eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognized by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.09

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
4/2022
vol. 16
 
 

 
Artykuł redakcyjny

LIST OD REDAKTORA NACZELNEGO

Marcin Weiner
Data publikacji online: 2022-12-30
CHOROBY I PROBLEMY WYRÓŻNIONE PRZEZ WHO I FAO
Artykuł oryginalny

TRANSFORMACJA WŁAŚCIWOŚCI PSYCHOFIZJOLOGICZNYCH W SYTUACJACH WOJENNYCH

Volodymyr Lyzohub, Mykola Makarchuk, Liliya Yukhymenko, Lidiya Iliukha, Oleksandr Bezkopylny
Health Prob Civil. 2022; 16(4): 275-285
Data publikacji online: 2022-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2022.121419
Artykuł oryginalny

ZROZUMIENIE WPŁYWU ZAMKNIĘCIA W DOMU NA ZDROWIE PSYCHICZNE, SEN I ZACHOWANIE DZIECI PODCZAS PANDEMII COVID-19: BADANIE JAKOŚCIOWE

Deldar Morad Abdulah, Rasoul Sabri Piro
Health Prob Civil. 2022; 16(4): 286-301
Data publikacji online: 2022-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2022.121517
Artykuł oryginalny

ANALIZA WIEDZY DOTYCZĄCEJ PROBIOTYKÓW WŚRÓD DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW POWIATU BIALSKIEGO (WOJ. LUBELSKIE)

Katarzyna Jakimiuk, Małgorzata Tokarska-Rodak
Health Prob Civil. 2022; 16(4): 312-322
Data publikacji online: 2022-10-21
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2022.120360
Artykuł oryginalny

WPŁYW UNITHIOLU NA WĄTROBĘ W WARUNKACH URAZU MECHANICZNEGO NA TLE ZATRUCIA SOLAMI CYNKU I MIEDZI

Nataliia Melnyk, Oleksandra Kopach, Olha Fedoriv
Health Prob Civil. 2022; 16(4): 323-329
Data publikacji online: 2022-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2022.120823
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I DOBROSTAN PSYCHICZNY WĘGIERSKICH SPORTOWCÓW I SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE SPORTU: WYZWANIA I SZANSE W WĘGIERSKIM SEKTORZE SPORTOWYM
Artykuł redakcyjny

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I DOBROSTAN PSYCHICZNY WĘGIERSKICH SPORTOWCÓW I SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE SPORTU: WYZWANIA I SZANSE W WĘGIERSKIM SEKTORZE SPORTOWYM – PODSUMOWANIE

Anna Maksymiuk, Marcin Weiner
Health Prob Civil. 2022; 16(4): 330-331
Data publikacji online: 2022-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2022.121835
Artykuł oryginalny

BADANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I SUBIEKTYWNEGO SAMOPOCZUCIA PRZED I W TRAKCIE PIERWSZEJ FALI PANDEMII COVID-19 WŚRÓD WĘGIERSKICH SPORTOWCÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH W SEKTORZE SPORTOWYM

Evelin Derkács, Alexandra Makai, Miklós Stocker, Klára Simon, Viktória Prémusz, Gábor Elbert, Dorottya Tóth, Pongrác Ács
Health Prob Civil. 2022; 16(4): 332-343
Data publikacji online: 2022-10-03
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2022.119728
Artykuł oryginalny

OCENA AGRESJI I LĘKU U MŁODYCH KOSZYKARZY I PIŁKARZY RĘCZNYCH

Melinda Bite-Trpkovici, Ágnes Pálvölgyi, Kata Morvay-Sey, Viktória Premusz, Alexandra Makai, Pongrác Ács
Health Prob Civil. 2022; 16(4): 344-350
Data publikacji online: 2022-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2022.122273
Artykuł oryginalny

ZASTOSOWANIE ANALIZY MACIERZY PORTFELOWEJ W CELU ALOKACJI ŚRODKÓW W SPORCIE: ANALIZA NA PRZYKŁADZIE WĘGIER

Márk Hoffbauer, Pongrác Ács, Miklós Stocker, Dávid Paár
Health Prob Civil. 2022; 16(4): 351-359
Data publikacji online: 2022-10-21
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2022.120223
Artykuł oryginalny

PRZEKROJOWA ANALIZA WYZWAŃ STOJĄCYCH PRZED WĘGIERSKIMI KOBIECYMI DRUŻYNAMI PIŁKARSKIMI W PIERWSZEJ LIDZE NA PODSTAWIE STATYSTYK TRENERÓW I ZAWODNICZEK

Dorottya Tóth, Pongrác Ács, Evelin Derkács, Viktória Prémusz, László Krutek, Zoltán Szabó, Csilla Filó, Gábor Elbert
Health Prob Civil. 2022; 16(4): 360-368
Data publikacji online: 2022-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2022.121416
RÓŻNE
Artykuł oryginalny

OPINIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA NA TEMAT NIEOSZCZĘDNYCH ZACHOWAŃ W SZPITALACH: BADANIE JAKOŚCIOWE

Seda Tugba Baykara Mat, Ulku Baykal
Health Prob Civil. 2022; 16(4): 369-383
Data publikacji online: 2022-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2022.121418
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.