VIII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY RODZINNEJ

 

WROCŁAW, 11.10.2019 - 13.10.2019

Uczestników kongresu zachęcamy do zgłaszania streszczeń prac oryginalnych do sesji plakatowej oraz prac pełnotekstowych do „Family Medicine”


WYMOGI DOTYCZĄCE STRESZCZEŃ:
Streszczenia wystąpień o zawartości 200–250 słów (do 2 200 znaków) powinny mieć charakter strukturalny i składać się z następujących części:
– wstęp
– cel pracy
– materiał i metody
– wyniki
– wnioski

Streszczenia mogą być nadsyłane w języku polskim lub angielskim.

Termin nadsyłania streszczeń został przedłużony do 15 sierpnia 2019 r. (do godz. 23:59)

WYŚLIJ STRESZCZENIE

Do wystąpień prezentowanych podczas kongresu kwalifikowane będą wyłącznie prace oryginalne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC ORYGINALNYCH PEŁNOTEKSTOWYCH:
Prace pełnotekstowe, które pragną Państwo zaprezentować w formie wystąpienia na Kongresie, należy zgłaszać WYŁĄCZNIE w języku angielskim online: WYŚLIJ PRACĘ

Manuskrypty powinny być zgodne z Regulaminem ‘Family Medicine & Primary Care Review’: REGULAMIN

Prace, które otrzymają dwie pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w zeszycie 03/2019 FM&PCR (12 pkt MNiSW; czasopismo indeksowane m.in. w Web of Science, Scopus, EBSCO, CEJSH, DOAJ).
Termin nadsyłania prac pełnotekstowych został przedłużony do 22 lipca 2019 r.
Po wysłaniu pełnego tekstu pracy - prosimy o nadesłania streszczenia w j. polskim, jest to warunek umieszczenia prezentacji w programie VIII Kongresu PTMR: WYŚLIJ STRESZCZENIE

UWAGA!!!
Panel automatycznie kończy przyjmowanie prac o 24.00. Po północy prace nie wysłane, nie zostaną przyjęte na panel.
© 2021 Termedia