ISSN: 0031-3939
Pediatria Polska - Polish Journal of Paediatrics
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Editorial board Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
15
INDEX COPERNICUS
97.99

CiteScore 2017
0.09
 
Organ Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Informujemy, że od 1.04.2018 r. Redakcja przyjmuje do publikacji tylko prace w języku angielskim przesłane przez elektroniczny Panel Redakcyjny dostępny na stronie czasopisma.
2/2018
 
 

 
Artykuł oryginalny

Zasadność stosowania diet odchudzających przez dziewczęta w wieku licealnym

Justyna Janiszewska, Alicja Kucharska, Beata Sińska
Pediatr Pol 2018; 93 (2): 101–106
Data publikacji online: 2018-04-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2018.74775
Artykuł oryginalny

Objawy depresji poporodowej a poczucie skuteczności w karmieniu piersią

Karolina Kossakowska
Pediatr Pol 2018; 93 (2): 107–116
Data publikacji online: 2018-06-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2018.76246
Artykuł oryginalny

Mobile phone use among children and its impact on hearing: Our experience at a tertiary care teaching hospital

Santosh Kumar Swain, Ishwar Chandra Behera, Mahesh Chandra Sahu, Jasashree Choudhury
Pediatr Pol 2018; 93 (2): 117–120
Data publikacji online: 2018-04-20
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2018.75061
Artykuł oryginalny

Evaluation of hearing in children with familial Mediterranean fever: A study during attack and attack-free periods

Claudio Andaloro, Veronica Castro, Ignazio La Mantia
Pediatr Pol 2018; 93 (2): 121–126
Data publikacji online: 2018-03-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2018.76247
Artykuł oryginalny

Sudden sensorineural hearing loss in children: Our experiences in tertiary care teaching hospital of eastern India

Santosh Kumar Swain, Mahesh Chandra Sahu, Jasashree Choudhury
Pediatr Pol 2018; 93 (2): 127–131
Data publikacji online: 2018-04-20
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2018.74773
Artykuł oryginalny

Mnogie guzy serca jako biomarker stwardnienia guzowatego u dzieci poniżej drugiego roku życia

Monika Słowińska, Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, Krzysztof Sadowski, Joanna Szymkiewicz-Dangel, Renata Bokiniec, Maria Borszewska-Kornacka, Wanda Kawalec, Maria Respondek-Liberska, Bożena Werner, Julita Borkowska, Dariusz Chmielewski, Sergiusz Jóźwiak
Pediatr Pol 2018; 93 (2): 132–138
Data publikacji online: 2018-06-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2018.76248
Artykuł oryginalny

Ocena hipertransaminazemii w nowo rozpoznanej chorobie trzewnej u dzieci

Jan Stanisław Bukowski, Adrian Mazan, Maciej Mitrowski, Agnieszka Gawrońska, Marcin Banasiuk, Aleksandra Banaszkiewicz
Pediatr Pol 2018; 93 (2): 139–143
Data publikacji online: 2018-06-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2018.76249
Artykuł oryginalny

Slit ventricle syndrome: clinical and diagnostic pitfalls

Gabriela Zapolska, Elżbieta Gościk, Ewa Matuszczak, Małgorzata Fedosiewicz-Wasiluk, Grzegorz Turek, Wojciech Dębek, Marta Komarowska, Adam Hermanowicz
Pediatr Pol 2018; 93 (2): 144–147
Data publikacji online: 2018-06-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2018.76250
Artykuł przeglądowy

Jakość życia osób z rzadkimi wrodzonymi wadami metabolizmu i ich opiekunów

Ewa Witalis, Bożena Mikołuć, Halina Car, Jolanta Sawicka-Powierza, Ewa Starostecka, Maria Giżewska
Pediatr Pol 2018; 93 (2): 148–152
Data publikacji online: 2018-06-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2018.76245
Artykuł przeglądowy

Zakażenie pałeczką Salmonella enterica u dzieci

Krystyna Szpura, Agnieszka Myszkowska-Torz, Katarzyna Mazur-Melewska, Barbara Pietrow, Zbigniew Pęczak, Wojciech Służewski, Magdalena Figlerowicz
Pediatr Pol 2018; 93 (2): 153–158
Data publikacji online: 2018-04-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2018.75551
Artykuł przeglądowy

Płukanie żołądka u dzieci jako metoda dekontaminacji przewodu pokarmowego – czy stosować rutynowo?

Jan Opieliński, Anna Krakowiak, Aneta Krogulska
Pediatr Pol 2018; 93 (2): 159–164
Data publikacji online: 2018-06-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2018.76251
Artykuł przeglądowy

Choroby metaboliczne wątroby przebiegające z jej powiększeniem

Patryk Lipiński, Edyta Szymańska, Anna Tylki-Szymańska
Pediatr Pol 2018; 93 (2): 165–179
Data publikacji online: 2018-06-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2018.76252
Artykuł przeglądowy

Wrodzone przetoki wrotno-systemowe – diagnostyka i leczenie

Mateusz Ciopiński, Weronika Jaroń, Marek Szymczak, Grzegorz Kowalewski, Piotr Kaliciński
Pediatr Pol 2018; 93 (2): 180–185
Data publikacji online: 2018-06-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2018.76253
Artykuł przeglądowy

Pospolity zmienny niedobór odporności – choroba o wielu obliczach

Elżbieta Grześk, Anna Dąbrowska, Anna Urbańczyk, Marlena Ewertowska, Barbara Tejza, Grzegorz Grześk, Mariusz Wysocki, Sylwia Kołtan
Pediatr Pol 2018; 93 (2): 186–191
Data publikacji online: 2018-06-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2018.76254
Opis przypadku

Jednostronne urazowe sportowe zwichnięcie stawu ramiennego z porażeniem splotu ramiennego u 16-letniej pacjentki. Analiza przypadku

Jolanta Strzelecka, Olga Śliwicka, Paweł Uchański, Milena Franckiewicz, Sławomir Barszcz, Sergiusz Jóźwiak
Pediatr Pol 2018; 93 (2): 192–198
Data publikacji online: 2018-06-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2018.76255
POLECAMY
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe