eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
2/2015
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Infekcyjne zapalenie wsierdzia z towarzyszącym zakażeniem sztucznej protezy naczyniowej biodrowo-udowej u pacjentki z próchnicą zębów

Beata P. Kraśnicka-Sokół
,
Krzysztof Kanafa
,
Ewa Maj
,
Monika Bogulas
,
Marek Kochmański

Studia Medyczne 2015; 31 (2): 129–131
Data publikacji online: 2015/07/13
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Infekcyjne bakteryjne zapalenie wsierdzia jest chorobą często spotykaną u osób zaniedbujących higienę jamy ustnej. Różnorodność przebiegu klinicznego choroby w zależności od pierwotnej lokalizacji oraz zajęcia innych niż wsierdzie organów wymaga indywidualizacji terapii oraz multidyscyplinarnych działań terapeutycznych. Prezentujemy przypadek 53-letniej pacjentki przyjętej do szpitala z powodu nawracających stanów gorączkowych z towarzyszącym bólem całej lewej kończyny dolnej. W wykonanym początkowo badaniu ultrasonograficznym lewej pachwiny stwierdzono zmianę przypominającą wykrzepiony krwiak. Na podstawie dodatnich wyników badań posiewu krwi oraz obecności wegetacji bakteryjnej na zastawce trójdzielnej stwierdzonej w echokardiografii rozpoznano infekcyjne zapalenie wsierdzia. Początkowo stosowano antybiotykoterapię wg antybiogramu, jednak bez efektu klinicznego. W dodatkowo wykonanej tomografii komputerowej stwierdzono ropień w okolicy sztucznej protezy naczyniowej implantowanej pacjentce przed 2 laty. Zastosowano 4-tygodniową antybiotykoterapię poprzedzoną wymianą zakażonej protezy na przeszczep z własnej żyły odpiszczelowej i uzyskano poprawę kliniczną oraz redukcję stężenia białka C-reaktywnego. Celem powyższego opracowania było przedstawienie trudności diagnostycznych oraz terapeutycznych wynikających z nietypowo przebiegającego infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

One of the most significant causes of infective endocarditis is a lack of hygiene in the oral cavity. The diversity of the possible clinical course dependent on the primary location of the disease and the extension to other organs require personalised and multidisciplinary treatment. We present 53-year-old patient admitted to the hospital with recurrent fever and left lower extremity pain. Ultrasound of the left groin showed a structure that seemed like a haematoma. Based on positive blood culture and bacterial vegetation on the tricuspid valve shown in echocardiography, infective endocarditis was diagnosed. Antibiotics by antibiogram were enabled with no clinical effect. Additionally, computed tomography of the left groin was performed, which visualised an abscess surrounding a vascular prosthesis implanted 2 years earlier. Four-week antibiotic treatment preceded by replacing the infected prosthesis with a saphenous vein graft was commissioned. Clinical improvement and lowering of C-reactive protein were observed. The presented case is to show the route of therapy for complicated infected endocarditis.
słowa kluczowe:

posocznica, zakażenie protezy naczyniowej, Staphylococcus aureus, infekcyjne zapalenie wsierdzia

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.