eISSN: 2300 - 8660
ISSN: 0031-3939
Pediatria Polska - Polish Journal of Paediatrics
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
111.23

GOOGLE H5
5

POKAŻ ARTYKUŁY
CiteScore 2018
0.06
 


Organ Polskiego Towarzystwa PediatrycznegoInformujemy, że od 1.04.2018 r. Redakcja przyjmuje do publikacji tylko prace w języku angielskim przesłane przez elektroniczny Panel Redakcyjny dostępny na stronie czasopisma.
4/2019
vol. 94
 
 

 
Artykuł oryginalny

Pain treatment in neonates – a Polish multicentre survey conducted in 2014

Magdalena M. Panek, Przemko Kwinta
Data publikacji online: 2019-08-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2019.88037
Artykuł oryginalny

The status of the C3 and C4 fractions of the complement system in children with Henoch-Schönlein purpura

Khrystyna Chaika, Nataliia Makieieva, Oksana Afanasieva, Mariia Yavorovych
Data publikacji online: 2019-08-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2019.88039
Artykuł oryginalny

Increased serum vaspin concentration in full-term neonates with early-onset infections

Dominika Wiśniewska-Ulfik, Jakub Behrendt, Alicja Nawrat, Anna Szymańska, Aneta Stachurska-Klimczak, Małgorzata Stojewska
Data publikacji online: 2019-08-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2019.88040
Artykuł przeglądowy

Interpretation of bone densitometry and definition of osteoporosis in children and adolescents

Małgorzata Morawiecka-Pietrzak, Katarzyna Ziora, Zofia Ostrowska
Data publikacji online: 2019-08-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2019.88041
Artykuł przeglądowy

Biomarkers of intestinal epithelial damage in children with food allergies

Artur Rycyk, Dariusz M. Lebensztejn, Beata Cudowska
Data publikacji online: 2019-08-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2019.88042
Artykuł przeglądowy

Saliva testing for Helicobacter pylori infection in children and adolescents – a literature review

Magdalena Zakrzewska, Mateusz Zakrzewski, Anna Gladka, Katarzyna Czarniecka-Barglowska, Elżbieta Maciorkowska
Data publikacji online: 2019-08-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2019.88045
Opis przypadku

Nutcracker syndrome in a 13-year-old girl with haematuria – case report

Joanna Lechańska-Helman, Joanna Balcerak, Kamila Malewska-Kaczmarek, Paulina Kwarta, Agnieszka Szadkowska, Iwona Stelmach
Data publikacji online: 2019-08-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2019.86585
Opis przypadku

Gallbladder duplication in a child – case report

Katarzyna Zdanowicz, Monika Kowalczuk-Krystoń, Małgorzata Wojtkowska, Beata Zalewska-Szajda, Dariusz M. Lebensztejn
Data publikacji online: 2019-08-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2019.88048
Opis przypadku

Hypereosinophilia in an infant – case report. The role of eosinophils in selected diseases

Anna Góra, Majka Jaszczura, Małgorzata Morawiecka-Pietrzak, Renata Tomaszewska, Edyta Machura
Data publikacji online: 2019-08-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2019.88049
Opis przypadku

Unusual cause of skin nodules in a child – case report

Michalina Horochowska, Jacek Jagiełło, Jadwiga Węcławek-Tompol, Marta Rzeszutko, Anna Zimny, Marek Ussowicz, Bernarda Kazanowska
Data publikacji online: 2019-09-19
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2019.88050
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe