eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
2/2021
vol. 37
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Klimat etyczny szpitala i jego znaczenie w pracy pielęgniarskiej. Przegląd wyników badań

Magdalena Dziurka
1
,
Patrycja Ozdoba
1
,
Anna Jedynak
1
,
Beata Dobrowolska
1

1.
Department of Management in Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin, Lublin, Poland Head of the Department: Beata Dobrowolska PhD, Associate Professor
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (2): 168–174
Data publikacji online: 2021/06/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Klimat etyczny odzwierciedla zasady i wytyczne organizacji. Pozytywny klimat etyczny charakteryzuje się wspólną wizją troski o pracę, w której zespół terapeutyczny wzajemnie się informuje i wspiera, odpowiada na potrzeby pacjentów i ich rodzin. Celem pracy była analiza badań pielęgniarskich dotyczących klimatu etycznego w szpitalu z zastosowaniem narzędzia badawczego Hospital Ethical Climate Survey (HECS), a także korelujących z nim czynników związanych z pracą pielęgniarek. Krytyczny przegląd dostępnego piśmiennictwa od 1995 do 2021 roku przeprowadzono według następujących słów kluczowych: klimat etyczny, badanie klimatu etycznego szpitala, HECS, pielęgniarki. Klimat etyczny szpitala koreluje m.in. z wrażliwością, odwagą, cierpieniem moralnym, satysfakcją z pracy, wypaleniem zawodowym, przywództwem etycznym. Umożliwia monitorowanie i ocenę elementów klimatu organizacyjnego oraz ich wpływu na wyniki zawodowe pielęgniarki. To natomiast daje menadżerom pielęgniarstwa narzędzia pozwalające na wdrożenie strategii promujących lepsze warunki pracy pielęgniarek, satysfakcję z pracy oraz zapobiega chęci odejścia z zawodu.

The ethical climate reflects the principles and guidelines of an organisation. A positive ethical climate is characterised by a common vision of caring for work, in which the therapeutic team members inform and support each other, and which meets the needs of patients and their families. The aim of this study was to analyse nursing research on the hospital’s ethical climate conducted with the Hospital Ethical Climate Survey (HECS) and to analyse factors which correlate and are related to nurses’ work. A critical review of the literature from 1995 to 2021 was conducted with the following keywords: ethical climate, hospital ethical climate survey, HECS, and nurses. The hospital ethical climate correlates with nurses’ moral sensitivity/courage/distress, job satisfaction, job burnout, and ethical leadership. This makes it possible to monitor and assess elements of the organisation climate and how they influence nurses’ professional performance. This in turn helps nursing managers to develop strategies to promote better working conditions for nurses, improve job satisfaction, and prevent intent to change their workplace.
słowa kluczowe:

klimat etyczny, skala klimatu etycznego szpitala, HECS, pielęgniarki

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe