en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
2/2009
vol. 47
 
Share:
Share:
more
 
 
Short communication

Fifth Congress of Internal Medicine for the South-Eastern Europe
Belgrade, March 6–9, 2009
Rheumatological topics

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2009; 47, 2: 109–110
Online publish date: 2009/06/10
Article file
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Piąty Kongres Internistów Europy Południowo-Wschodniej (V Congress of Internal Medicine for the South-Eastern Europe – V Kongres Internista Jugoistoène Europe) odbył się w stolicy Serbii, Belgradzie, 6–9 marca 2009 r. Kongres był zorganizowany przez Serbskie Towarzystwo Medycyny Wewnętrznej (Udruženije Internista Serbije) przy współpracy towarzystw specjalistycznych, m.in. Serbskiego Towarzystwa Reumatologicznego.
Obrady kongresu toczyły się w salach hotelu „Continental” i zgromadziły ponad 1000 lekarzy z Serbii oraz zaproszonych gości z innych krajów, wśród których znaleźli się Anna Kotulska i Eugeniusz J. Kucharz. Kilka sesji dotyczyło reumatologii.
W otwarciu kongresu wziął udział minister zdrowia Republiki Serbskiej Tomica Milosavljević, przewodniczący komitetu organizacyjnego Branko Lović i przewodniczący komitetu naukowego Miodrag Ostojić. Przemawiali także Hans Peter Kohler – sekretarz generalny International Society of Internal Medicine, oraz Jan Willem Elte – sekretarz generalny European Federation of Internal Medicine. Niezwykle miłym momentem uroczystości otwarcia obrad było wyświetlenie przez Miodraga Ostojića zdjęcia Medalu Stulecia Towarzystwa Internistów Polskich i dyplomu oraz nawiązanie do osoby Władysława Antoniego Gluzińskiego – założyciela Towarzystwa Internistów Polskich, który był także inicjatorem Ogólnosłowiańskich Zjazdów Internistów. Profesor Ostojić podziękował także imiennie gościom z Polski za nagrodzenie go Medalem.
Sesję reumatologiczną prowadzili Nemanja Damjanov i Eugeniusz J. Kucharz. Przedstawiono m.in. następujące wykłady: „Różny wpływ etanerceptu i infliksymabu na stężenie białka amyloidu A u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów” (Anita Rożnowska, Anna Kotulska, Eugeniusz J. Kucharz), „Korelacja pomiędzy aktywnością choroby a niedokrwieniem serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów” (Mihaela Agache i wsp. z grupy Ruxandry Ionescu – Rumunia), „Skład komórkowy płynu z płukania oskrzeli u chorych na twardzinę układową” (P. Ostojić z grupy Nemanja Damjanova – Serbia), „Rola mutacji genu dehydrogenazy metylotetrafolianowej w skuteczności małych dawek metotreksatu” (G.L. Radunović również z grupy Nemanja Damjanova – Serbia).
Nemanja Damjanov był także moderatorem sympozjum o lekach biologicznych. Wzięli w nim udział: Ruxandra Ionescu (Rumunia – leczenie biologiczne u chorych na spondyloartropatie seronegatywne), Z. Kolarov (Bułgaria – rituksymab), Jelena Vojinović (Serbia – leki biologiczne u dzieci), Nemanja Damjanov (Serbia – etanercept). Eugeniusz J. Kucharz został zaproszony do dyskusji dotyczącej ryzyka zachorowania na gruźlicę u chorych leczonych biologicznie. Warto także wspomnieć, że w Serbii razem z wprowadzeniem leczenia biologicznego założono narodowy rejestr chorych leczonych.
W ostatnim dniu konferencji odbyła się sesja dotycząca osteoporozy. Wzięli w niej udział m.in. G. Latsos z Grecji i Rasho Rashkov z Bułgarii.
Piąty Kongres zgromadził ponad 1000 uczestników z Serbii, a mimo to był w całości (z wyjątkiem niektórych prezentacji firm farmaceutycznych) prowadzony w języku angielskim. Była to udana impreza, co jest zasługą komitetu organizacyjnego. Uczestnicy kongresu otrzymali również pierwszy zeszyt nowego czasopisma internistycznego wydanego przez Serbskie Towarzystwo Medycyny Wewnętrznej, pod tytułem „Internist”. Wśród 6 obcokrajowców wybranych do Rady Naukowej czasopisma znaleźli się Polacy: Anna Kotulska i Eugeniusz J. Kucharz.
Zaskoczeniem było powszechne palenie tytoniu wśród serbskich internistów, co było wyraźnie widoczne podczas przerw w obradach.

Eugeniusz J. Kucharz
Copyright: © 2009 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.