Termedia.pl
 
 
eISSN: 2449-9382
ISSN: 1730-2935
Menedżer Zdrowia
Current issue Archive About the journal Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
6/2003
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Informatyzacja = kontrola i redukcja kosztów

Ewa Potocka

Online publish date: 2003/12/17
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zaostrzająca się sytuacja konkurencyjna na rynku usług medycznych wymusza prowadzenie rachunku ekonomicznego w każdym szpitalu. Dla osób zarządzających jednostką medyczną jest to wyzwanie, wymuszające racjonalne planowanie oraz kontrolowanie powstających kosztów na wszystkich płaszczyznach działalności szpitala. Rezultatem działania powinno być ukierunkowanie na redukcję kosztów stałych i zmiennych, ponoszonych przez szpital, a także długofalowe planowanie.

Mając pełne i wiarygodne dane, dostępne w szybki sposób oraz poddane odpowiedniej obróbce, można prowadzić precyzyjną ich analizę, a na tej podstawie produktywnie zarządzać kosztami.
Rozpatrując problem zarządzania kosztami, musimy wziąć pod uwagę składowe tego procesu, występujące w postaci zarządzania informacją, dokumentacją, świadczeniami, lekami, strumieniem pracy oraz czasem. Mnogość i stopień złożoności procesu zarządzania wymusza zastosowanie zaawansowanych rozwiązań informatycznych.


Pierwszy etap informatyzacji

Punktem wyjścia do podjęcia decyzji o informatyzacji Szpitala Powiatowego w Chrzanowie było przede wszystkim dążenie do poprawy wyników finansowych jednostki oraz sprostanie coraz bardziej restrykcyjnym wymaganiom jakościowym. Nasze aspiracje dotyczyły również stworzenia wizerunku szpitala nowoczesnego, w którym wysoki poziom obsługi pacjenta wynika z prawidłowego zarządzania jednostką.
Pierwszym etapem informatyzacji było wdrożenie narzędzi ewidencji i generowania raportów z realizacji umów do płatnika. Głównymi korzyściami, które osiągnęliśmy na tym etapie, było usprawnienie procesu rozliczania oraz znaczna oszczędność czasu w tym zakresie. Dotychczasowo tworzone raporty są obecnie generowane przez system w ciągu kilku minut.
Widząc pierwsze efekty oraz dalsze potencjalne korzyści wynikające z zastosowania systemu informatycznego, postanowiliśmy stopniowo komputeryzować kolejne elementy działalności szpitala. Doszliśmy do wniosku, że nakłady finansowe poniesione na zakup i wdrożenie systemu szybko się zwrócą. Dlatego też podjęliśmy decyzję o informatyzacji apteki szpitalnej oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (ZDL).
Wybrane na drodze przetargu oprogramowanie KS-Laboratorium produkcji KAMSOFT objęło w pierwszym etapie 19 stanowisk, z czego 9 przeznaczono do automatyzacji...


View full text...
FEATURED PRODUCTS
JOURNALS
Kurier Medyczny
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe