V PSYCHIATRIA - DIALOGI INTERDYSCYPLINARNE

 

WROCŁAW, 08.10.2021 - 09.10.2021

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania prac na sesję plakatową konferencji oraz udziału w konkursie – szczegóły poniżej.

Konkurs dla uczestników Sesji plakatowej – Dialogi Młodych

Szanowni Państwo, z radością zawiadamiamy o konkursie organizowanym podczas Konferencji
V Psychiatria – Dialogi Interdyscyplinarne skierowanym dla lekarzy, będących uczestnikami Sesji plakatowej - Dialogi Młodych.

Firma Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. we współpracy z Komitetem Naukowym Konferencji oferuje wynagrodzić 2 najlepsze prace wyróżnieniem w postaci opłaty zjazdowej na konferencję European Congress of Psychiatry (EPA) 10-13 kwietnia 2021 r. lub Kongres ECNP 2-5 października 2021 r.
Szczegóły dotyczące kryteriów koniecznych do spełnienia zawarte są w załączniku.


Zasady obowiązujące przy przesyłaniu plakatów:

Treść streszczenia, a po zakwalifikowaniu zgłoszenia także plakatu powinna być zgodna z tematyką konferencji, czyli dotyczyć zagadnienia z pogranicza psychiatrii i innych specjalności medycznych.

UWAGA:
W przypadku udziału w sesji plakatowej umieszczenie na panelu tekstu doniesienia jest obowiązkowe.
Tekst doniesienia nie powinien przekraczać objętości 2500 znaków ze spacjami.

Plakat należy załączyć na panelu sesji plakatowej w formie pliku JPG lub PDF.
Objętość pliku: maksymalnie do 16 MB
Tytuł pliku musi zawierać nazwisko oraz inicjał imienia pierwszego Autora, a także tytuł plakatu (w wersji pełnej bądź skróconej), wg przykładu.: Kowalski.J_Dialogi psychiatry z nefrologiem

Termin nadsyłania abstraktów/plakatów do: 1 września 2020 roku

Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie/jeden plakat.
Forma prezentacji na konferencji przewidziana została w postaci tradycyjnego plakatu o formacie: 70 cm (podstawa) x 100 cm (wysokość).

Dokładny regulamin sesji do pobrania tutaj:

REGULAMIN SESJI PLAKATOWEJ

Doniesienie/plakat można przesłać tutaj:

ZGŁOSZENIE PLAKATU

Warunkiem prezentacji plakatu jest rejestracja na konferencję i uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

Studenci i doktoranci – autorzy 5 najwyżej ocenionych przez komisję plakatów (jedna osoba na jedno zgłoszenie) – zostaną zwolnieni z opłaty rejestracyjnej na konferencję. Podczas przesyłania pracy na panel sesji plakatowej konieczne będzie przygotowanie skanu aktualnej legitymacji studenckiej lub zaświadczenia o otwartym przewodzie doktorskim.