eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 WSTĘPNE BADANIE DOTYCZĄCE WPŁYWU PANDEMII COVID-19 NA ZACHOWANIA SPORTOWE, UWAŻNOŚĆ I DOBROSTAN

Ágnes Pálvölgyi, Alexandra Makai, Viktória Prémusz, Melinda Trpkovici, Pongrác Ács, József Betlehem, Kata Morvay-Sey

WPŁYW COVID-19 NA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ I DOBROSTAN WĘGIERSKICH SPORTOWCÓW I SPECJALISTÓW SEKTORA SPORTOWEGO

Tünde Szabó, Miklós Stocker, Pongrác Ács, Kata Morvay-Sey, Ágnes Pálvölgyi, Tamás Laczkó

 
CHOROBY I PROBLEMY WYRÓŻNIONE PRZEZ WHO I FAO
CHARAKTERYSTYKA ORAZ WYSTĘPOWANIE KORONAWIRUSÓW U LUDZI I ZWIERZĄT
Artykuł przeglądowy

CHARAKTERYSTYKA ORAZ WYSTĘPOWANIE KORONAWIRUSÓW U LUDZI I ZWIERZĄT

Marcin Weiner, Karolina Tarasiuk
Data publikacji online: 2020-07-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2020.97510
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA: PERSPEKTYWA ŚRODKOWOEUROPEJSKA
WSTĘPNE BADANIE DOTYCZĄCE WPŁYWU PANDEMII COVID-19 NA ZACHOWANIA SPORTOWE, UWAŻNOŚĆ I DOBROSTAN
Artykuł oryginalny

WSTĘPNE BADANIE DOTYCZĄCE WPŁYWU PANDEMII COVID-19 NA ZACHOWANIA SPORTOWE, UWAŻNOŚĆ I DOBROSTAN

Ágnes Pálvölgyi, Alexandra Makai, Viktória Prémusz, Melinda Trpkovici, Pongrác Ács, József Betlehem, Kata Morvay-Sey
Data publikacji online: 2020-10-09
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2020.97898
WPŁYW COVID-19 NA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ I DOBROSTAN WĘGIERSKICH SPORTOWCÓW I SPECJALISTÓW SEKTORA SPORTOWEGO
Artykuł oryginalny

WPŁYW COVID-19 NA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ I DOBROSTAN WĘGIERSKICH SPORTOWCÓW I SPECJALISTÓW SEKTORA SPORTOWEGO

Tünde Szabó, Miklós Stocker, Pongrác Ács, Kata Morvay-Sey, Ágnes Pálvölgyi, Tamás Laczkó
Data publikacji online: 2020-10-09
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2020.98471
WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ STUDENTÓW UNIWERSYTETU: WYNIKI WĘGIERSKIEJ ANKIETY ONLINE
Artykuł oryginalny

WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ STUDENTÓW UNIWERSYTETU: WYNIKI WĘGIERSKIEJ ANKIETY ONLINE

Pongrác Ács, Viktória Prémusz, Kata Morvay-Sey, Ágnes Pálvölgyi, Melinda Trpkovici, Gabor Elbert, Csaba Melczer, Alexandra Makai
Data publikacji online: 2020-10-09
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2020.98472
Artykuł oryginalny

WPŁYW RÓŻNYCH POZIOMÓW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA DYSPOZYCYJNĄ UWAŻNOŚĆ, CECHĘ LĘKU I CECHĘ AGRESJI

Ágnes Pálvölgyi, Pongrác Ács, József Betlehem, Kata Morvay-Sey
Data publikacji online: 2020-10-09
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2020.98896
Artykuł oryginalny

PORÓWNANIE AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ W KRAJACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

Tamás Laczkó, Alexandra Makai, Viktória Prémusz, Pongrác Ács, Dávid Paár
Data publikacji online: 2020-10-09
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2020.98444
Artykuł oryginalny

BADANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I NAWYKÓW KONSUMPCJI SPORTOWEJ WŚRÓD STUDENTÓW

Bence Raposa, Csaba Melczer, Nóra Rozmann, Tímea Károlyi, Gyula Takacs, Valentina Doma, Viktoria Premusz, Márton Pintér, John Macharia, Pongrác Ács
Data publikacji online: 2020-08-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2020.97897
Artykuł oryginalny

POWSZECHNOŚĆ I KORELATY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ WŚRÓD PRACOWNIKÓW PUBLICZNEJ OCHRONY ZDROWIA NA WĘGRZECH

Gyongyver Rovo, Alexandra Makai, Viktória Prémusz, Petra Baumann, Tamás Laczkó, József Betlehem, Pongrác Ács, András Oláh
Data publikacji online: 2020-10-09
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2020.98469
Artykuł oryginalny

PORÓWNANIE ZMIAN SERCOWO-PŁUCNYCH PODCZAS TESTÓW NA ROWERZE I BIEŻNI

Dóra Nagy, Zoltán Horváth, Csaba Melczer, Evelin Derkács, Pongrác Ács, András Oláh
Data publikacji online: 2020-09-02
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2020.98087
Artykuł oryginalny

ZESPÓŁ ZABURZEŃ CZYNNOŚCI STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO U PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONA – BADANIE PILOTAŻOWE

Petra Baumann, Anna Sági, Beatrix Perjés, Viktória Prémusz, Pongrác Ács, Gyula Marada, Norbert Kovács, Márta Radnai
Data publikacji online: 2020-10-09
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2020.98470
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe