eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

1/2019
vol. 35
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Kompleksowy przegląd nagłych przypadków onkologicznych w praktyce klinicznej

Paul Oben
,
Vincent Fein

Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (1): 69–81
Data publikacji online: 2019/03/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Przegląd aktualnego piśmiennictwa na temat patofizjologii, diagnostyki i postępowania w nagłych przypadkach onkologicznych w praktyce klinicznej.

Materiał i metody
Przeprowadzono systematyczne, komputerowe wyszukiwanie przypadków onkologicznych w bazach PubMed, Scopus, Web of Science i Embase.

Wyniki
Dokonano przeglądu odpowiedniej literatury medycznej. W pracy omówiono najczęściej występujące powikłania wymagające pilnego leczenia, takie jak zespół rozpadu guza, napady i stan padaczkowy, zatorowość płucna, leukostaza, mikroangiopatia zakrzepowa, gorączka neutropeniczna, zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, masywne krwioplucie, rozlane krwawienie pęcherzykowe, powikłania związane z przeszczepem komórek macierzystych, powikłania chirurgiczne związane z nowotworem, przerzuty do rdzenia kręgowego i zespół żyły głównej górnej.

Wnioski
Nagłe przypadki onkologiczne oraz związane z nimi powikłania wymagają większej uwagi lekarzy prowadzących, onkologów i lekarzy intensywnej terapii. Znajomość nagłych przypadków onkologicznych spotykanych w praktyce klinicznej pozwala na sprawne ich leczenie. Ustalenie oraz wdrożenie właściwego postępowania umożliwia poprawę wyników leczenia tych chorych.Aim of the research
To provide an up-to-date review of the literature on the pathophysiology, diagnosis, and management of common oncologic emergencies encountered in clinical practice.

Material and methods
We conducted a systematic computerised search in PubMed, Scopus, Web of Science, and Embase.

Results
We reviewed relevant medical literature. Most common complications requiring emergency management are addressed in this review, specifically: tumour lysis syndrome, seizures and status epilepticus, pulmonary embolism, leukostasis, thrombotic microangiopathy, febrile neutropaenia, disseminated intravascular coagulation, massive haemoptysis, diffuse alveolar haemorrhage, stem cell transplant-related complications, surgically related complications of malignancy, metastatic spinal cord metastasis, and superior vena cava syndrome.

Conclusions
Oncologic emergencies and related complications demand increased attention from attending physicians, oncologists, and intensivists. Knowledge of oncologic emergencies encountered in clinical practice expedites the ability of physicians to manage them properly. The identification and institution of proper management can improve outcomes in these patients.

słowa kluczowe:

onkologia, gorączka neutropeniczna, nagłe przypadki, zespół rozpadu guza, leukostaza

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe