Termedia.pl
 
 
eISSN: 2449-9382
ISSN: 1730-2935
Menedżer Zdrowia
Current issue Archive About the journal Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
6/2003
 
Share:
Share:
more
 
 

Integracja dla zdrowia

Patrycja Majer

Online publish date: 2003/12/17
Article file
- Integracja.pdf  [0.16 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Rozmowa z red. Jadwigą Kamińską, prezesem stowarzyszenia Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia

Skąd pomysł utworzenia stowarzyszenia Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia?


Zacznijmy od tego, że pomysł nie jest nowy. Kilka lat temu istniała podobna organizacja dziennikarska, która, niestety, zawiesiła swoją działalność. W środowisku jednak czuło się potrzebę konsolidacji. Pewnych spraw nie da się bowiem rozwiązać w pojedynkę. Wielokrotnie zwracali się do mnie przedstawiciele organizacji i towarzystw lekarskich o zabranie głosu w sprawach kluczowych dla zdrowia. Było tak, np. podczas powoływania przez Ministerstwo Zdrowia Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD. Przedstawiciele ministerstwa zwrócili się do mnie wówczas z pytaniem, kto z dziennikarzy mógłby wypowiedzieć się w tej kwestii. Niestety, tylko kilka osób znalazło na to czas. Podobnego wsparcia oczekiwało też Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Czy nie lepiej byłoby reaktywować poprzednie stowarzyszenie?

Był taki pomysł, ale okazał się nierealny. Aby móc reaktywować organizację, konieczne jest zebranie podpisów 50 procent jej członków. Tymczasem od zawieszenia działalności poprzedniego stowarzyszenia minęło już sporo czasu i niemożliwe było odtworzenie wszystkich kontaktów. W tej sytuacji o wiele szybciej i prościej było założyć nowe stowarzyszenie, które jednak opiera się na statucie poprzedniej organizacji i przyjmuje za swoje jej cele.

Czy oprócz założeń organizacyjnych, będziecie jeszcze w jakiś sposób nawiązywać do poprzedniej organizacji?

Oczywiście. Doświadczenia zdobyte przez działające przed kilkoma laty stowarzyszenie są dla nas niezmiernie ważne. Wówczas po raz pierwszy udało się nam zintegrować środowisko dziennikarskie na taką skalę. Byliśmy liderami w tej dziedzinie. Udało nam się zorganizować sporo imprez masowych, takich jak Tydzień dla Serca, Dni Walki z Rakiem czy Ogólnopolskie Forum dla Zdrowia i wiele innych. Zabieraliśmy też głos w wielu sprawach kluczowych dla polskiej służby zdrowia.

Jakie cele stawia sobie organizacja?

Chodzi nam przede wszystkim o to, by zintegrować środowisko dziennikarzy piszących o zdrowiu, propagować zdrowy styl życia. Ważne jest również poszanowanie godności zawodu i dbanie o prawo dziennikarzy do swobodnego wypowiadania się. Chcemy opiniować politykę dotyczącą promocji zdrowia, dbać o rzetelną informację i edukację w tej dziedzinie. Już od roku nasza grupa inicjatywna organizuje wraz z Centrum Multimedialnym Foksal cykl dyskusji dotyczących najważniejszych problemów, przed którymi stoi medycyna w Polsce. W roku 2004 będziemy ten cykl kontynuowali. Przystępujemy również do stworzenia w Domu Dziennikarza, gdzie jest siedziba stowarzyszenia, Centrum Informacyjnego dla dziennikarzy piszących o zdrowiu. Będzie tam można uzyskać najpełniejszy zestaw informacji o imprezach, konferencjach prasowych, sympozjach i kongresach poświęconych tematyce zdrowotnej. Dziennikarze z całej Polski będą mogli otrzymać te informacje zarówno z opracowywanej przez nas strony internetowej, jak i telefonicznie.

W jaki sposób stowarzyszenie będzie pozyskiwało środki na działalność?

Aby uniknąć jakichkolwiek dwuznacznych sytuacji, zdecydowaliśmy, że stowarzyszenie nie będzie prowadziło w ogóle działalności gospodarczej. Jeżeli będziemy chcieli zorganizować większe przedsięwzięcie, które będzie wymagało nakładów finansowych, zwrócimy się o pomoc do tzw. członków wspierających. Współpraca z nimi zostanie uregulowana w osobnym regulaminie.

Rozmawiała: Patrycja Majer

26 listopada w warszawskim Domu Dziennikarza zostało powołane do życia stowarzyszenie Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia. Organizacja ta nawiązuje do działającego przez szereg lat stowarzyszenia, zrzeszającego dziennikarzy zajmujących się tematyką zdrowotną, którego inicjatorką i współorganizatorką była red. Wanda Konarzewska. Celem nowego stowarzyszenia, zgodnie z przyjętym statutem, ma być przede wszystkim stworzenie silnej, integrującej środowisko organizacji, która będzie się zajmowała m.in. szkoleniami dla dziennikarzy medycznych, a także opiniowaniem przedsięwzięć dotyczących opieki medycznej. – Chcemy móc współuczestniczyć w tworzeniu ważnych dla Polaków profilaktycznych programów zdrowotnych – powiedział red. Mariusz Gujski, prowadzący spotkanie. Podkreślił on także, że stowarzyszeniu zależy, aby być organizacją o charakterze elitarnym, która skupia osoby zaangażowane w edukację medyczną, rzetelnie i odpowiedzialnie wykonujące swoją pracę, dobrze przygotowane od strony fachowej i kierujące się zasadami etyki. – Chodzi o to, żebyśmy rośli w siłę rozsądnie, zwracając uwagę nie na ilość, a na jakość członków – dodał.
Dziennikarze obecni na pierwszym spotkaniu wyłonili członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezesem stowarzyszenia została red. Jadwiga Kamińska, dziennikarka Polskiego Radia SA, od lat prowadząca audycje dotyczące zagadnień medycznych i funkcjonowania służby zdrowia. Członkami Zarządu stowarzyszenia zostali red. Mariusz Gujski (TVP), red. Janusz Michalak (red. naczelny Wydawnictwa Termedia), red. Dorota Romanowska (Newsweek Polska) i red. Iwona Schymalla (TVP). Red. Wanda Konarzewska została jednogłośnie wybrana prezesem honorowym. Do Komisji Rewizyjnej natomiast wybrano red. Ewę Gwiazdowicz (Puls), red. Iwonę Konarską (Przegląd) i red. Ryszarda Sterczyńskiego (Żyjmy dłużej).
Aby móc dobrze realizować założenia statutowe, stowarzyszenie tworzy radę naukową, w skład której wejdą największe autorytety medyczne w kraju.


This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
FEATURED PRODUCTS
JOURNALS
Kurier Medyczny
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe