eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
4/2020
vol. 36
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Guz Stenberga macicy z komórkami guza infiltrującymi ścianę jelita: pierwszy polski opis przypadku wraz z przeglądem piśmiennictwa

Piotr Niziurski
1, 2
,
Katarzyna Roszkowska-Purska
3
,
Jakub Młodawski
1, 2
,
Marta Młodawska
1
,
Mariusz Malmur
2

1.
Department of Obstetrics and Gynecology, Collegium Medicum, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
2.
Clinic of Obstetrics and Gynecology, Provincial Combined Hospital, Kielce, Poland
3.
Department of Pathology, Institute of Oncology, Maria Sklodowska-Curie National Research, Warsaw, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (4): 328–331
Data publikacji online: 2020/12/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Guz Sternberga (cotylenoid dissecting leyomyoma – CDL) jest rzadko spotykanym guzem mięśni gładkich macicy o charakterystycznym wyglądzie makroskopowym. Mimo że guz jest łagodny klinicznie i histopatologicznie, to wygląd makroskopowy sugeruje złośliwy charakter. Pacjentkę 41-letnią przyjęto do kliniki z podejrzeniem macicy mięśniakowej. W badaniu ginekologicznym stwierdzono guz odpowiadający wielkości ok. 18. tygodnia ciąży. Przezpochwowe badanie ultrasonograficzne wykazało regularny guz o wymiarach 22 × 18 cm, o gładkim obrysie i ultrasonograficznej morfologii mięśniaka. Pacjentkę zakwalifikowano do laparotomii. W związku z niepokojącym, nietypowym wyglądem makroskopowym postawiono wstępną diagnozę mięsaka macicy. Przeprowadzono całkowitą histerektomię i obustronną salpingooforektomię, jednocześnie wykonując resekcję części jelita cienkiego ściśle przylegającego do guza wraz z fragmentem krezki. Ostateczny wynik badania histopatologicznego: cotylenoid dissecting leyomyoma z infiltracją komórek guza w ścianie jelita cienkiego. Niepokojący wygląd makroskopowy zdiagnozowanego guza macicy prowadzi często do wstępnej diagnozy mięsaka lub guza o innym niż macica punkcie wyjścia, może to skutkować zbyt radykalnym leczeniem przed otrzymaniem ostatecznego wyniku histopatologicznego. Świadomość występowania tego nowotworu jest ważna w przypadku zachowania płodności u pacjentek w wieku prokreacyjnym.

Cotyledonoid dissecting leiomyoma (CDL, “Sternberg tumor”) is an unusual type of benign uterine smooth-muscle tumor with a distinctive gross appearance. Although this tumor is benign clinically and pathologically, the appearance and growth pattern are unusual; thus it may be misdiagnosed as a malignancy. A 41-year-old woman was admitted to the hospital with suspected fibroid uterus. The gynecological examination revealed a tumor corresponding to the size of approximately 18 weeks of pregnancy. The transvaginal ultrasound scan showed a 22 × 18 cm sized regular myoma-like contoured mass. She underwent laparotomy. In view of the alarming bizarre appearance, a provisional diagnosis of sarcoma was rendered, and total hysterectomy and bilateral salpingoophorectomy were performed. Simultaneously part of the small intestine adhering closely to the uterine tumor was removed with part of the mesentery. The definite pathologic examination result was cotyledonoid dissecting leiomyoma of the uterus with infiltration of tumor cells within the intestinal wall. The worrying appearance of the gross specimen is often mistaken for sarcoma or non-uterine lesions that may result in overtreatment. It is important to be aware of this entity to prevent overly aggressive treatment and preserve the fertility in young women.
słowa kluczowe:

mięśniak, opis przypadku, guz Sternberga

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe