eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Editorial board Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
9
INDEX COPERNICUS
100

Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Digitalizacja czasopisma „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

1/2018
vol. 12
 
 

 
Choroby i problemy wyróżnione przez WHO i FAO
Artykuł oryginalny

Profilaktyka boreliozy z Lyme w świadomości mieszkańców obszarów wiejskich

Katarzyna Dankiewicz, Małgorzata Tokarska-Rodak, Marcin Weiner
Health Prob Civil. 2018; 12(1): 1-6
Data publikacji online: 2018-03-23
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69028
Artykuł oryginalny

Specyfika zachowań zdrowotnych osób w okresie średniej i późnej dorosłości

Magdalena Zadworna-Cieślak, Nina Ogińska-Bulik
Health Prob Civil. 2018; 12(1): 7-13
Data publikacji online: 2018-03-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.74184
Artykuł oryginalny

Przewlekłe powikłania cukrzycy i ryzyko stopy cukrzycowej

Iwona Krysiak-Zielonka
Health Prob Civil. 2018; 12(1): 14-21
Data publikacji online: 2018-03-23
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.74185
Artykuł oryginalny

Konsumpcja wybranych napojów a postrzeganie zdrowia przez młodzież

Anna Fabisiak, Mariusz Jaworski
Prob Civil. 2018; 12(1): 22-28
Data publikacji online: 2018-03-23
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.74186

Częstotliwość zachorowań i rozpowszechnienie się raka tarczycy w szczególnym regionie Ukrainy 30 lat po katastrofie w Czarnobylu

Oleksandr Oliynyk, Anna Ślifirczyk, Tatiana Potupalova, Volodymyr Slobodian
Health Prob Civil. 2018; 12(1): 29-32
Data publikacji online: 2018-03-23
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.74187
Aktywność fizyczna grup społecznych i zawodowych
Artykuł przeglądowy

Problemy zdrowotne seniorów na przykładzie wybranych chorób wieku starszego

Katarzyna Sygit
Health Prob Civil. 2018; 12(1): 33-40
Data publikacji online: 2018-03-23
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.74188
Artykuł oryginalny

Aktywność fizyczna studentów w krajach Grupy Wyszehradzkiej według wskaźnika BMI

Ján Junger, Karel Frömel, Józef Bergier, Pongrác Ács, Barbara Bergier, Ferdinand Salonna, Ewelina Niźnikowska
Health Prob Civil. 2018; 12(1): 41-48
Data publikacji online: 2018-03-23
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.74191
Artykuł oryginalny

Rozwój fizyczny i parametry składu ciała dzieci w wieku 4-11 lat

Ivan Čillík, Tomáš Willwéber
Health Prob Civil. 2018; 12(1): 49-56
Data publikacji online: 2018-03-23
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.74190
Artykuł oryginalny

Wpływ spożycia produktów bogatych w węglowodany na glikemię poposiłkową wśród biegaczy

Jakub Czaja, Marta Stachowicz, Anna Lebiedzińska
Health Prob Civil. 2018; 12(1): 64-70
Data publikacji online: 2018-03-23
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.74192
POLECAMY
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe