eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Editorial board Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
9
INDEX COPERNICUS
100

Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Digitalizacja czasopisma „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

4/2017
vol. 11
 
 

 
Choroby i problemy wyróżnione przez WHO i FAO
Artykuł przeglądowy

GWAŁTOWNY SPADEK ZACHOROWAŃ I ZGONÓW Z POWODU RAKA PŁUCA W POLSCE W LATACH 1990-2016

Witold A. Zatoński, Mateusz Zatoński
Data publikacji online: 2018-01-24
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.72361
Artykuł oryginalny

DANE DEMOGRAFICZNE JAKO CZYNNIKI RYZYKA AKTYWNEJ POSTACI GRUŹLICY PŁUC

Edyta Kawka, Maria Kozioł-Montewka, Aneta Filipek-Czerska
Data publikacji online: 2018-01-24
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.71887
Artykuł oryginalny

GRUŹLICA W POLSKICH OGRODACH ZOOLOGICZNYCH W ASPEKCIE ZDROWIA PUBLICZNEGO

Monika Krajewska-Wędzina, Ewa Augustynowicz-Kopeć, Marcin Weiner, Blanka Orłowska, Krzysztof Anusz, Krzysztof Szulowski
Data publikacji online: 2018-01-24
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.71892
Artykuł przeglądowy

KAMICA UKŁADU MOCZOWEGO U DZIECI – PROBLEM CYWILIZACYJNY

Beata Jurkiewicz, Joanna Katarzyna Samotyjek
Data publikacji online: 2018-01-24
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.71888
Aktywność fizyczna grup społecznych i zawodowych
Artykuł oryginalny

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W STYLU ŻYCIA PIELĘGNIAREK WE FRANCJI

Amanda Dubray, Józef Bergier, Iwona Gładysz
Data publikacji online: 2018-01-24
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.72362
Artykuł przeglądowy

OBECNY STAN REHABILITACJI LECZNICZEJ OBYWATELI UKRAINY

Ihor Mysula, Yuriy Mysula, Nataliya Sydliaruk
Data publikacji online: 2018-01-24
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.71896
Różne
Artykuł oryginalny

POLSKA ADAPTACJA INTERPERSONALNEJ SKALI WSPARCIA SPOŁECZNEGO, WERSJA DLA STUDENTÓW (ISEL-48V.COLL.: INTERPERSONAL SUPPORT EVALUATION LIST, VERSION COLLEGE)

Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska, Danuta Dyk, Anna Bednarek, Alina Trojanowska
Data publikacji online: 2018-01-24
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.71889
Artykuł oryginalny

BADANIA SEROLOGICZNE W KIERUNKU BORELIOZY Z LYME WŚRÓD MYŚLIWYCH I PRACOWNIKÓW LEŚNICTWA W WYBRANYCH OBSZARACH POLSKI I UKRAINY

Małgorzata Tokarska-Rodak, Mariia Shkilna, Dorota Plewik, Anna Pańczuk, Mykhailo Korda, Ivan Klishch, Justyna Paszkiewicz, Mykhailo Andreychyn
Data publikacji online: 2018-01-24
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69024
Opis przypadku

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE BADAŃ GENOGRAFICZNYCH: STUDIUM PRZYPADKU RODZINY

Oleksandr V. Oliynyk, Kseniya O. Oliynyk
Data publikacji online: 2018-01-24
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69030
POLECAMY
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe