eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
3/2008
vol. 3
 
Share:
Share:
more
 
 

Konferencja Postępy Neuropsychiatrii i Neuropsychologii 2008 - program

Online publish date: 2008/11/25
Article file
- Konferencja.pdf  [0.03 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Konferencja Postępy Neuropsychiatrii i Neuropsychologii

Poznań, 27–28 listopada 2008 r.

Sesja I: Genetyka molekularna

27 listopada 13.00–15.30

Przewodniczący: prof. Janusz Rybakowski, prof. Joanna Hauser

• prof. John Mann (Columbia University, New York, President, Society of Biological Psychiatry): The impact of genes and childhood adversity on brain biology, function and adulthood depression

• prof. Joanna Hauser (Poznań): Farmakogenomika leków przeciwdepresyjnych – wyniki badania GENDEP

• dr hab. Filip Rybakowski (Poznań): Genetyczne i osobowościowe podłoże jadłowstrętu psychicznegoSesja II: Neurobiologia

27 listopada 16.00–18.30

Przewodniczący: prof. Jerzy Vetulani, prof. Andrzej Rajewski

• prof. Leszek Kaczmarek (Warszawa): Neurobiologiczne mechanizmy plastyczności neuronalnej

• prof. Janusz Rybakowski (Poznań): Psychopatologia a aktywność twórcza

• prof. Jerzy Vetulani (Kraków): Neurobiologia moralnościSesja III: Neuroobrazowanie i psychiatria

28 listopada 9.00–11.30

Przewodniczący: prof. Alina Borkowska, dr hab. Jan Jaracz

• prof. Anna Grabowska (Warszawa): Obrazowanie mózgu człowieka w badaniach psychologicznych: nowe kierunki rozwoju

• prof. Alina Borkowska (Bydgoszcz): Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii: zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne

• dr Wiktor Drożdż (Bydgoszcz): Stany mieszane depresyjne: symptomatologia oraz znaczenie kliniczneSesja IV: Neurologia

28 listopada 12.00–14.00

Przewodniczący: prof. Anna Członkowska, dr hab. Filip Rybakowski

• prof. Wojciech Kozubski (Poznań): Bóle głowy a osobowość

• prof. Joanna Jędrzejczak (Warszawa): Zespoły padaczkowe

• prof. Anna Członkowska (Warszawa): Choroba Wilsona
Copyright: © 2008 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe