VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWO-SZKOLENIOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA LECZENIA RAN

 

ONLINE, 22.09.2020 - 25.09.2020

Urgo
1. Meaume S, Dissemond J, Addala A. Evaluation of two fibrous wound dressings for the management of leg ulcers: results of a European randomised controlled trial (EARTH RCT). J Wound Care 2014; 23: 3, 105–116. 2. Desroche N., Dropet C., Janod P. i wsp. Antibacterial properties and reduction of MRSA biofilm with a dressing combining polyabsorbent fibres and a silver matrix. J Wound Care 2016 (10), 577-584 3. Münter KC, Meaume S, Augustin M, Senet P, Kérihuel J.C. The reality of routine practice: a pooled data analysis on chronic wounds treated with TLC-NOSF wound dressings. J Wound Care. 2017 Feb; 26 (Sup2): S4-S15. Erratum in: J Wound Care. 2017 Mar 2; 26(3): 153. 4. Lazareth I et al. Evaluation of the efficacy and tolerance of the TLC-Ag interface versus neutral TLC in the treatment of venous or mixed ulcers presenting signs of important bacterialcolonization. Wounds 2008;20 (6): 158-166 5. Bartoszewicz M., Banasiewicz T., Bielecki K. i wsp.,Zasady postępowania miejscowego i ogólnego w ranach/owrzodzeniach przewlekłych objętych procesem infekcji. Forum Zakażeń 2019;10 (1):1-30 6. Diabetologia Praktyczna 2020, tom 6, nr 1, s. 61-62
Magazyn edukacyjny i serwis internetowy „Rany w praktyce" to wybór przypadków klinicznych opracowanych przez liczne autorytety i wieloletnich praktyków z dziedziny leczenia ran. Kompleksowa charakterystyka opisywanych sytuacji z codziennej praktyki klinicznej, wdrożone schematy postępowania, oraz ich efekty, wzbogacone zostały obszerną szczegółową dokumentacją fotograficzną, z różnych etapów terapii. „Rany w praktyce" to praktyczne źródło wiedzy dla medyków mających do czynienia z leczeniem ran u swoich pacjentów, pozycja ta stanowi także platformę służącą wymianie doświadczeń pomiędzy profesjonalistami.

Zapraszamy odwiedzenia naszej strony na facebooku:


Urgo Medical Poland


Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego bądź e-mailowego z naszymi Regionalnymi Kierownikami Sprzedaży.


Adriana Łaguna
Regionalny Kierownik Sprzedaży
519 141 336
a.laguna@pl.urgo.com
woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie
Marta Goszczyńska-Antkiewicz
Regionalny Kierownik Sprzedaży
509 728 299
m.goszczynska-antkiewicz@pl.urgo.com
woj. mazowieckie, łódzkie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie