eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 WSTĘPNE BADANIE DOTYCZĄCE WPŁYWU PANDEMII COVID-19 NA ZACHOWANIA SPORTOWE, UWAŻNOŚĆ I DOBROSTAN

Ágnes Pálvölgyi, Alexandra Makai, Viktória Prémusz, Melinda Trpkovici, Pongrác Ács, József Betlehem, Kata Morvay-Sey

WPŁYW COVID-19 NA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ I DOBROSTAN WĘGIERSKICH SPORTOWCÓW I SPECJALISTÓW SEKTORA SPORTOWEGO

Tünde Szabó, Miklós Stocker, Pongrác Ács, Kata Morvay-Sey, Ágnes Pálvölgyi, Tamás Laczkó

 
Artykuł przeglądowy

ZACHOWANIA ZDROWOTNE STUDENTÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Aleksandra Maria Rogowska, Cezary Kuśnierz, Iuliia Pavlova
Health Prob Civil. 2020; 14(4): 247-255
Data publikacji online: 2020-07-02
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2020.96392
Artykuł oryginalny

ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE I WIEDZA NA TEMAT ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA W OCENIE KOBIET ROZPOCZYNAJĄCYCH DIETETYCZNE LECZENIE W PORÓWNANIU DO KOBIET OSIĄGAJĄCYCH CEL LECZENIA OTYŁOŚCI PROSTEJ

Michał Skrzypek, Karolina Szczygieł, Joanna Fedurek, Agnieszka Marzec
Health Prob Civil. 2020; 14(4): 256-265
Data publikacji online: 2020-08-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2020.97511
Artykuł oryginalny

SKŁAD CIAŁA SENIORÓW ŻYJĄCYCH NA WSI I W MIEŚCIE W REGIONIE POLSKI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ: ANALIZA PORÓWNAWCZA

Aneta Anna Omelan, Ernest Bielinis, Andrzej Rutkowski, Robert Podstawski
Health Prob Civil. 2020; 14(4): 266-274
Data publikacji online: 2020-08-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2020.97680
Artykuł przeglądowy

STRATEGIE PROFILAKTYKI BORELIOZY

Monika Kaczoruk, Anna Beata Pacian, Ewa Kawiak-Jawor, Paulina Kaczor-Szkodny
Health Prob Civil. 2020; 14(4): 275-282
Data publikacji online: 2020-09-01
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2020.97778
Artykuł oryginalny

METABOLIZM SIARKOWODORU ORAZ JEGO ROLA W FUNKCJONOWANIU NEREK W MODELU CHRONICZNEJ CHOROBY NEREK U SZCZURÓW

Serhii Koniukh, Natalia Voloshchuk, Andrii Melnyk, Ievgenii Domin
Health Prob Civil. 2020; 14(4): 289-297
Data publikacji online: 2020-06-19
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2020.96571
Artykuł przeglądowy

WYKORZYSTANIE BIOMARKERÓW W ŚLINIE W MONITOROWANIU PRZEBIEGU CHORÓB NOWOTWOROWYCH – REALNE PERSPEKTYWY

Magdalena Karolina Potempa-Jeziorowska
Health Prob Civil. 2020; 14(4): 298-304
Data publikacji online: 2020-07-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2020.97705
Artykuł przeglądowy

DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA I LECZENIE FIZJOTERAPEUTYCZNE W ZESPOLE DE QUERVAINA

Kamil Zaworski
Health Prob Civil. 2020; 14(4): 305-313
Data publikacji online: 2020-06-04
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2020.95502
Artykuł przeglądowy

PIERWSZE KROKI W ROZWOJU SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W MEDYCYNIE W UZBEKISTANIE

Noiba Djamalitdinovna Azimova, Sherzod Pardaevich Ashirbaev, Igor Petrovich Vikhrov
Health Prob Civil. 2020; 14(4): 314-319
Data publikacji online: 2020-09-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2020.98086
Artykuł oryginalny

JAKOŚĆ I ZNACZENIE WÓD GRUNTOWYCH W STREFIE KRAWĘDZIOWEJ DOLINY BUGU

Klaudia Wołyńczuk, Anna Rogóż-Matyszczak, Marta Zarębska, Łukasz Zbucki
Health Prob Civil. 2020; 14(4): 320-326
Data publikacji online: 2020-09-01
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2020.97679
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe