eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
9
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Digitalizacja czasopisma „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Poprawa jakości języka anglojęzycznych artykułów publikowanych w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” w celu podniesienia renomy czasopisma – zadanie finansowane w ramach umowy 819/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukęZ głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21 marca 2019 r. w wieku 67 lat zmarł prof. zw. dr hab. Józef Bergier, Redaktor Naczelny czasopisma naukowego Health Problems of Civilization oraz Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
Zespół Redakcyjny czasopisma Health Problems of Civilization

With deep sorrow, we regret to inform that professor Józef Bergier, Editor-in-Chief of Health Problems of Civilization and Rector of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, passed away on 21st March 2019, at the age of 67.
Editorial Board of Health Problems of Civilization
1/2019
vol. 13
 
 

 
Aktywność fizyczna grup społecznych i zawodowych
Artykuł przeglądowy

Globalny Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (GPAQ) - wersja polska

Józef Bergier, Małgorzata Wasilewska, Adam Szepeluk
Data publikacji online: 2019-01-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.80229
Artykuł oryginalny

Dobre praktyki w zakresie szkolnej aktywności fizycznej w Europie

Lea Samanta Nash Castro, Chalida Mae Svastisalee, Romeu Mendes, Olivier Fontaine, João Breda
Data publikacji online: 2019-01-14
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.80226
Artykuł oryginalny

Czynniki wpływające na poziom aktywności fizycznej studentek z państw wyszehradzkich

Ewelina Niźnikowska, Józef Bergier, Barbara Bergier, Pongrăc Ăcs, Jăn Junger, Ferdinand Salonna
Data publikacji online: 2019-01-14
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.80225
Artykuł oryginalny

Ocena prozdrowotnych korzyści z obwodowego treningu oporowego na podstawie wysiłkowego wydatku energetycznego u kobiet w wieku 25-35 lat

Michał Rozpara, Ewa Nowak, Agnieszka Nawrocka, Jacek Polechoński, Małgorzata Dębska, Władysław Mynarski
Data publikacji online: 2019-02-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.81107
Artykuł oryginalny

Wybrane czynniki stylu życia studentek w świetle aktywności sportowej

Alena Bukova, Klaudia Zuskova, Lenka Szerdiova, Agata Dorota Horbacz
Data publikacji online: 2019-03-21
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.81109
Artykuł przeglądowy

Zaburzenia biomechaniczne u pacjentów z pierwotną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego: rola terapii fizycznej

Igor Mysuła, Tetiana Bakaluk, Galyna Sirant, Nataliya Sydliaruk, Yuriy Mysula
Data publikacji online: 2019-01-14
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.80595
Różne
Artykuł oryginalny

Percepcja zdrowia, świadomość ryzyka otyłości i nawyki żywieniowe u młodzieży

Hüsniye Çalışır, Zeynep Güneş, Safiye Özvurmaz
Data publikacji online: 2018-10-10
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.78784
Artykuł oryginalny

Zastosowanie przeciwciał anty-C6VlsE w ocenie skuteczności leczenia boreliozy z Lyme - doniesienie wstępne

Mariia Shkilna, Małgorzata Tokarska-Rodak, Anna Pańczuk, Svitlana Smiyan, Mykhailo Andreychyn, Ivan Klishch, Mykhailo Korda
Data publikacji online: 2019-01-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.81106
Artykuł oryginalny

Antagonistyczna interakcja lakozamidu z karbamazepiną i walproainianem w modelu drgawek toniczno-klonicznych u myszy

Maria W. Kondrat-Wróbel, Katarzyna Załuska, Aleksandra Walczak, Anna N. Panasiuk-Poterek, Agata Gut-Lepiech, Paula Wróblewska-Łuczka, Jarogniew J. Łuszczki
Data publikacji online: 2019-01-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.81105
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe