eISSN: 2299-0046
ISSN: 1642-395X
Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
3/2007
vol. 24
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Jubileusz 75-lecia urodzin Profesora Jerzego Bowszyca

Wojciech Silny

Post Dermatol Alergol 2007; XXIV, 3: 105-106
Online publish date: 2007/06/22
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W 2007 r. Pan Profesor Jerzy Bowszyc – wielki humanista, wybitny naukowiec i klinicysta, ceniony przez dermatologów zarówno polskich, jak i zagranicznych – świętuje 75-lecie urodzin. Profesor urodził się 25 marca 1932 r. w Wilnie, w rodzinie nauczycielskiej. Został wychowany w duchu głębokiej religijności i patriotyzmu. W czasie niemieckiej okupacji Wilna, jako kilkunastoletni chłopiec, działał w Szarych Szeregach. W 1945 r., wraz z rodzicami, repatriował do Polski w jej nowych powojennych granicach. Gimnazjum i liceum (1950 r.) ukończył już w Wąbrzeźnie k. Torunia. 17 września 1955 r. uzyskał dyplom lekarza w gdańskiej Akademii Medycznej. W 1957 r. został specjalistą I stopnia, a w 1962 r. specjalistą II stopnia z zakresu dermatologii i wenerologii. Pracę doktorską obronił w 1962 r. W 1976 r. został mianowany docentem habilitowanym. W 1983 r. otrzymał nominację profesorską, a w 1989 r. tytuł profesora zwyczajnego. Zainteresowania i działalność naukowa Jubilata dotyczą głównie chorób przenoszonych drogą płciową, wyprysku, immunopatologii oraz krio- i rentgenoterapii. Profesor zajmował się epidemiologią, patomechanizmem i diagnostyką kiły. Zwrócił uwagę na dużą rolę odpowiedzi komórkowej i humoralnej w patomechanizmie tej choroby oraz przedstawił różne metody leczenia, oceniając ich skuteczność w trakcie wieloletnich obserwacji. Te prace cieszyły się szczególnym zainteresowaniem czytelników. W kręgu Jego zainteresowań znalazły się także choroby alergiczne skóry, m.in. wyprysk kontaktowy, pokrzywka oraz osutki polekowe. Cały cykl prac poświęcił penicylinie, odczynom alergicznym i niealergicznym rozwijającym się po jej podaniu oraz możliwościom rozpoznania nadwrażliwości na leki w warunkach in vitro. Rozpiętość tematyczna publikacji Jubilata jest bardzo duża, od prac doświadczalnych klinicznych do cenionych podręczników, monografii, skryptów, prac poglądowych, recenzji, tłumaczeń i wspomnień. Działalność naukowo-kliniczną Profesora można podzielić na dwa okresy. W pierwszym Jubilat był związany z Kliniką Chorób Skóry i Wenerycznych w Gdańsku, gdzie pod kierunkiem znanego naukowca i klinicysty prof. Franciszka Miedzińskiego doskonale poznał i zgłębił tajniki dermatologii i wenerologii oraz zapoznał się z warsztatem jego pracy naukowej. Efektem tej współpracy była m.in. praca doktorska i habilitacyjna. W wyniku dalszej...


View full text...
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe