ISSN: -
Polish Journal of Pathology Supplement
Current supplement Archive Polish Journal of Pathology
1/2009
 
 


RAK PIERSI
Standardy oceny morfologicznej materiału tkankowego oraz wybrane zagadnienia dotyczące karcinogenezy i biologii nowotworu
 

Biopsja gruboigłowa piersi – wytyczne diagnostyczne

Ewa Chmielnik, Elżbieta Łuczyńska
Pol J Pathol 2009; 3 (Suplement 1): s13-s19

Rodzaje operacji wykonywanych u chorych na raka piersi i zasady zabezpieczania materiału tkankowego do badania histologicznego

Janusz Ryś, Wojciech M. Wysocki, Ewa Chmielnik, Wojciech P. Olszewski
Pol J Pathol 2009; 3 (Suplement 1): s20-s25

Techniki specjalne w diagnostyce zmian piersi

Wojciech P. Olszewski
Pol J Pathol 2009; 3 (Suplement 1): s26-s27

Patomorfologiczna selekcja chorych do terapii systemowej

Wojciech P. Olszewski
Pol J Pathol 2009; 3 (Suplement 1): s28-s33

Raport patologiczny raka sutka po przedoperacyjnej chemioterapii

Ewa Chmielik
Pol J Pathol 2009; 3 (Suplement 1): s34-s35

Podtyp podstawny raka piersi – jednostka o specyficznej charakterystyce immunofenotypowej?

Joanna Niemiec, Janusz Ryś
Pol J Pathol 2009; 3 (Suplement 1): s36-s44

FORMULARZ OCENY HISTOLOGICZNEJ RAKA PIERSI

Pol J Pathol 2009; 3 (Suplement 1): s45-s50
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe