eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Digitalizacja czasopisma „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Poprawa jakości języka anglojęzycznych artykułów publikowanych w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” w celu podniesienia renomy czasopisma – zadanie finansowane w ramach umowy 819/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

2/2019
vol. 13
 
 

 
Choroby i problemy wyróżnione przez WHO i FAO
Artykuł oryginalny

Analiza wyników histopatologicznych u kobiet poddawanych zabiegom histeroskopowym z powodu polipa endometrialnego

Łukasz Szeszko, Przemysław Oszukowski, Andrzej Kisiel, Artur Szeszko, Małgorzata Bieńkiewicz
Data publikacji online: 2019-02-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.81340
Artykuł oryginalny

Wiedza rodziców dzieci z autyzmem z Polski, Białorusi i Francji na temat choroby dziecka

Anna Ślifirczyk, Elżbieta Krajewska-Kułak, Martyna Krukowska, Elżbieta Maciorkowska
Data publikacji online: 2019-02-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.80228
Artykuł oryginalny

Satysfakcja życia u kobiet po mastektomii – badanie pilotażowe

Monika Szpringer, Justyna Kaczmarczyk, Dominika Bomba, Edyta Laurman-Jarząbek, Jarosław Chmielewski, Magdalena Florek-Łuszczki, Jarogniew J. Łuszczki
Data publikacji online: 2019-02-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.81335
Aktywność fizyczna grup społecznych i zawodowych
Artykuł oryginalny

Ekonomiczne korelaty aktywności fizycznej osób dorosłych

Daniel Jan Puciato, Michał Rozpara, Władysław Mynarski, Piotr Oleśniewicz, Julita Markiewicz-Patkowska
Data publikacji online: 2019-03-15
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.83301
Różne
Artykuł przeglądowy

Rola mikrobioty w rozwoju chorób alergicznych

Oksana Boyarchuk, Andrii Chornomydz, Iryna Chornomydz, Halyna Krytska, Ihor Horishniy
Data publikacji online: 2019-03-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.83300
Artykuł oryginalny

Wypalenie zawodowe wśród anestezjologów zachodniej Ukrainy i potencjalne czynniki przyczyniające się do powstawania tego zjawiska

Oleksandr Oliynyk, Anna Ślifirczyk, Iryna Prokop, Janina Oliynyk, Olena Venger
Data publikacji online: 2019-02-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.81338
Artykuł oryginalny

Migracja z regionów północnych Syberii: adaptacja psychofizjologiczna dzieci

Olga Zaitseva, Liudmila Klimatckaia, Andrei Shpakou
Data publikacji online: 2019-02-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.80660
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe