III ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BARKU I ŁOKCIA
SYMPOZJUM SEKCJI BARKU I ŁOKCIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO

POZNAŃ
 
15.09.2021

© 2021 Termedia

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

ostatni rok zmienił wszystko w naszym życiu. Dotknął także naukę i edukację. Od ponad roku nie było nam dane spotykać się w trakcje zjazdów czy kursów szkoleniowych. Musieliśmy odwołać zjazd naszego młodego jeszcze Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia. Dobrze wiemy, że pandemia nadal trwa ale mamy nadzieję, że zostanie opanowana i będziemy mogli znowu się spotkać twarzą w twarz. Dlatego postanowiliśmy zorganizować III Zjazd PTBL 15 września 2021 r. tradycyjnie w Poznaniu, w przeddzień organizowanego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Barku i Łokcia (SECEC).

Jesteśmy przekonani, że będzie to nasze wspólne święto. Planujemy przede wszystkim wystąpienia naukowe, ale także wykłady zaproszone. Omówimy opracowane przez panel ekspertów wytyczne naszego towarzystwa dotyczące postępowania po pierwszym zwichnięciu stawu ramiennego.

W zjeździe wezmą udział także zaproszeni goście zagraniczni: ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec i Korei Południowej.

Następnego dnia rozpocznie się najważniejsze wydarzenie tego roku na świecie w obrębie barku i łokcia, czyli kongres SECEC. Dla wszystkich uczestników kongresu SECEC udział w zjeździe PTBL będzie bezpłatny.  

Wszyscy zasługujmy, żeby wreszcie się spotkać, dyskutować, uczyć się od siebie, inspirować, ponownie w Poznaniu.

Zapraszamy i do zobaczenia!

                                                                                 
 
 Roman Brzóska,                                                  Przemysław Lubiatowski,                                           Piotr Ogrodowicz,
 Prezes PTBL                                                         Prezydent Zjazdu PTBL i                                            Przewodniczący Sekcji
                                                                                 Kongresu SECEC                                                           Chirurgii Barku i Łokcia PTOiTr