VIII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY RODZINNEJ

 

WROCŁAW, 11.10.2019 - 13.10.2019

 
11
października
piątek
8:55–9:00
POWITANIE UCZESTNIKÓW
dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, dr hab. Jarosław Drobnik, prof. PMWSZ
9:00–10:40
CHOROBY NACZYŃ
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Dariusz Janczak
9:00–9:15
Rola lekarza rodzinnego w diagnostyce chorób naczyń
lek. Maciej Malinowski
9:15–9:30
Grant naukowy firmy
Choroba tętnic obwodowych (PAD). Czy to problem tylko dla chirurga naczyniowego?
prof. dr hab. Dariusz Janczak
9:30–9:45
Przewlekła choroba żylna jako wieloletni proces zapalny. Jak zahamować progresję choroby? Jak postępować z przewlekłym owrzodzeniem żylnym?
lek. Michał Leśniak
9:45–10:00
Profilaktyka i leczenie zespołu pozakrzepowego - aktualny stan wiedzy
lek. Michał Leśniak
10:00–10:15
Czy antidotum wyznacza nowy poziom bezpieczeństwa w leczeniu przeciwzakrzepowym?
lek. Maciej Malinowski
10:15–10:30
Dylematy w leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Analiza przypadków klinicznych z wysokim ryzykiem powikłań krwotocznych
prof. dr hab. Dariusz Janczak
10:30–10:40
Dyskusja
10:40–11:00
Przerwa na kawę
11:00–12:30
MEDYCYNA STYLU ŻYCIA - CZ. 1
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Artur Mamcarz, lek. Roma Roemer-Ślimak
11:00–11:20
Medycyna stylu życia w służbie prewencji kardiologicznej
prof. dr hab. Artur Mamcarz
11:20–11:40
Health coaching w praktyce lekarza rodzinnego
dr n. med. Agnieszka Muszyńska
11:40–12:00
Medycyna kulinarna - przyszłość edukacji żywieniowej lekarza i pacjenta?
lek. Alicja Baska
12:00–12:20
Co było pierwsze: jajko czy miażdżyca? - aktualny stan wiedzy o wartości zdrowotnej jaj
dr n. o zdr. Damian Parol
12:20–12:30
Dyskusja
12:30–14:00
OTYŁOŚĆ
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Lucyna Ostrowska, lek. Kamila Markiewicz
12:30–12:50
Indywidualizacja leczenia otyłości – komu dieta, farmakoterapia, leczenie chirurgiczne?
prof. dr hab. Lucyna Ostrowska
12:50–13:10
Pacjent chory na otyłość - odmiana przez przypadki
dr hab. Karolina Kłoda
13:10–13:30
Zdobycze nutrigenetyki we wspomaganiu leczenia otyłości
prof. dr hab. Lucyna Ostrowska
13:30–13:50
Chirurgiczne leczenie otyłości – praktyczne wskazówki dla lekarza rodzinnego
dr n. med. Paweł Szymański
13:50–13:55
Dyskusja
13:55–14:40
Przerwa na lunch
14:40–16:05
NEUROLOGIA
Przewodniczący sesji: dr hab. Agnieszka Gorzkowska, dr n. med. Urszula Grata-Borkowska
14:40–15:00
Aktualności w diagnozowaniu, leczeniu i profilaktyce udaru mózgu
dr hab. Agnieszka Gorzkowska
15:00–15:20
Zespół Guillain-Barre – zaczyna się drętwieniem stóp, a kończy niewydolnością oddechową
dr hab. Marta Banach
15:20–15:40
Aktualne diagnozowanie i leczenie migreny - co, komu, kiedy i dlaczego?
dr hab. Agnieszka Gorzkowska
15:40–16:00
Miastenia gravis – o czym lekarz rodzinny wiedzieć powinien
dr hab. Marta Banach
16:00–16:05
Dyskusja
16:05–16:30
Przerwa na kawę
17:30
INAUGURACJA
17:30–18:00
CZĘŚĆ OFICJALNA: POWITANIE, WRĘCZENIE NAGRÓD I ODZNACZEŃ PTMR
18:00–18:45
WYKŁADY INAUGURACYJNE:
„Co mówimy, gdy mówimy” czyli co naprawdę pokazuje język pacjenta i lekarza
dr n. hum. Małgorzata Majewska (UJ)

Sztuczna inteligencja - przyjaciel czy wróg lekarza?
Piotr Orzechowski (CEO, Infermedica)


12
października
sobota
9:00–10:05
CO NAS GRYZIE?
Przewodniczący sesji: dr hab. Wojciech Barg, prof. dr hab. Marita Nittner-Marszalska
9:00–9:20
Objawy i leczenie alergii na owady żądlące
prof. dr hab. Marita Nittner-Marszalska
9:20–9:40
Niealergiczne użądlenia i ugryzienia owadów
dr med. Krzysztof Wytrychowski
9:40–10:00
Leczenie anafilaksji - co nowego?
dr hab. Wojciech Barg
10:00–10:05
Dyskusja
10:05–11:10
PSYCHIATRIA - CZ. 1
Przewodniczący sesji: dr n. med. Piotr Wierzbiński, dr hab. Marcin Siwek
10:05–10:25
Różnicowanie lęku, bezsenności i depresji
dr n. med. Piotr Wierzbiński
10:25–10:45
Leczenie depresji i interakcje istotne dla lekarza rodzinnego
dr hab. Marcin Siwek
10:45–11:05
Zaburzenia zachowania u pacjentów w wieku podeszłym – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych
dr n. med. Tomasz Szafrański
11:05–11:10
Dyskusja
11:10–11:30
Przerwa na kawę
11:30–12:55
PNEUMONOLOGIA I ALERGOLOGIA
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Tadeusz Płusa, prof. dr hab. Zbigniew Doniec, dr n. med. Agata Sławin
11:30–11:50
Antybiotykoterapia w zakażeniach układu oddechowego
prof. dr hab. Tadeusz Płusa
11:50–12:10
Astma u dzieci – jak rozpoznać i leczyć w POZ?
prof. dr hab. Zbigniew Doniec
12:10–12:30
Duszność jako objaw chorób płuc
dr hab. Tadeusz Zielonka
12:30–12:50
Leczenie infekcji układu oddechowego w dobie antybiotykooporności
dr n. med. Tadeusz Frankiewicz
12:50–12:55
Dyskusja
12:55–14:00
GRYPA
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Adam Antczak, dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
12:55–13:15
Szczepienia w grupach ryzyka -pacjenci kardiologiczni i diabetologiczni
prof. dr hab. Adam Antczak
13:15–13:35
Szczepienie matki i dziecka
dr hab. Aneta Nitsch-Osuch
13:35–13:55
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie grypy w POZ – co nowego w 2019?
dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
13:55–14:00
Dyskusja
14:00–14:40
Przerwa na lunch
14:40–16:05
GASTROENTEROLOGIA
Przewodniczący sesji: dr hab. Jarosław Drobnik, prof. PMWSZ, dr hab. Dorota Waśko-Czopnik, lek. Włodzimierz Bołtruczuk
14:40–15:00
Rekomendacje postępowania w GERD dla lekarzy rodzinnych
dr hab. Dorota Waśko-Czopnik
15:00–15:20
Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego wyzwaniem dla lekarza POZ
dr hab. Jarosław Drobnik, prof. PMWSZ
15:20–15:40
Jak chronić przełyk w chorobie refluksowej ? – terapia dodana u pacjentów nie reagujących na IPP
dr hab. Dorota Waśko-Czopnik
15:40–16:00
Choroba uchyłkowa wymaga skojarzonej terapii cyklicznej – komu , ile i dlaczego?
dr n med. Katarzyna Neubauer
16:00–16:05
Dyskusja
16:05–16:45
MEDYCYNA PODRÓŻY
Przewodniczący sesji: płk prof. dr hab. Krzysztof Korzeniewski, dr n. med. Małgorzata Koziarska-Rościszewska, dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak
16:05–16:25
Medycyna podróży dla ekstremalnych
płk prof. dr hab. Krzysztof Korzeniewski
16:25–16:45
Niechciana pamiątka z podróży - zmiany skórne
dr n. med. Małgorzata Koziarska-Rościszewska
16:45–17:30
E-ZDROWIE: CZAS NA CYFRYZACJĘ W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
Przewodniczący sesji: lek. Tomasz Zieliński (Federacja PZ), lek. Jacek Krajewski
16:45–17:05
E-recepta, e-skierowanie, Internetowe Konto Pacjenta – cele i wyzwania na 2019 r.
Justyna Pancerow (CSIOZ)
17:05–17:25
Cyfryzacja okiem lekarza rodzinnego
lek. Tomasz Zieliński (Federacja PZ)
17:25–17:30
Dyskusja
17:30–18:20
„ZAŚWIADCZENIOLOGIA” W POZ PO RAZ N-TY
Przewodniczący sesji: lek. Joanna Szeląg, lek. Michał Jędrzejek
 
Jakie zaświadczenia musi, może, a jakich nie powinien wystawiać lekarz rodzinny?
Orzekanie w sporcie - aktualny stan prawny
lek. Joanna Szeląg