32ND EUROPEAN ACADEMY OF CHILDHOOD DISABILITY ANNUAL MEETING 2020

 

ONLINE, 25.11.2020 - 28.11.2020

NOTICE ! ALL TIMES ARE IN CET (Warsaw, Poland)
Use the timezone converter to easily convert to your time GO TO CONVERTER
World Clock
THE LIST OF E-POSTER
 
16
November
Monday
Live Surgery Webinar
12:00 - 15:00
The second Transatlantic Live Surgery Webinar on Pro- and Reactive Surgery for Spastic Hip Disease Treatment in Cerebral Palsy Children.
Transmission -> CLICK HERE


17
November
Tuesday
Virtual Hall 1
EACD PREMEETING ORTHOPEDIC WEB-CONFERENCE
10:00 - 11:30
IC
00265
The use of instrumented gait analysis to aid with surgical decision making in ambulant cerebral palsy
Rory O'Sullivan, Andrea Marron
---
Q&A
11:30 - 12:00
Break & Virtual Exhibition Tour
12:00 - 17:45
Minisymposium - Spastic Hip Diseases - proactive and reactive treatment
12:00 - 13:15
00270
From childhood to adulthood with cerebral palsy: CPUP – a multi-professional surveillance programme through the lifespan
Elisabet Rodby-Bousquet, Piotr Michno, Erika Cloodt, Jenny Hedberg, Johanna Pettersson
---
Q&A
13:15 - 13:30
Break & Virtual Exhibition Tour
13:30 - 15:00
00483
Management of the Hip in Cerebral Palsy - From Evidence to Practice
Unni Narayanan
---
Q&A
15:00 - 15:15
Break & Virtual Exhibition Tour
15:15 - 16:30
Hip in Adults with Cerebral Palsy
Henry Chambers
---
Q&A
16:30 - 17:45
Hip Salvage Procedures
Marek Jozwiak
---
Q&A
17:45 - 19:15
IC
00273
The application of evidence-based selection criteria for selective dorsal rhizotomy in ambulant cerebral palsy.
Rory O'Sullivan, Aoife Quinn, Jane Leonard
---
Q&A


18
November
Wednesday
Virtual Hall 1
EACD PREMEETING ORTHOPEDIC WEB-CONFERENCE
11:30 - 13:00
OC
Spine, movement and treatment outcomes

Moderator: Błażej Pruszczyński
13:00 - 13:15
Break & Virtual Exhibition Tour
13:15 - 15:00
15:00 - 15:15
Break & Virtual Exhibition Tour
15:15 - 17:00
MS
00373
Arthrogryposis multiplex congenita - ovecroming skeletal disabilities in chidlren via surgical treatments - the international perspective.
Bart Kowalczyk, Harold J.P. van Bosse MD, Andrea Jester MD, Ruth Lester MD, Anna Kuznik-Buziewicz MD

1.
Overcoming skeletal disabilities via surgical treatments - an international perspective.
Authors: Bart Kowalczyk (Poland), Harold van Bosse (USA) , Andrea Jester, Ruth Lester (UK), Anna Kuźnik-Buziewicz
Speakers: Bart Kowalczyk

2.
Arthrogryposis multiplex congenita –the role and methods of early intervention physiotherapy and peri-surgical rehabilitation in international experiences.
Authors: Alicja Fąfara, Bart Kowalczyk, Anna Kuźnik - Buziewicz, Bogusława Banaś (Poland), Noemi Dahan-Oliel (Canada), Lisa Wagner (USA)
Speaker: Alicja Fąfara

3.
Arthrogryposis multiplex congenita –the role of individual orthotic treatment in preventing deformities and improving function.
Authors: Michał Gutswa, Anna Labak, Bart Kowalczyk, Anna Kuźnik - Buziewicz, Rene Willemsen (Belgium)
Sepaker: Michał Gutswa / Anna Labak

4.
Q&A 15 min.
17:00 - 17:15
Break & Virtual Exhibition Tour
17:15 - 19:00
OC
Lower and upper limb orthopedic surgery

Moderator: Błażej Pruszczyński


20
November
Friday
Virtual Hall 1
POLISH ACADEMY OF CHILDHOOD DISABILITY - PAND-a MEETING
in polish
16:00 - 16:30
Welcome Ceremony
Anna Nowak
President of PAND-a
Prezes PAND-a

Katarzyna Świeczkowska
Coordinator of PAND-a Symposium
Koordynator Sympozjum PAND-a

Marek Jóźwiak
Chairman of the organizing committee 32nd European AcademyOf Childhood Disability Annual Meeting
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 32nd European AcademyOf Childhood Disability Annual Meeting

Arnab Seal
President European Academy of Childhood Disability
Prezydent European Academy of Childhood Disability

Introduction
Słowo wstępne
16:30 - 18:30
The rights of the persons with disabilities.
(The UN Convention on the rights of the persons with disability)

Prawa osób z niepełnosprawnością
(Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych)
---
Q&A
Monika Zima-Parjaszewska

Moderator: Katarzyna Świeczkowska
18:30 - 19:00
Support for people with disabilities during the COVID-19 pandemic - PAND's point of view
Wsparcie osób z niepełnosprawnością w pandemii COVID-19 - stanowisko PAND-a
---
Q&A
Magdalena Chrościńska-Krawczyk

Moderator: Katarzyna Świeczkowska


21
November
Saturday
Virtual Hall 1
POLISH ACADEMY OF CHILDHOOD DISABILITY – PAND-a MEETING

Moderator: Magdalena Stańczewska
in Polish
PAND-a Symposium
"From Childhood to Adulthood With Disability"
"Od dzieciństwa do dorosłości z niepełnosprawnościami"
10:00 - 10:45
An adult with disability in the Polish system of social care

Dorosłość osób z niepełnosprawnością w polskim systemie opieki społecznej
---
Q&A
Joanna Cwojdzińska
10:45 - 11:30
Transition from children's to adults health care system: problems and solutions

Aspekty opieki nad pacjentem z chorobą rzadką- przejście z okresu dojrzewania do dorosłości
---
Q&A
Maria Libura
11:30 - 12:15
What shall happen to my grown-up child when I pass away? (a presentation of the project, Support circles building)

Co będzie, kiedy mnie zabraknie, budowanie kręgów wsparcia wokół dorastającej osoby z niepełnosprawnością
---
Q&A
Adam Zawisny
12:15 - 13:00
Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną.

Sexuality of a person with intellectual or/and complex disability.
---
Q&A
Izabela Fornalik
14:00 - 15:30
Augmentative Alternative Communication – parent as a communication partner, tools and startegies for successful augmentative and alternative communication in the family environment

Komunikacja alternatywna i wspomagająca – rodzic jako partner komunikacyjny. kryteria warunkując skuteczność oddziaływań AAC w środowisku rodzinnym
---
Q&A
Panel z udziałem Beaty Batorowicz, Magdaleny Grycman
Prowadzenie - Katarzyna Świeczkowska


22
November
Sunday
Virtual Hall 1
10:00 - 17:45
POLISH ACADEMY OF CHILDHOOD DISABILITY – PAND-a MEETING

Moderator: Katarzyna Świeczkowska
in Polish
PAND-a Symposium
"A person with disability in the Polish health, social, educational and legal system."
"Osoba z niepełnosprawnością w polskim systemie wsparcia"
10:00 - 10:45
Functional Developmental Diagnosis and Therapy
Diagnoza i terapia funkcjonalna
---
Q&A
Radosław Piotrowicz
10:45 - 11:30
A child with disability in the Polish legal system
Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością w świetle przepisów polskiego prawa
---
Q&A
Katarzyna Świeczkowska
11:30 - 12:15
A student with special educational needs in the Polish educational system
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim systemie edukacji
---
Q&A
Monika Gołubiew
12:15 - 12:45
A child with disability in the Polish and Norwegian health and social care system (comparison of the systems)
Dziecko w systemie wsparcia, porównanie norweskiego i polskiego systemu wsparcia
---
Q&A
Liliana Klimont
12:45 - 14:45
00021
What Does Early Intervention Look Like in America?
---
Q&A
Ginny Paleg
14:45 - 16:45
"To Be a Parent" Movie Presentation
"Być Rodzicem" Prezentacja filmu
---
Q&A
Pros and cons of being a parent of a disabled child
Rodzic dziecka z niepełnosprawnością – bilans strat i zysków

Animation person:
Katarzyna Świeczkowska
A mother of a disabled teenager
Vice-President of the Gdansk Branch of Polish Association for Persons with Intellectual Disability Speakers
Rodzic osoby z niepełnosprawnością, wiceprzewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

Katarzyna Łukasiewicz
A mother of a disabled teenager, the President of „Oswoić los” foundation
Rodzic osoby z niepełnosprawnością, Prezes fundacji „Oswoić los”

Anna Kulka-Dolecka
A mother of a disabled teenager, an author of the book „Wyjrzeć przez okno” on what it is like to share your life with a disabled child
Rodzic osoby z niepełnosprawnością, autorka książki „Wyjrzeć przez okno”

Beata Podlasek
A Foster mother of 5 disabled girls, the President of the Pomeranian Foundation for Foster Families-Ania
Mama zastępcza 5 córek, w tym z niepełnosprawnością, Prezes Pomorskiej Fundacji na rzecz rodzicielstwa zastępczego - Ania

Tomasz Grybek
A father of disabled teenager, the President of Bohater Borys Foundation for Persons with Rare Diseases
Rodzic osoby z niepełnosprawnością, Prezes Fundacji Bohatera Borysa na rzecz osób z chorobami rzadkimi


Open chat discussion
Chat dyskusja
23
November
Monday
Meeting Room
for invitation
GPEC
PRACTICIONERS MEETING
The Global Professional Education Committee (GPEC) is a sub-committee of the International Alliance of Academies of Childhood Disability (IAACD) (e.g., IACP).

Register on-line for free
Session I
“Looking forward, looking back: Learning and reflections!”
Chair and Moderator: Arnab Seal, Chair, GPEC
09:30 - 09:50
The IAACD 5 years on
Hans Forssberg, Chair, IAACD
09:50 - 10:20
Stories from the GPEC workshops
Arnab Seal, Chair, GPEC
10:20 - 10:40
The IAACD Knowledge Hub: where we are now
Jenny Carroll, Curator, Knowledge Hub, IAACD
10:40 - 11:00
Break & Virtual Exhibition Tour
Session II
“IAACD COVID-19 Task Force initiatives”
Chair and Moderator: Bernadette Gillick, Lead, IAACD COVID-19 Task Force
11:00 - 11:30
Listening and Sharing together: Global experience
Alicia Spittle, Lead, Listening and Sharing Subgroup, IAACD Task Force on COVID-19
11:30 - 12:00
COVID inspired resources
Katarzyna Swieczkowska and Mairead Dempsey, Co-Leads of Resources Subgroup, IAACD Task Force on COVID-19
12:00 - 12:30
Global Data co-ordination
Veronica Schiariti, Lead, Global Data Co-ordination Subgroup, IAACD Task Force on COVID-19
12:30 - 13:30
Break & Virtual Exhibition Tour
Session III
“Creating an IAACD Web-based Resource for the World: Structure, content and opportunities.”
Jenny Carroll, Curator, Knowledge Hub, IAACD
13:30 - 14:00
ICF in practice: Implementing the F-words in context
Peter Rosenbaum, Alice Soper and Rachel Teplicky, CanChild
14:00 - 14:30
Building Resilience
Julia ten Hove, Contributor, Knowledge Hub
14:30 - 15:00
Life course approach in managing children with chronic disability
Marcia Greenberg, GPEC member
15:00 - 15:30
Discussion, Thanks and Close
Peter Rosenbaum, GPEC member


24
November
Tuesday
15:00 - 19:00
FAMILY AND PROFESSIONAL CO-WORKING FORUM
Exploring transition from childhood to adulthood through co-working between families and professionals to enhance practice and participation
Alain Chatelin, Wiliam Sherlaw, Katarzyna Świeczkowska, Anna Andrzejewska, Reidun Jahnsen, Mark Peterson, Elisabet Rodby-Bousquet, Peter Rosenbaum


Katarzyna Świeczkowska PODCAST


Alain Chatelin PODCAST


25
November
Wednesday
Poster Session Hall
all time open
discussion only via chat


COMORBIDITIES
08:00 - 09:15
Breakfast MS
00208
Creation of a core outcome set linked to the ICF-CY for children With Congenital TORCH or ZIKV
Infections.
Melissa Gladstone, Verónica Schiariti , Egmar Longo
---
Q&A
09:15 - 09:30
Break & Virtual Exhibition Tour
09:30 - 09:45
OPENING CEREMONY
Arnab Seal
President European Academy of Childhood Disability

Marek Jóźwiak
Chairman of the organizing committee 32nd European AcademyOf Childhood Disability Annual Meeting
09:45 - 10:30
Keynote Lecture
Lifespan development with a neurodevelopmental disorder
Bernard Dan

Moderator: Arnab Seal
---
Q&A live
10:30 - 10:45
Break & Virtual Exhibition Tour
10:45 - 11:30
Keynote Lecture
Cerebral palsy from pediatric neurologist perspective
Sergiusz Jóźwiak

Mac Keith Press Prize Lecture

Moderator: Christopher Newman
---
Q&A live

11:30 - 12:15
Keynote Lecture
Opening doors to meaningful life participation
Beata Batorowicz

Moderator: Christopher Newman
---
Q&A live

12:15 - 12:30
Break & Virtual Exhibition Tour
12:30 - 14:00
IC
00430
Health outcomes, how do we meet medical and rehabilitation needs in adults with cerebral palsy?
Elisabet Rodby-Bousquet, Mark Peterson, Reidun Jahnsen, Jennifer Ryan, Sarah Reedman
---
Q&A
14:00 - 14:30
Break & Virtual Exhibition Tour
14:30 - 16:00
IC
00449
Triaging “Disruptive Sleep & Wake-Behaviours” for further Assessment in Specialized Clinics: A Clinical
Practice Guideline for Practitioners without Sleep Medicine Training
Osman S. Dr. Ipsiroglu, Gerhard Kloesch, Rosalia Silvestri
---
Q&A
16:00 - 16:15
Break & Virtual Exhibition Tour
16:15 - 17:00
Keynote Lecture
“A View from Both Sides"
Henry Chambers

Elsass Foundation Prize Lecture

Moderator: Hans Forssberg
---
Q&A live

17:00 - 17:15
Break & Virtual Exhibition Tour
17:15 - 18:30
OC
Epidemiology , comunication, pain.

Moderator: Elisabet Rodby Bousquet


26
November
Thursday
Poster Session Hall
all time open
discussion only via chat


COMORBIDITIES
08:00 - 09:15
Breakfast MS
00393
Special interest group (SIG) – Adults with childhood onset disabilities
Elisabet Rodby-Bousquet, Mark Peterson, Reidun Jahnsen, Emma Livingstone-Jacobs, Alain Chatelin
---
Q&A
09:15 - 09:30
Break & Virtual Exhibition Tour
09:30 - 10:15
Keynote Lecture
COMORBIDITIES PLENARY SESSIONS
Parents and transition: out of place, or put in the wrong place?
Bryony Beresford

Moderator: Elegast Monbaliu
---
Q&A live
10:15 - 11:00
Keynote Lecture
NEUROPLASTICITY PLENARY SESSIONS
Neuro-rehabilitation to optimize Neuroplasticity in children with Cerebral Palsy
Rosalyn Boyd

Moderator: Elegast Monbaliu
---
Q&A live

11:00 - 11:15
Break & Virtual Exhibition Tour
11:15 - 12:00
Keynote Lecture
Not CP but HSP
Mauricio Delgado

Moderator: Bernard Dan
---
Q&A live

  Mauricio R. Delgado
 
12:00 - 12:30
Break & Virtual Exhibition Tour
12:30 - 14:00
OC
Quality of life, system of care

Moderator: Lorna Wales
14:00 - 15:30
OC
Assesment and intervention


Moderator: Nana Tatishvili
15:30 - 17:45
Affiliated Society Joint Session - EPNS
Moderator: Christopher Newman
15:30 - 15:45
Opening the session
Roser Pons/Magdalena Chrościńska- Krawczyk
15:45 - 16:15
Deep Brain Stimulation (DBS) for cerebral palsy and genetic mimics of cerebral palsy
Margaret Kaminska
16:15 - 16:45
Molecular basis of cerebral palsy
Roser Pons
16:45 - 17:15
Neurotranmitter Disorders
Dimitrios Zafeiriou
17:15 - 17:45
Discussion
Closing the session
17:45 - 18:00
Break & Virtual Exhibition Tour
18:00 - 18:45
Keynote Lecture
COMORBIDITIES PLENARY SESSIONS
Feeding back to feed forward: How do we use lessons from adults’ experiences to impact children and families?
Peter Rosenbaum

Moderator: Giovanni Cioni
---
Q&A live

18:45 - 19:00
Break & Virtual Exhibition Tour


27
November
Friday
Poster Session Hall
all time open
discussion only via chat


COMORBIDITIES
08:00 - 09:15
Breakfast MS
00192
Abilities-oriented approach towards disability: research and clinical projects modelling a positive language, featuring the Accessible Care Pregnancy Clinic in Ontario, Canada
Verónica Schiariti, Anne Berndl, Hayley Lipworth
---
Q&A
09:15 - 11:15
Break & Virtual Exhibition Tour
11:15 - 12:45
IC
00054
Profession-led guideline workshop for the prevention and treatment of respiratory illness in children with cerebral palsy.
Noula Gibson, Katherine Langdon, Monica Cooper, Andrew Wilson
---
Q&A
12:45 - 13:00
Break & Virtual Exhibition Tour
13:00 - 14:30
14:30 - 14:45
Break & Virtual Exhibition Tour
MUSCULOSKELETAL DISORDERS
14:45 - 15:30
Keynote Lecture
The marvellous 12 months: how the brain shapes itself for a life of relationships
Andrea Guzzetta

Moderator: Alain Chatelin
---
Q&A live

La Fondation Paralysie Cerebrale Lecture
TECHNOLOGICAL SUPPORT OF THE REHABILITATION PROCESS
15:30 - 16:15
Keynote Lecture
Technology for assessment and therapy in pediatric rehabilitation
Jaap Harlaar

Moderator: Małgorzata Syczewska
---
Q&A live

16:15 - 17:00
Keynote Lecture
Personalized application of rehabilitation technologies in children undergoing neurorehabilitation
Huub Van Hedel

Moderator: Sylvain Brochard
---
Q&A live
17:00 - 17:15
Break & Virtual Exhibition Tour
17:15 - 18:30
MS
00064
Early muscle health in cerebral palsy: Moving towards an Integrated Functional Approach
Sian Williams, Dayna Pool, N. Susan Stott
---
Q&A


28
November
Saturday
Poster Session Hall
all time open
discussion only via chat


MUSCULOSKELETAL DISORDERS
08:00 - 09:15
Breakfast MS
00077
Medical treatment in dyskinetic cerebral palsy
Laura Bonouvrié, Jeroen Vermeulen, Annemieke Buizer, Laura van de Pol
---
Q&A
09:15 - 09:30
Break & Virtual Exhibition Tour
09:30 - 10:15
Keynote Lecture
High tech treatment in cerebral palsy: individual challenges
Jeroen Vermeulen

Moderator: Marek Jozwiak
---
Q&A live
10:15 - 11:15
Break & Virtual Exhibition Tour
11:15 - 12:45
IC
00314
Has there been a change in the use of Botulinum Toxin Injection as part of the management of Spasticity
in Cerebral Palsy? A review of service 2015 - 2019.
Amanda O'Sullivan, Denise McDonald, Adrienne Gillen
---
Q&A
12:45 - 13:15
Break & Virtual Exhibition Tour
13:15 - 14:45
IC
00453
An ICF-CY based conceptual approach: Activity and Participation Focused Individualized Therapy (APFIT) after Botulinum Toxin injection in children with cerebral palsy
Kübra Seyhan, Mintaze Kerem Günel, Ece Ünlü Akyüz

---
Q&A
14:45 - 15:00
Break & Virtual Exhibition Tour
15:00 - 17:00
IC
00018
Therapeutic Interventions for Young Children with Hypotonia
Ginny Paleg, Elisabet Rodby-Bousquet
---
Q&A
17:00 - 18:30
IC
00038
Implementing evidence-based identification, classification and measurement of dyskinesia in cerebral palsy
Kirsty Stewart, Adrienne Harvey
---
Q&A
18:30 - 19:00
Break & Virtual Exhibition Tour
19:00 - 20:00
Closing Ceremony

EACD Europe 2021
IAACD Melbourne 2022
McKeith Press Prize
Arnab Seal, Marek Jóźwiak