eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.09

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!COVID-19 and Fertility - Baby boom or bust?

Harpreet Singh Dhillon, Shibu Sasidharan

A PRELIMINARY STUDY ON THE EFFECT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON SPORTING BEHAVIOR, MINDFULNESS AND WELL-BEING

Ágnes Pálvölgyi, Alexandra Makai, Viktória Prémusz, Melinda Trpkovici, Pongrác Ács, József Betlehem, Kata Morvay-Sey

IMPACT OF COVID-19 ON THE PHYSICAL ACTIVITY AND WELL-BEING OF HUNGARIAN ATHLETES AND SPORTS PROFESSIONALS

Tünde Szabó, Miklós Stocker, Pongrác Ács, Kata Morvay-Sey, Ágnes Pálvölgyi, Tamás Laczkó
3/2021
vol. 15
 
 

 
LISTY do REDAKCJI
PRZYWÓDZTWO W ZDROWIU PUBLICZNYM ORAZ JEGO WPŁYW NA KRYZYSY GLOBALNE, NIERÓWNOŚCI ETNICZNE I RASOWE ORAZ NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU
List do Redakcji

PRZYWÓDZTWO W ZDROWIU PUBLICZNYM ORAZ JEGO WPŁYW NA KRYZYSY GLOBALNE, NIERÓWNOŚCI ETNICZNE I RASOWE ORAZ NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU

Amir Khorram-Manesh, Frederick M. Burkle, Krzysztof Goniewicz
Health Prob Civil. 2021; 15(3): 159-160
Data publikacji online: 2021-07-16
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2021.107780
KOBIETY A PANDEMIA COVID-19
List do Redakcji

KOBIETY A PANDEMIA COVID-19

Harpreet Singh Dhillon, Shibu Sasidharan
Health Prob Civil. 2021; 15(3): 161-163
Data publikacji online: 2021-06-23
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2021.107176
CHOROBY I PROBLEMY WYRÓŻNIONE PRZEZ WHO I FAO
Artykuł oryginalny

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA ALERGII NA POSPOLITE ALERGENY NA PODSTAWIE ANALIZY RETROSPEKTYWNEJ

Małgorzata Czarny-Działak, Magdalena Działak, Tomasz Wójcik, Bartłomiej Chmielowiec, Jarosław Piotr Chmielewski
Health Prob Civil. 2021; 15(3): 164-172
Data publikacji online: 2021-06-16
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2021.106583
Artykuł oryginalny

ANALIZA STĘŻENIA GRELINY I LEPTYNY W ŚLINIE W WYBRANEJ POPULACJI DZIECI W WIEKU 10-13 LAT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (POLSKA)

Paweł Jonczyk, Magdalena Potempa-Jeziorowska, Elżbieta Świętochowska, Marek Kucharzewski
Health Prob Civil. 2021; 15(3): 173-186
Data publikacji online: 2021-05-12
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2021.105770
Artykuł oryginalny

STRES W PRACY JAKO CZYNNIK ZAGROŻENIA ZDROWIA W OPINII PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY AKTYWNYCH ZAWODOWO

Edyta Dziewisz-Markowska, Jarosław Piotr Chmielewski, Małgorzata Czerwiec, Jarosław Fiks, Kamil Markowski, Grażyna Nowak-Starz
Health Prob Civil. 2021; 15(3): 196-201
Data publikacji online: 2021-10-05
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2021.108999
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA GRUP SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH
Artykuł oryginalny

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA ELITARNYCH PIŁKARZY NOŻNYCH W RÓŻNYCH REŻIMACH METABOLIZMU ENERGETYCZNEGO

Volodymyr Lyzohub, Tetiana Kozhemiako, Sergii Khomenko, Vitalii Pustovalov, Vitalii Shpaniuk
Health Prob Civil. 2021; 15(3): 202-210
Data publikacji online: 2021-10-05
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2021.107781
Artykuł oryginalny

FIZJOPROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ ZDROWIA PRZEZ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ OSÓB 50+ Z POLSKI I UKRAINY

Zofia Kubińska, Kamil Zaworski, Igor Mysula
Health Prob Civil. 2021; 15(3): 211-217
Data publikacji online: 2021-10-05
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2021.108376
Artykuł przeglądowy

JOGA W ŻYCIU PACJENTA Z NOWOTWOREM – PRZEGLĄD ŹRÓDEŁ

Andrea Obročníková, Ľudmila Majerníková
Health Prob Civil. 2021; 15(3): 218-224
Data publikacji online: 2021-10-05
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2021.108998
RÓŻNE
Artykuł oryginalny

TURYSTYKA MEDYCZNA W POLSCE – PROPOZYCJE ROZWOJU

Inessa Orekhovska, Barbara Bergier
Health Prob Civil. 2021; 15(3): 225-233
Data publikacji online: 2021-06-16
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2021.106811
Artykuł oryginalny

CECHY RYTMU EEG W SPOCZYNKU ZWIĄZANE Z GOTOWOŚCIĄ DO MYŚLENIA ROZBIEŻNEGO

Nataliia Kozachuk, Tetiana Kachynska, Oleksandr Zhuravlyov, Olena Zhuravlyova
Health Prob Civil. 2021; 15(3): 234-241
Data publikacji online: 2021-07-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2021.107635
Artykuł oryginalny

WPŁYW L-TRYPTOFANU I ASPARAGINIANU CYNKU NA WRAŻLIWOŚĆ DROBNOUSTROJÓW GRAM UJEMNYCH NA DOKSYCYKLINĘ

Tatiana Artyukh, Tatiana Sokolova
Health Prob Civil. 2021; 15(3): 242-248
Data publikacji online: 2021-10-05
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2021.108711
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe