therapeutic approaches in systemic lupus erythematosus, wygłosił Murray Urowitz.
Po zwiedzaniu ośrodka w sesji popołudniowej o roli limfocytów B w patogenezie i terapii chorych na reumatoidalne zapalenie stawów mówił kierownik kursu. Pierwszy dzień szkolenia zakończyły wykłady o roli badania ultrasonograficznego w reumatologii (Maggie Larché) oraz postępach w wykrywaniu i leczeniu zapaleń naczyń (Simon Carette).
Wieczorem pierwszego dnia uczestnicy spotkali się na kolacji w restauracji mieszczącej się w słynnej CN Tower w Toronto.
Drugi dzień szkolenia rozpoczął wykład o perspektywach poszukiwań nowych leków biologicznych i małocząsteczkowych leków, które mogą mieć zastosowanie w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów („Emerging biologics and small molecules in rheumatoid arthritis”), wygłoszony przez Edwarda C. Keystone, po czym Shahin Jamal mówiła o bezpieczeństwie leczenia biologicznego („Safety update of biologic therapy in rheumatoid arthritis”). Kolejny punkt kursu był inny niż pozostałe, a było nim omówienie przypadków przedstawianych przez uczestników kursu z obszerną dyskusją. W ostatnim punkcie programu kierownik kursu omówił i zademonstrował wybrane zagadnienia badania fizykalnego w ocenie zmienionych zapalnie stawów. Spotkanie można uznać za bardzo udane i potrzebne, stanowiło ono przykład dobrych roboczych warsztatów doskonalących.

Eugeniusz J. Kucharz
Copyright: © 2010 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.