V PSYCHIATRIA - DIALOGI INTERDYSCYPLINARNE

 

WROCŁAW, 08.10.2021 - 09.10.2021

Przewodnicząca Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. Joanna Rymaszewska

Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. Dominika Dudek
dr hab. Tomasz Pawłowski, prof. UMW

Członkowie Komitetu Naukowego:
dr hab. Krzysztof Małyszczak, prof. UMW
dr n. med. Monika Szewczuk-Bogusławska
dr n. med. Dorota Szcześniak

Sekretarz:
mgr Marta Lenart

oraz:

prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski
prof. dr hab. Piotr Chłosta
prof. dr hab. Leszek Czupryniak
mgr Marta Dora
prof. dr hab. Artur Fedorowski
dr hab. Dorota Frydecka
dr hab. Łukasz Gawęda, prof. IP PAN
dr hab. Mateusz Gola
dr n. med. Bartosz Grabski
dr n. hum. Krzysztof Karauda
dr hab. Marek Krzystanek
dr hab. med. Michał Lew-Starowicz, prof. CMKP
prof. dr hab. Artur Mamcarz
dr hab. Maciej Pilecki
prof. dr Wolfgang Retz
prof. dr hab. Jerzy Samochowiec
prof. dr hab. Jarosław Sławek
dr n. med. Małgorzata Trofimiuk-Muldner
prof. dr hab. Marcin Wojnar
dr n. med. Anna Zmarzły