eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

3/2017
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jakość życia pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z zastosowaniem przeszczepu syntetycznego LARS i przeszczepu autogennego ST/GR

Jędrzej Płocki
,
Ireneusz Kotela
,
Agnieszka Bejer
,
Dominik Pikuła
,
Mirosław Probachta
,
Andrzej Kotela

Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 32 (3): 208–213
Data publikacji online: 2017/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego (ACL) powoduje zaburzenia funkcji kończyny zarówno w życiu codziennym, jak i podczas prób powrotu do pełnej aktywności fizycznej, a w późniejszym okresie rozwój choroby zwyrodnieniowej.

Cel pracy: Określenie poziomu jakości życia pacjentów po rekonstrukcji ACL z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS lub przeszczepu autogennego ST/GR.

Materiał i metody: Do badań zakwalifikowano 96 pacjentów, u których z powodu uszkodzenia ACL wykonano rekonstrukcję. Pacjenci zostali podzieleni na dwie grupy ze względu na rodzaj użytego do materiału. Grupę badaną stanowiły 44 (45,8%) osoby operowane z wykorzystaniem syntetycznego więzadła LARS. W grupie kontrolnej były 52 (54,2%) osoby, u których wykonano autogenny przeszczep z mięśnia półścięgnistego lub smukłego. W badaniach zastosowano kwestionariusz SF36v2 służący do oceny jakości życia.

Wyniki: Najgorzej pacjenci oceniali jakość życia w dziedzinie zdrowie ogólne (General Health – GH) (x– = 62,5 pkt) oraz poczucie zdrowia psychicznego (Mental Health – MH) (x– = 70,4 pkt), a najlepiej pod względem ograniczeń funkcjonowania – zarówno z powodu problemów fizycznych (Role Physical – RP), jak i emocjonalnych (Role Emotional – RE) (> 95 pkt).

Wnioski: Jakość życia pacjentów w ciagu 4 lat od zabiegu rekonstrukcji ACL metodą LARS i przeszczepu autogennego utrzymuje się na zbliżonym, wysokim poziomie.

Introduction: Injury to the anterior cruciate ligament (ACL) causes disorders in the functional capabilities of the limb, both in daily life and during attempts to return to full physical activity, and in a later period it contributes to the development of degenerative disease.

Aim of the research: Determination of the level of quality of life in patients after ACL reconstruction using the LARS synthetic ligament or autogenous ST/GR graft 4 years after surgery.

Material and methods: Into the study were qualified 96 patients who had undergone reconstruction due to injury to the anterior cruciate ligament. The patients were divided into two groups according to the type of material used for reconstruction. The study group included 44 (45.8%) patients who were operated on using the LARS synthetic ligament. The control group comprised 52 (54.2%) patients who were implanted with an autogenous graft from semitendinous or gracilis muscle. The study was conducted using the SF36v2 questionnaire for the assessment of quality of life.

Results: The patients expressed the most negative evaluations of quality of life in the domain of General Health (GH) (x– = 62.5 scores) and Mental Health (MH) (x– = 70.4 scores), whereas most positive evaluations concerned the domain related with role limitations – caused both by physical health (Role Pysical – RP) and emotional problems (Role Emotional – RE) (x– > 95 scores). No statistically significant differences in the level of the quality of life were observed in the two selected groups; however, the evaluation of the quality of life in the area of social functioning and psychological health were slightly higher in the group of patients who had undergone surgery using the LARS method.

Conclusions: The quality of life of patients within the period of 4 years after ACL reconstruction procedure using the LARS method and autogenous graft was on a similar, high level.
słowa kluczowe:

uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego, rekonstrukcja, metoda LARS, jakość życia

POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe