ISSN: -
Polish Journal of Pathology Supplement
Current supplement Archive Polish Journal of Pathology
1/2015
 
 


Standardy oceny makroskopowej materiału biopsyjnego i operacyjnego u chorych na nowotwory złośliwe
Zalecenia Polskiego Towarzystwa Patologów dotyczące zasad opracowania makroskopowego materiałów onkologicznych do badań patomorfologicznych
 

Ogólne zasady badania makroskopowego materiału biopsyjnego i poo peracyjnego

Anna Nasierowska-Guttmejer, Radzisław Kordek
Pol J Pathol 2015; 66 (4): (suplement 1): 1-2

Układ pokarmowy

Justyna Szumiło, Przemysław Majewski, Katarzyna Karpińska, Anna Nasierowska-Guttmejer, Ewa Chmielik, Barbara Górnicka, Łukasz Koperski
Pol J Pathol 2015; 66 (4): (suplement 1): 3-21

Płuco

Renata Langfort, Lech Chyczewski, Małgorzata Szołkowska, Ewa Kaznowska, Aldona Woźniak, Katarzyna Iwanik, Małgorzata Janicka-Jedyńska, Donata Jarmołowska-Jurczyszyn, Juliusz Pankowski
Pol J Pathol 2015; 66 (4): (suplement 1): 22-29

Sutek

Wojciech P. Olszewski, Ewa Chmielnik, Radzisław Kordek
Pol J Pathol 2015; 66 (4): (suplement 1): 30-35

Głowa i szyja

Józef Kobos, Monika Durzyńska, Hanna Majewska
Pol J Pathol 2015; 66 (4): (suplement 1): 36-40

Układ endokrynny

Dariusz Lange, Agata Stanek-Widera, Barbara Górnicka, Łukasz Koperski
Pol J Pathol 2015; 66 (4): (suplement 1): 41-43

Układ rozrodczy żeński

Piotr Bernaczyk, Szymon Wojtylak, Anna Nasierowska-Guttmejer, Katarzyna Bednarek-Rajewska, Jan Bręborowicz, Agata Piłaszewicz-Puza
Pol J Pathol 2015; 66 (4): (suplement 1): 44-55

Układ moczowo-płciowy

Krzysztof Okoń, Agnieszka Hałoń
Pol J Pathol 2015; 66 (4): (suplement 1): 56-64

Nowotwory skóry

Wojciech Biernat
Pol J Pathol 2015; 66 (4): (suplement 1): 65-67

Nowotwory układu chłonnego i krwiotwórczego

Monika Prochorec-Sobieszek, Dorota Jesionek-Kupnicka, Grzegorz Rymkiewicz
Pol J Pathol 2015; 66 (4): (suplement 1): 68-74

Nowotwory wieku dziecięcego

Wiesława Grajkowska, Maciej Pronicki, Ewa Iżycka-Świeszewska
Pol J Pathol 2015; 66 (4): (suplement 1): 75-82

Mózg, rdzeń kręgowy

Dariusz Adamek, Wiesława Grajkowska
Pol J Pathol 2015; 66 (4): (suplement 1): 83-84

Nowotwory tkanek miękkich

Janusz Ryś
Pol J Pathol 2015; 66 (4): (suplement 1): 85-88
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe