eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
2/2018
vol. 34
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Interwencja żywieniowa podczas radioterapii nowotworów głowy i szyi

Małgorzata Solecka
,
Stanisław Głuszek

Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (2): 153–159
Data publikacji online: 2018/06/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Radioterapia jest jedną z głównych metod leczenia nowotworów głowy i szyi. Ta forma leczenia wiąże się z wysoką toksycznością w obszarze napromienianym, czego skutkiem są liczne dolegliwości, takie jak zapalenie błon śluzowych jamy ustnej, trudności z przeżuwaniem i połykaniem pokarmu, suchość w jamie ustnej, zaburzenia odczuwania smaku i zapachu. Część z tych patologii ma charakter przejściowy i ustępuje w określonym czasie po zakończeniu leczenia, jednak część uszkodzeń ma charakter trwały i nieodwracalny. Powikłania na poziomie górnego odcinka przewodu pokarmowego powodują znaczne trudności w przyjmowaniu pokarmów, w związku z czym zaleca się prowadzenie intensywnego poradnictwa dietetycznego i interwencje żywieniowe w tej grupie chorych. Do uznanych i zalecanych metod wsparcia żywieniowego podczas radioterapii należą: modyfikacja diety podstawowej pod względem konsystencji, doustne suplementy odżywcze, żywienie dojelitowe z wykorzystaniem sond i gastrostomii odżywczych.

Radiotherapy is one of the main forms of treatment for head and neck cancer. This procedure is associated with high toxicity in the irradiated area resulting in patients’ numerous complaints about: inflammation of oral mucous membranes, difficulties with food chewing and swallowing, dry mouth, or impaired taste and smell. Some of these pathologies are temporary and go away at a specific time after treatment, but some of the damage is permanent and irreversible. Complications at the level of the upper gastrointestinal tract cause considerable difficulties in food intake; therefore, intensive dietary counselling is recommended along with nutritional intervention in this group of patients. Adopted and recommended methods of nutritional support during radiotherapy include: modification of the basic diet in terms of consistency, oral nutritional supplements, enteral nutrition with the use of probes, and nutrient gastrostomy.
słowa kluczowe:

radioterapia, leczenie żywieniowe, rak głowy i szyi

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe