eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Digitalizacja czasopisma „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Poprawa jakości języka anglojęzycznych artykułów publikowanych w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” w celu podniesienia renomy czasopisma – zadanie finansowane w ramach umowy 819/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Health Problems of Civilization” – dofinansowanie czasopisma w wersji elektronicznej i drukowanej – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 883/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

3/2019
vol. 13
 
 

 
Artykuł oryginalny

Postawy pacjentów chorych na cukrzycę wobec ich choroby

Ľudmila Majernikova, Lubica Derňárová, Jana Cinová, Andrea Šuličová, Zuzana Novotná, Tatiana Šantova
Data publikacji online: 2019-07-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.85838
Artykuł przeglądowy

Personalizacja rehabilitacji u osób otyłych oraz w podeszłym wieku poddanych zabiegowi endoprotezoplastyki stawu biodrowego

Michał Skalski, Milena Socha-Kania, Maria Kozioł-Montewka, Anna Pańczuk
Data publikacji online: 2019-02-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.80597
Artykuł oryginalny

Wpływ drugiego etapu rehabilitacji kardiologicznej na wskaźnik BMI u pacjentów po zawale mięśnia sercowego

Bartosz Mroczkowski, Monika Kurzaj, Karolina Jacyno, Krystyna Rożek-Piechura
Data publikacji online: 2019-04-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.81341
Artykuł oryginalny

Wiedza oraz zastosowanie zasad ergonomii przez lekarzy i pielęgniarki z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa

Józefa Dąbek, Joanna Piotrkowicz, Dariusz Korzeń, Zbigniew Gąsior
Data publikacji online: 2019-03-04
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.81342
Artykuł oryginalny

Czy 100 najlepszych hoteli spa w Polsce to rzeczywiście ośrodki spa?

Elżbieta Biernat, Katarzyna Sempolska, Nadia Shmakova
Data publikacji online: 2019-04-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.83305
Artykuł przeglądowy

Bioaerozol i smog jako determinanty zdrowia populacji ludzkiej

Bartłomiej Krzysztof Leszczyński, Wioletta Agnieszka Żukiewicz-Sobczak, Paweł Sobczak, Francesco Santoro
Data publikacji online: 2019-07-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.86117
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe