eISSN: 1644-4124
ISSN: 1426-3912
Central European Journal of Immunology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank

4/2007
vol. 32
 
Share:
Share:
more
 
 

Index of authors

Online publish date: 2007/12/10
Article file
- INDEX OF AUTHORS.pdf  [0.03 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
INDEX OF AUTHORS

Volume 32, Issues 1-4, 2007Akhmatova N.K. 189

Augustyniak D. 66, 155, 181, 185

Bakuła T. 84

Balcerska A. 124

Bałan B.J. 45, 61, 77, 84

Banasik M. 113, 119

Bany J. 45, 84

Bartuzi Z. 212

Basiewicz-Worsztynowicz B. 1, 5, 15

Bernatowska E. 34, 43, 216, 221, 226, 234, 258

Białas B. 53

Bil J. 239

Bownik A. 104

Buchwald W. 84

Bykowska K. 129

Chlebicki A. 11

Chorostowska-Wynimko J. 45, 48, 61

Chrzanowska K. 43

Cybulski J. 160

Czarny A. 206

Darmochwal-Kolarz D. 160

Demkow U. 53, 72, 239

Deptuła W. 164, 196

Duda-Król B. 48

Dziedziczko A. 212

Filewska M. 53

Furmanowa M. 84

Gatti R.A. 234

Gogacz M. 160

Górska E. 72

Graczyk M. 212

Gulak G. 138, 147

Hartwich M. 84

Heropolitańska-Pliszka E. 234

Jabłonowska E. 113, 119

Jakubczak B. 72

Jankowska E.A. 206

Jankowski A. 1, 5, 11, 15, 21, 66, 155, 181, 185

Jargulińska E. 21

Jung L. 61, 77

Karnas-Kalemba W. 1, 5, 15

Kiselevsky M.V. 189

Klaudel-Dreszler M. 221, 226

Kolarz B. 160

Konopka L. 129

Korczyński P. 53

Kotarski J. 160

Kowalczyk D. 105

Kowalski C.J. 92

Krajewska-Patan A. 84

Krajewski A. 138, 147

Krasnodębski W.I. 138, 147

Kurbatova E.A. 189

Kurenko-Deptuch M. 34, 216, 221

Kuydowicz J. 113, 119

Kuźmiński A. 212

Lech G. 138, 147

Lewandowicz-Uszyńska A. 1, 5, 11, 21, 27, 34, 44

Lipińska A. 48

Lipowski P. 124

Łącki J.K. 172

Łopaciuk S. 129

Macura-Biegun A. 105

Majkowska-Skrobek G. 181

Makulska I. 66

Maślanka K. 129

Mazurkiewicz M. 77

Mielcarek S. 84

Mikołuć B. 34, 216, 221

Mleczko J. 181, 185

Motkowski R. 216

Mrozikiewicz P.M. 84

Mścisz A. 84

Myśliwiec M. 124

Myśliwska J. 124

Niemczuk M. 5, 66

Nita E. 129

Olszewski W.L. 138, 147

Pac M. 34, 216, 221

Paradowska A. 172

Partyka I. 48

Pawlikowska M. 164, 196

Piątosa B. 41, 221, 247

Pieńkowska-Grela B. 129

Pietrucha B. 216, 221, 234

Pituch-Noworolska A. 105

Polańska B. 1, 5, 66

Ponikowski P. 206

Popko K. 72

Potapińska O. 72

Prątnicki A. 77

Przybyszewski M. 212

Putowski L. 160

Raczyńska K. 124

Roszkowski K. 221

Roży A. 61

Rymuszka A. 92, 97

Shubina I.Zh. 189

Sierosławska A. 92, 97

Siwicki A.K. 61, 77, 84, 92, 97, 104

Skopińska-Różewska E. 45, 48, 53, 61, 77, 84

Skopiński P. 45, 48, 61, 77

Skorupski M. 77

Skurzak H. 77

Słodkowski M. 138, 147

Słotwińska S.M. 138, 147

Słotwiński R. 138, 147

Sobczyński M. 206

Sokolnicka I. 77

Sommer E. 45, 48, 61, 77, 84

Soszka A. 53

Stasiewicz U. 5

Szaflarska A. 105

Szaflik J. 48

Szechiński J. 11

Szmyrka M. 11

Szopiński J. 53

Świerkot J. 11, 21, 27

Tchórzewski H. 113, 119

Terech-Majewska E. 92

Traczyk Z. 129

Wasiutyński A. 77

Wąsik M. 72, 239

Winiarska M. 239

Wiwanitkit V. 134, 169

Wolska-Kuśnierz B. 34, 216, 221

Woroniecka R. 129

Wójcik R. 84

Wójcik Z. 138, 147

Zaczyńska E. 206

Zaleska M. 138, 147

Zeman K. 34

Zielonka T.M. 53

Zorena K. 124

Zwolińska D. 66

Zwolska Z. 221

Żbikowska-Gotz M. 212
Copyright: © 2007 Polish Society of Experimental and Clinical Immunology This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe