CHOROBY DEMIELINIZACYJNE OUN – ŚCIEŻKI KLINICZNE

 

WARSZAWA, 14.04.2023 - 15.04.2023

PROGRAM

14
kwietnia
Piątek
12:20 - 12:35
Powitanie
Prowadzący
Mariusz Stasiołek
prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek
12:35 - 14:00
12:35 - 13:05
Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy w neuroimmunologii 2023
13:05 - 13:25
Wykład sponsorowany firmy
Ścieżki immunomodulacji i immunosupresji w SM
Wykładowca
Monika Nojszewska
dr hab. n. med. Monika Nojszewska
13:25 - 13:45
Ścieżki patologiczne w SM – smouldering disease
Wykładowca
Mariusz Stasiołek
prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek
13:45 - 14:00
Dyskusja
14:00 - 14:50
Przerwa na lunch
14:50 - 17:10
14:50 - 15:10
Wykład sponsorowany firmy
Ścieżki kliniczne w SM – którą drogę wybrać w terapii – HETA anty-CD20?
Wykładowca
Sławomir Wawrzyniak
dr n. med. Sławomir Wawrzyniak
15:10 - 15:30
Wykład sponsorowany firmy
Ścieżki kliniczne w SM – którą drogę wybrać w terapii – HETA modulatory S1P?
15:30 - 15:50
Wykład sponsorowany firmy
Ścieżki kliniczne w SM – którą drogę wybrać w terapii – immunorekonstytucja?
15:50 - 16:05
Ścieżki kliniczne w SM – dokąd zmierzamy – kiedy zakończyć terapię?
Wykładowca
Bartosz Bielecki
dr n. med. Bartosz Bielecki
16:05 - 16:25
Wykład sponsorowany firmy
Nowe ścieżki – terapia HETA doświadczenia własne
Wykładowcy
Mariusz Stasiołek
prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek
Mariola Świderek-Matysiak
dr hab. n. med., prof. uczelni Mariola Świderek-Matysiak
16:25 - 16:30
Dyskusja
16:30 - 16:50
Nowe ścieżki w SM – leki biorównoważne
16:50 - 17:10
Wykład sponsorowany firmy
Nowe ścieżki w SM – bezpieczeństwo terapii
17:10 - 17:35
Przerwa na kawę
17:35 - 19:00
17:35 - 17:55
Wykład sponsorowany firmy
Ścieżki progresji w SM – gdzie jesteśmy
17:55 - 18:15
Ścieżki progresji w SM – dokąd zmierzamy
Wykładowca
dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk
18:15 - 18:35
Wykład sponsorowany firmy
Ścieżki progresji w SM – miejsce interferonu beta
18:35 - 19:05
Ścieżki progresji w SM – badania obrazowe
Wykładowca
dr n. med. Małgorzata Siger
19:05 - 19:30
Dyskusja
Poczęstunek
15
kwietnia
Sobota
9:00 - 10:55
Sesja 4
Przewodniczący
Beata Zakrzewska-Pniewska
prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
9:00 - 9:20
Ścieżki kliniczne w SM – którą drogę wybrać w terapii – dzieci i młodzież?
9:20 - 9:50
Gdzie jesteśmy 2023 – różnicowanie SM i NMOSD w MRI
Wykładowca
dr n. med. Małgorzata Siger
9:50 - 10:20
Ścieżki kliniczne – NMOSD zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne
Wykładowca
Beata Zakrzewska-Pniewska
prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
10:20 - 10:40
Ścieżki kliniczne – MOGAD
Wykładowca
Aleksandra Podlecka-Piętowska
dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska
10:40 - 10:50
Ścieżki kliniczne – Satralizumab w codziennej praktyce
Wykładowca
Beata Zakrzewska-Pniewska
prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
10:50 - 10:55
Dyskusja
10:55 - 11:20
Przerwa na kawę
11:20 - 12:30
11:20 - 11:40
Poza horyzont SM – powikłania neurologiczne terapii reumatologicznej
Wykładowca
Mariola Świderek-Matysiak
dr hab. n. med., prof. uczelni Mariola Świderek-Matysiak
11:40 - 12:00
Poza horyzont SM – zespół antysyntetazowy
12:00 - 12:20
Poza horyzont SM – toczeń układowy
Wykładowca
dr n. med. Anna Zawiasa-Bryszewska
12:20 - 12:30
Dyskusja
12:30 - 13:00
Przerwa na kawę
13:00 - 14:20
13:00 - 13:20
Poza horyzont SM – Neurosarkoidoza
13:20 - 13:40
Poza horyzont SM – Celiakia
13:40 - 13:55
Wspólne ścieżki w „neuro-reumatologii” – reumatolog
Wykładowca
Aleksandra Opinc-Rosiak
dr n. med. Aleksandra Opinc-Rosiak
13:55 - 14:10
Wspólne ścieżki w „neuro-reumatologii” – neurolog
Wykładowca
lek. Magdalena Oset
14:10 - 14:20
Dyskusja
Zakończenie konferencji
Prowadzący
Mariusz Stasiołek
prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek