en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
3/2005
vol. 43
 
Share:
Share:
more
 
 

I Ogólnopolska Konferencja Zespół antyfosfolipidowy Poznań, 18–19 marca 2005 r.

Irena Zimmermann-Górska

Ru 2005; 43, 3: 169
Online publish date: 2005/06/06
Article file
- I Ogólnopolska.pdf  [0.26 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Konferencja została zorganizowana pod wysokim protektoratem JM Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr. hab. med. Grzegorza Bręborowicza. Organizatorem spotkania była Sekcja Reumatologiczna Towarzystwa Internistów Polskich (TIP), Sekcja Medycyny Rodzinnej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (PTR) oraz Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna i Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu. Przewodniczącą Komitetu Naukowego i Organizacyjnego była prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska.
Inicjatywa zorganizowania konferencji powstała w wyniku dyskusji prowadzonej w czasie sesji o tej samej tematyce, która odbyła się podczas XIX Zjazdu PTR w Poznaniu w maju 2004 r.
Zespół antyfosfolipidowy ma charakter interdyscyplinarny – proces zakrzepowy toczący się w jego przebiegu może objąć naczynia tętnicze, żylne i włosowate każdego układu i narządu. Choroba ta jest w Polsce rozpoznawana zbyt rzadko. Nawet najczęstsze zagrożenia związane z zespołem antyfosfolipidowym – zawał serca i udar mózgu w młodym wieku oraz wielokrotna utrata ciąży – nie zawsze są z nim kojarzone.
Celem konferencji było omówienie zasad diagnostyki i możliwości leczenia zespołu antyfosfolipidowego. Dokonali tego eksperci reprezentujący różne specjalności. Przedstawiono historię badań związanych z zespołem, zaburzenia homeostazy w jego przebiegu, kryteria klasyfikacyjne, objawy związane ze zmianami w obrębie układu krążenia, układu nerwowego, objawy ze strony nerek, konsekwencje położnicze zespołu, jego związek z miażdżycą oraz zasady wykonywania diagnostycznych testów laboratoryjnych. Podczas sesji poświęconej pracom oryginalnym i kazuistycznym wielokrotnie podkreślano, że zespół antyfosfolipidowy często rozpoznawany jest zbyt późno.
W konferencji udział wzięło ok. 350 lekarzy z całej Polski. Szeroka dyskusja dowiodła celowości omówienia tematyki związanej z zespołem antyfosfolipidowym. Uznano, że konieczne są dalsze działania zmierzające do poprawy możliwości diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej zespołu oraz właściwego postępowania leczniczego. Zaplanowano kolejne spotkanie, a także opracowanie odpowiednich zaleceń.


prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
Copyright: © 2005 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.