eISSN: 2299-0046
ISSN: 1642-395X
Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
1.757
MNiSW
70
INDEX COPERNICUS
154.71

GOOGLE H5
22

VIEW ARTICLES
CiteScore 2018
1.32
 
MNiSW 7
6/2007
vol. 24
 
 

 


Original paper
The activity of selected lysosomal proteases of polymorphonuclear leukocytes in patients with actinic keratosis treated by photodynamic therapy (ALA-PDT)

Magdalena Lassota-Falczewska, Izabela Polak-Pacholczyk, Magdalena Kozłowska, Beata Miękoś-Zydek, Rafał Bartkowiak, Andrzej Kaszuba
Post Dermatol Alergol 2007; XXIV, 6: 247–255
Online publish date: 2007-12-06

Chosen selectins and integrins in systemic sclerosis skin lesions

Bożena Dziankowska-Bartkowiak, Agnieszka Żebrowska, Anna Erkiert-Polguj, Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Anna Sysa-Jędrzejowska, Elżbieta Waszczykowska
Post Dermatol Alergol 2007; XXIV, 6: 256–262
Online publish date: 2007-12-06


Review paper
The role of the subpopulations of dendritic cells in psoriasis

Bogusław Nedoszytko, Jadwiga Roszkiewicz
Post Dermatol Alergol 2007; XXIV, 6: 263–270
Online publish date: 2007-12-06


Review paper
Food allergy
Part IV – Hen’s egg

Edward Rudzki
Post Dermatol Alergol 2007; XXIV, 6: 271–273
Online publish date: 2007-12-06


Review paper
Cutaneous adverse effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs

Grażyna Broniarczyk-Dyła, Izabela Urysiak-Czubatka
Post Dermatol Alergol 2007; XXIV, 6: 274–281
Online publish date: 2007-12-07


Review paper
Congenital and acquired changes of hair structure

Anna Lis-Święty, Dominika Wcisło-Dziadecka, Iwona Rogala-Poborska, Dorota Trzmiel
Post Dermatol Alergol 2007; XXIV, 6: 282–289
Online publish date: 2007-12-07


Case report
Artificial dermatitis – a case study

Anna Rosińska, Hanna Walkowiak, Ryszard Żaba
Post Dermatol Alergol 2007; XXIV, 6: 290–296
Online publish date: 2007-12-07


Congress report
Sprawozdanie z XXXVII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Dermatologii Doświadczalnej
5–8 września 2007 r., Zurych, Szwajcaria

Izabela Haduch, Anna Zalewska-Janowska
Post Dermatol Alergol 2007; XXIV, 6: 297–298
Online publish date: 2007-12-07
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe