eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Digitalizacja czasopisma „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Poprawa jakości języka anglojęzycznych artykułów publikowanych w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” w celu podniesienia renomy czasopisma – zadanie finansowane w ramach umowy 819/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Health Problems of Civilization” – dofinansowanie czasopisma w wersji elektronicznej i drukowanej – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 883/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

4/2019
vol. 13
 
 

 
Choroby i problemy wyróżnione przez WHO i FAO
Artykuł oryginalny

Czynniki ryzyka w raku piersi – świadomość i postawy kobiet w wieku około i pomenopauzalnym (45+) w Polsce

Paweł Koczkodaj, Marta Mańczuk, Joanna Gotlib
Data publikacji online: 2019-04-10
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.84191
Artykuł oryginalny

Dziecko z cukrzycą typu 1 w świadomości studentów pielęgniarstwa

Anna Ławnik, Anna Pańczuk, Zofia Kubińska
Data publikacji online: 2019-04-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.84190
Artykuł oryginalny

Dolegliwości bólowe kręgosłupa jako czynnik niepełnosprawności kobiet po 50 roku życia z Białej Podlaskiej i okolic

Agata Pocztarska-Głos, Mirosława Sidor, Krystyna Gawlik, Barbara Bergier, Ewa Stępień, Joanna Baj-Korpak, Adam Szepeluk
Data publikacji online: 2019-12-20
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.89950
Aktywność fizyczna grup społecznych i zawodowych
Artykuł oryginalny

Stan funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego dziewcząt w wieku 16-18 lat

Anatolii Bosenko, Olena Bobro, Mariia Topchii, Serhiі Kholodov
Data publikacji online: 2019-10-17
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.88301
Artykuł przeglądowy

Fizjoprofilaktyka cukrzycy typu 1 u dzieci z wykorzystaniem aktywności fizycznej

Kamil Zaworski, Anna Ławnik, Zofia Kubińska, Andrei Shpakou
Data publikacji online: 2019-12-20
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.89834
Różne
Artykuł oryginalny

Zespół tętnicy krezkowej górnej – trudności diagnostyczne

Marcin Adamczyk, Marek Romanowski, Marta Mędrek-Socha, Krystyna Stec-Michalska
Data publikacji online: 2019-02-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.81333
Artykuł oryginalny

Wykrywalność antygenu D słaby w populacji potencjalnych biorców

Joanna Małgorzata Mitrus, Urszula Adamiuk
Data publikacji online: 2019-07-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.86107
Artykuł oryginalny

Wstępne monitorowanie nozologiczne stanu zdrowia kobiet będących lekarzami położnikami-ginekologami

Alena Lisok, Igor Naumov, Anastasia Pavliukovets, Sergey Makarov, Larisa Svistunovich
Data publikacji online: 2019-10-17
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.88302
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe